Transcript
 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  1/29

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  2/29

   

  ACTIUNEA COMENIUS 2

  • Scopul acestei componente : formarea initiala si

  continua a personalului didactic.

  • In cadrul actiunii COMENIUS 2 sunt finantatedoua tipuri de actiuni:

    a COMENIUS 2.1! "roiecte multilaterale de

  cooperare

    # COMENIUS 2.2 $ Mo#ilitati pentru formarea

  initiala si continua a personalului didactic

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  3/29

   

  . -COOPERARE

  MULTILATERALA• Aceasta componenta

  %i&ea&a participarea la

  ela#orarea de studii'de cursuri si module'

  sau materiale didactice

  in conte(tul sporirii

  dimensiunii europenein scoli)

  • Acti%itati de informare

  si de sc*im#uri de

  informatii referitoarela mana+ementul

  scolar si ser%iciile

  au(iliare' orientarea

  scolara si profesionala)

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  4/29

   

  • Acti%itati pri%ind

  formarea si urmarirea

  e%olutiei profesionalea cadrelor didactice

  implicate in educatia

  ele%ilor cu pro#leme

  sociale deose#ite si cune%oi de educatie

  speciale)

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  5/29

   

  COMENIUS 2.2 $ 

    MO,I-ITATI "ENTU /OMAEA

  INITIA-A SI

  CONTINUA A "ESONA-U-UI0I0ACTIC

  • I. Mo#ilitatea reali&ata in scopul formarii

  initiale:

  COMENIUS 2.2.A!actiunea se adresea&astudentilor unei institutii participante intr!un

   proiect COMENIUS 2.1' studenti inscrisi lacursuri care le ofera calificarea necesara dea profesa ulterior in domeniul educatiei.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  6/29

   

  • Studentii %or primi o #ursa care le %a permite sa participe la un sta+iu de formare

  si studii pe o perioada cuprinsa intre osaptamana si &ece saptamani' intr!o taramem#ra a Uniunii Europene. Aceasta perioada %a face parte din pre+atirea lor

  +enerala' ea %a fi asadar atestata sirecunoscuta in omania. Studentii %or fiselectati de institutia in care studia&a.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  7/29

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  8/29

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  9/29

   

  • 0e asemenea' %i&ea&a ameliorarea

  competentelor lin+%istice ale ele%ilor'

  cresterea moti%atiei acestora de a in%atalim#i straine si stimularea interesului pentru

  tara si cultura tarii de pro%enienta a

  asistentului lin+%istic. In momentul plecariila post' asistentul tre#uie sa fi a#sol%it cel

   putin doi ani de studii inte+ral.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  10/29

   

  • 0urata misiunii: intre si 3 luni.

  • Asistentul %a lucra pe lan+a un profesor mentor'

  %a pre+ati materialele pentru orele de lim#istraine' %a pre&enta lim#a si cultura sa materna si%a presta intre 12 $ 14 ore5saptamana in scoala.

  • ,ursa alocata %aria&a in functie de tara de

  destinatie si acopera costurile de transport sisu#&istenta la scoala +a&da.

  • Asistentii sunt selectati de A.N.S.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  11/29

   

  II. MOBILITATEA IN SCOPUL *ORMARIICONTINUE

  A PERSONALULUI DIRECT IMPLICAT IN

  IN+ATAMANTUL PREUNI+ERSITAR PRIN

  PARTICIPARE LA ,

  a Cursuri +enerale de formare continua)

   # Cursuri de formare pentru profesorii de

  lim#i straine

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  12/29

   

  O,IECTI6E-E ACTIUNII:

  • 6i&ea&a incura7area cadrelor didactice din

  in%atamantul preuni%ersitar de a!si

  im#unatati metodele si competentele de predare in domeniul ales si croscurricular'

  de a!si lar+i ori&ontul de cunoastere si

  intele+ere a educatiei scolare si de aconstienti&a importanta dimensiunii

  europene a muncii lor.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  13/29

   

  CINE POATE CANDIDA LA O BURSA

  DE *ORMARE CONTINUA

  8 I. CUSUI 9ENEA-E :

   ! inspectori' directori de institutii de educatie'

  consilieri peda+o+ici' consilieri de orientarescolara si profesionala' formatori.

  • Cadre didactice inclusi% din +radinite si

  scoli profesionale)• "ersonal didactic care lucrea&a cu ele%i cu

  risc de e(cludere scolara)

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  14/29

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  15/29

   

  CURSURI DE *ORMARE PENTRU

  PRO*ESORI DE LIMBI STRAINE

  • "rofesor calificat care preda o lim#a oficiala a unei tarimem#re a Uniunii Europene sau irlande&a saulu(em#ur+*e&a ca lim#a straina)

  • /ormatori de profesori de lim#i straine)

  • In%atator in in%atamantul primar sau educator inin%atamantul preprimar ale carui responsa#ilitati includ predarea unei lim#i straine)

  • "rofesor de lim#i straine care se reinte+rea&a inin%atamant dupa o lun+a a#senta)

  • Inspector sau mentor in domeniul predarii lim#ilor straine.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  16/29

   

