Transcript
Page 1: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni

Mga Bahagi ng Katawan

Mga ilustrasyon ni

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kari-Bolt-Clip-Art

Page 2: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni
Page 3: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni
Page 4: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni

-

-

Page 5: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni

-

-

Page 6: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni
Page 7: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni

-

Page 8: Mga Bahagi ng KatawanMga Bahagi ng Katawan Mga ilustrasyon ni

-

-


Recommended