Transcript
Page 1: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Αθήνα: από τη βασιλεία στην αριστοκρατία

Page 2: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

ΑΤΤΙΚΗ-ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

• Το έδαφος της Αττικής ήταν φτωχό.

• Οικισμοί αναπτύχθηκαν εκεί όπου υπήρχαν δυνατότητες να ζήσουν άνθρωποι.

Page 3: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

• Ασχολίες των κατοίκων:

-Γεωργία, στις πεδιάδες-Κτηνοτροφία, στις κάπως ορεινές

περιοχές-Ναυτιλία, εμπόριο. Ευνοούνται από τα

εκτεταμένα παράλια

Page 4: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

• Η Αττική αργότερα αποτέλεσε ενιαίο κράτος με έδρα την Αθήνα.

• Το έργο αυτό αποδόθηκε στον Θησέα.• Οι Αθηναίοι σε ανάμνηση του γεγονότος

αυτού γιόρταζαν τα Παναθήναια.• Ίωνες στην καταγωγή, περήφανοι, δεμένοι

με τον τόπο τους, δημιούργησαν ένα μεγάλο κράτος, του οποίου η δύναμη και η αίγλη έμειναν απαράμιλλες(ασυναγώνιστες) στους αιώνες.

Page 5: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 6: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Δρομείς των Παναθηναίων, περ. 530 π. Χ.

Page 7: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Πολίτευμα: Βασιλεία.

• Κατά την παράδοση τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Κόδρος, ο οποίος θυσιάστηκε για την πατρίδα του.

• Το γεγονός σημαίνει ότι η μεταβολή του πολιτεύματος έγινε με ειρηνικό τρόπο.

Page 8: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Πολίτευμα: Αριστοκρατία

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρχοντας-βασιλιάς(Ανάμνηση της βασιλείας)

Θρησκευτικά καθήκοντα

Επώνυμος άρχοντας Συγκαλεί την εκκλησία του Δήμου

Έξι θεσμοθέτες Δικαστικά θέματα

Page 9: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Θεσμοί

• Άρειος Πάγος: υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων

• Εκκλησία του Δήμου: συνέλευση όλων των Αθηναίων, απέκτησε μεγάλη σημασία στα μεταγενέστερα χρόνια.

Page 10: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Κοινωνικές εντάσεις

• Την εξουσία των ευγενών αμφισβητούν έμποροι και βιοτέχνες, που έχουν αποκτήσει μεγάλη οικονομική δύναμη από το θαλάσσιο εμπόριο.

• Οι χρεωμένοι αγρότες απαιτούν κατάργηση των χρεών, διότι όσοι δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους, κινδυνεύουν να γίνουν δούλοι.

Page 11: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

¨Κυλώνειο άγος¨

• Ο Κύλωνας το 632 π. Χ. με την υποστήριξη πολλών οπαδών του επιχειρεί να πάρει την εξουσία και να γίνει τύραννος.

• Το κίνημά του αποτυγχάνει και ο ίδιος δραπετεύει στα Μέγαρα.

• Οι οπαδοί του όμως , παρότι καταφεύγουν ως ικέτες στους βωμούς των θεών, θανατώνονται. ¨Κυλώνειο Άγος¨

Page 12: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 13: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

• Το 596 π. Χ. οι Αθηναίοι κάλεσαν το μάντη Επιμενίδη για να διώξει από την πόλη το Κυλώνειο Άγος και το λοιμό που τη μάστιζε.

Page 14: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Νόμοι του Δράκοντα

• Με την ευκαιρία της αναστάτωσης που επικράτησε στην Αθήνα, οι Μεγαρείς κατέλαβαν τη Σαλαμίνα.

• Καθημερινά αιτήματα του λαού:

Κατάργηση χρεών-Γραπτή νομοθεσία

624 π .Χ. Ανατίθεται από τους ευγενείς στο Δράκοντα να καταγράψει τους νόμους.

Νόμοι ¨γραμμένοι με αίμα¨

Page 15: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Η στήλη στην οποία αντιγράφτηκαν το 409/8 π.Χ. οι νόμοι

περί ανθρωποκτονίας από τη νομοθεσία του Δράκοντα.

Page 16: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

• Το οξύ πρόβλημα των χρεών αναγκάζει τους πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να τα ξεπληρώσουν να γίνουν δούλοι.

• 594 π. Χ. Οι Αθηναίοι επιλέγουν το Σόλωνα, ποιητή και έναν από τους 7 σοφούς, να δώσει λύση στα προβλήματα της πόλης.

