Transcript
Page 1: гоголь фентези

Комунальна установа “Каховська районна об 'єднана бібліотека”

2011 р.

ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВ

АЛЬ МОЛОДІЖНОГО

ЧИТАННЯ

Page 2: гоголь фентези
Page 3: гоголь фентези

Но нигде, может быть, не было Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин рассказываемо столько диковин как на вечерах у пасичника как на вечерах у пасичника Рудого Панька.Рудого Панька. Н.В.ГогольН.В.Гоголь

Page 4: гоголь фентези

Цей експеримент у Цей експеримент у

тому, що усі автори тому, що усі автори

книги пройшли книги пройшли

жорсткий жорсткий

конкурентний відбір у конкурентний відбір у

результаті результаті

Міжнародних Міжнародних

конкурсів: конкурсів:

літературного та літературного та

ілюстрацій “Гоголь – ілюстрацій “Гоголь –

фентезі” на честь фентезі” на честь

Рудого Панька.Рудого Панька.

Page 5: гоголь фентези

Девіз літературного Девіз літературного конкурсу “Долой конкурсу “Долой орков и гоблорков и гобл ии нов, нов, давай наших ведьм и давай наших ведьм и чертей !”.чертей !”.

Ідея конкурсу – Ідея конкурсу – літературні твори в літературні твори в стилі фентезі з стилі фентезі з українським українським колоритом.колоритом.

Page 6: гоголь фентези

Участь у конкурсі Участь у конкурсі взяли автори з взяли автори з України, Росії , України, Росії , Білорусії , Конади, Білорусії , Конади, Ізраїлю.Ізраїлю.

Всі автори були відібрані Всі автори були відібрані в результаті голосування в результаті голосування на сайті на сайті www.art-krug.comwww.art-krug.com і тільки потім їх і тільки потім їх оцінювало журі.оцінювало журі.

Page 7: гоголь фентези

Організатор, директор Організатор, директор міжнародного фестивалю міжнародного фестивалю мистецтв “Гоголь-мистецтв “Гоголь-фентезі” імені Рудого фентезі” імені Рудого Панька, голова журі , Панька, голова журі , журналіст, художник, журналіст, художник, фотограф, каховчанин фотограф, каховчанин Валерій Кругов презентує Валерій Кругов презентує другу збірку книги другу збірку книги “Гоголь-фентезі” .“Гоголь-фентезі” .

Page 8: гоголь фентези

ВВ иставка ілюстрацій иставка ілюстрацій які отримали призові які отримали призові місця в конкурсі місця в конкурсі “Гоголь-фентезі” в “Гоголь-фентезі” в районній бібліотеці .районній бібліотеці .

Page 9: гоголь фентези
Page 10: гоголь фентези

У спілкуванні У спілкуванні прийняли участь члени прийняли участь члени

літературного клубу літературного клубу “Свічадо”, учні ліцею “Свічадо”, учні ліцею сфери послуг, творча сфери послуг, творча

молодь.молодь.

Page 11: гоголь фентези

Участь в конкурсі прийняла Участь в конкурсі прийняла каховчанка, юна письменниця каховчанка, юна письменниця

Тетяна Алексеєнко, оповідання Тетяна Алексеєнко, оповідання якої “Исповедь волка” було якої “Исповедь волка” було

визнане журі конкурсу одним з визнане журі конкурсу одним з найкращих та надруковане в найкращих та надруковане в

збірці .збірці .

Page 12: гоголь фентези
Page 13: гоголь фентези
Page 14: гоголь фентези

www.kcrb.com.uawww.kcrb.com.ua

1. Пархоменко Л. А. – провідний методист КУ КРОБ;

2. Санін Д. В. – адміністратор

Інтернет - центру;


Recommended