  0UATA STA9II-O 0E

  /OMAE:• "rofesorii care predau lim#i straine #eneficia&a de

   #urse pentru sta+ii de formare continua a(ate pe

  metode si te*nici de predare' cu o durata intre 2 pana la saptamani)

  • "rofesorii care predau alte discipline decat lim#i

  straine' #eneficia&a de #urse pentru sta+ii de

  formare continua cu o durata cuprinsa intre una pana la saptamani.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  17/29

   

  ACTIUNEA COMENIUS

  RETELE TEMATICE

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  18/29

   

  • In cadrul acestei actiuni sunt finantateretelele tematice intre parteneriatele scolare

  si5sau proiecte pri%ind formarea personaluluiimplicat in educatia ele%ilor' care #eneficia&a de asistenta financiara in cadrulCOMENIUS 1' si' respecti%' COMENIUS 2

  cu scopul de a facilita diseminarea #unei practici si discutarea aspectelor calitati%e sicantitati%e ale educatiei in scoli.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  19/29

   

  • etelele pentru de&%oltarea personalului %or

  fi de&%oltate' acolo unde acest lucru este

   posi#il' in stransa cooperare cu ;reteleletematice< din in%atamantul superior' in

  cadrul actiunii EASMUS.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  20/29

   

  TEMENE -IMITA:

  • 9a&duirea de asistenti de lim#i straine :

  =1.=.2==)

  • Cursuri de formare initiala si continua :

  =1.= $ in fiecare an.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  21/29

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  22/29

   

  • Cursuri de formare initiala si continua:

  aParteneriate COMENIUS 2.1,

  - *"r$u!are de candidatura / de )e site-u! C"$isieiEur")ene. Inainte de de)unerea candidaturii se )"atee#ectua " &iita )re0atit"are' in sc")u! sta%i!iriideta!ii!"r )r"iectu!ui i$)reuna cu institutiac""rd"nat"are si institutii!e )artenere. Cererea )entru

  &iita )re0atit"are se adreseaa A.N.S. cu ce! )utin 2!uni inainte de data )re&auta )entru &iita'c"$)!etandu-se #"r$u!are )entru &iita )re0atit"are)entru actiuni centra!iate

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  23/29

   

  • COMENIUS 2.2., $ ,urse pentru cursuri deformare initiala pentru asistentii de lim#i straine:

  a Pentru a a)!ica )entru " ast#e! de %ursa' se c"$)!eteaaun #"r$u!ar ti)' care se )"ate "%tine de !a secretariate!e#acu!tati!"r' de !a A.N.S. sau de )e site-u! A.N.S. Pentru aintra in )r"cesu! de e&a!uare' #"r$u!aru! de candidaturase c"$)!eteaa in d"ua e(e$)!are' intr-una din !i$%i!e"#icia!e a!e Uniunii Eur")ene' iar se$natura si sta$)i!ase &"r a)!ica in "ri0ina! )e a$%e!e e(e$)!are. Studentiir"$ani isi )"t e()ri$a s"!icitari!e )entru ast#e! de %ursenu$ai )entru tari!e $e$e%re a!e Uniunii Eur")ene.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  24/29

   

  • /ormularele se pot depune la sediulA.N.S.' pana la data de =1.=.2==' si

  tre#uie sa fie insotite de :1. Curriculum 6itae in doua e(emplareunul

  in lim#a tinta si unul in lim#a romana)

  2. O scrisoare de recomandare din parteaunui profesor)

  . Copie dupa foaia matricola.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  25/29

   

  • COMENIUS 2.2.C: ,urse pentru

   participarea la cursuri de formare continua:

  termen limita de depunere a candidaturilor $

  =1.=.2==

    "entru depunerea cadidaturii pentru acest

  tip de proiecte tre#uie parcurse mai multeetape:

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  26/29

   

  • Se a!e0e cursu! din Cata!"0u! de cursuri /a)are in !una#e%ruarie ' !a data de 1.2.23

  • Se s"!icita )ers"na! institutiei "r0aniat"are de curs "

  inscriere )r"&i"rie3• Se s"!icita direct"ru!ui sc"!ii in care )reda candidatu!

  P!anu! C"$enius' in care #"r$area c"ntinua acandidatu!ui sa #ie s)eci#icata !a ca)it"!u! MOBILITATI3

  • Se s"!icita a&iu! ins)ect"ru!ui de c"")erareinternati"na!a de !a ins)ect"ratu! de care a)artineterit"ria! unitatea sc"!ara din care #ace )arte candidatu!3

  • Se )reinta un Currricu!u$ +itae care tre%uie sa c"ntina,

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  27/29

   

  a 0ate personale)

   # Studii)

  c Acti%itate profesionala.

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  28/29

 • 8/18/2019 Actiunea Comenius 2 Si Comenius 3

  29/29

  COMENIUS $ETE-E

  TEMATICE• Termenul limita: =1.noiem#rie 2==2' pentru

  trimiterea pre!propunerilor.

  • /ormularul de candidatura se trimite directla Comisia Europeana.Actiunecentrali&ata.

  • "entru descarcarea formularelor decandidatura se %a consulta pa+ina ?e# a,iroul de Asistenta Te*nica Socrates.