Page 17: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 18: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

• Η ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ:

-Καταργούνται τα χρέη

-Απελευθερώνονται όσοι είχαν γίνει δούλοι λόγω χρεών

-Απαγορεύεται στο εξής να δανείζεται κάποιος με εγγύηση την προσωπική του ελευθερία

Page 19: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

• ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ 4 ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

• ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

• ΑΝΑΛΟΓΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Page 20: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ

• Διευρύνεται ο πολιτικός ρόλος της Εκκλησίας του Δήμου: συμμετέχουν οι πολίτες οι οποίοι

έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους.• Βουλή των τετρακοσίων: προετοιμάζει τα θέματα που θα

συζητήσει η Εκκλησία του Δήμου.• Ηλιαία: Δικαστήριο στο οποίο συμμετέχουν με κλήρωση

άτομα από όλες τις τάξεις.• Ο Σόλωνας επίσης ψηφίζει νόμο ο οποίος στερεί τα

πολιτικά δικαιώματα από όσους δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση πάνω στα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

Page 21: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 22: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Εκκλησία του Δήμου

Page 23: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Πνύκα

Page 24: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Τυραννίδα

• Αν και τα μέτρα του Σόλωνα ανακούφισαν τη λαϊκή τάξη και εξίσωσαν τους πλούσιους με τους ευγενείς, το αίτημα για ξαναμοίρασμα της γης έρχεται πάλι στην επιφάνεια. (Η γη εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια λίγων.)

Page 25: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Επιβολή τυραννίδας

• Την κατάσταση θα εκμεταλλευτεί ένας ευγενής, ο Πεισίστρατος.

• Με τη συμπαράσταση του λαού καταλαμβάνει την εξουσία.

• Επιβάλλει τυραννικό πολίτευμα.

Page 26: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 27: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Η εποχή του Πεισιστράτου

• Στερεί τους Αθηναίους από ελευθερίες για τις οποίες είχαν αγωνιστεί.

• Το όνομά του όμως συνδέεται με σημαντικά εξωραϊστικά έργα.

• Προσπάθεια δημιουργίας βιβλιοθήκης

Page 28: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 29: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 30: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

• Ο Πεισίστρατος πεθαίνει το 527 π.Χ.

• Τον διαδέχεται ο γιος του Ιππίας, τον οποίο οι Αθηναίοι ανατρέπουν το 510 π.Χ.

Page 31: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Οι τυραννοκτόνοι Αρμόδιος και Αριστογείτων

Page 32: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Επικρατεί ως αρχηγός των δημοκρατικών

1.Δημιουργία των δέκα φυλών. Τα μέλη τους προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Αττικής. (παύουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο να παίζουν ρόλο η συγγένεια και η καταγωγή στην πολιτική ζωή της Αθήνας).

2.Βουλή των πεντακοσίων.Αυξάνονται δηλαδή τα μέλη της Βουλής από 400 σε 500.

3.Δέκα στρατηγοί( αυξάνεται δηλαδή ο αριθμός τους και έτσι περιορίζεται ο πολέμαρχος στρατηγός).

4.Κυρίαρχη η Εκκλησία του Δήμου.

Page 33: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Η σημασία των καινοτομιών του Κλεισθένη: Θεμελίωση της

Δημοκρατίας• Ο κάθε πολίτης μπορούσε να εκλεγεί σε

οποιοδήποτε αξίωμα.

• Η κοινωνία απέκτησε συνοχή.

• Οι δημοκρατικοί θεσμοί κίνησαν το ενδιαφέρον των πολιτών για τα κοινά και επέφεραν σημαντική αλλαγή στον

τρόπο ζωής της πόλης.

• Αποφασιστικό βήμα προς τη δημοκρατία.

Page 34: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 35: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης
Page 36: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

• Χάρτης της αρχαίας Αττικής, όπως διαμορφώνεται έπειτα από τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη. Με μαύρη τελεία δηλώνονται μερικοί από τους δήμους, ενώ η διακεκομμένη γραμμή δείχνει τα όρια των τριττύων. Οι αριθμοί μέσα στις τριττύες φανερώνουν τις φυλές στις οποίες ανήκε καθεμιά από αυτές.

Page 37: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Νόμος του οστρακισμού

Page 38: Αθήνα- Βασιλεία- Αριστοκρατία-Τυραννίδα-Δράκων-Σόλωνας-Πεισίστρατος-Κλεισθένης

Νόμος του οστρακισμού


Recommended