Transcript
 • Jaargang 5, nr.17 december 2012

  Een partijtje voetbaldoet wonderen

  Pagina 2

  De e-coachis geweldig

  Pagina 3

  Feest in hetPlaswijckpark

  Pagina 4

  Agap Bereikt NederlandPeriodieke verantwoording van uw giften aan Agap-projecten

  Conferentie om je medestudenten te bereikenAgap StudentLife start in 2013 met de Movement Buil-ders Conference. De conferentie is bedoeld om christen-studenten toe te rusten die op de opleiding veranderingen willen bereiken door het Evangelie. Het weekend biedt een gevarieerd programma met onderwijs, workshops, inspire-rende verhalen en ontmoeting. Ook doen de deelnemers aan de conferentie direct praktijkervaring op tijdens een outreach op de universiteit van Tilburg. Helvoirt, 11 t/m 13 januari, kosten 105. Opgave en kor-tingsmogelijkheden op www.agapestudentlife.nl/mbc2013.

  Alle universiteiten op zn kopStudenten, ze zijn de leiders van de toekomst. Wat zou het geweldig zijn als honderden studenten op de hogescholen en universiteiten in Nederland Je-zus zouden volgen. Alles op zn kop. Dan zou er op alle terreinen in ons land een verandering ten goede plaatsvinden!

  Momenteel is het tegendeel waar. De werkers van Agap Stu-dentLife hielden het afgelopen jaar in de studentensteden zon vierduizend gesprekken over geloofs- en levensvragen. Ongeveer tachtig studenten toonden interesse voor vervolg-gesprekken. Het aantal studenten dat zich echt in de Bijbel wilde verdiepen via de Connect-studie was op een paar han-den te tellen. Vijf studenten kwamen tot geloof. Feest in de hemel, dat wel.

  Plannen 2013

  Maar de studentenwerkers van Agap willen mr. Daarom richten ze zich nu ook op het mobiliseren van christelijke studenten: zij worden uitgenodigd en toegerust om hun me-destudenten te bereiken met het Evangelie. Dit gebeurt in Amsterdam en Rotterdam inmiddels op vier hogescholen en de univer-siteit. Van deze studentengeleide bewegingen verwacht Agap veel.

  Terugblik 2012

  - 1 -

 • Agap Bereikt Nederland

  Een partijtje voetbal doet wonderen

  De aanpak van Athletes in Action werpt zijn vruchten af: mensen via sport bereiken met het goede nieuws over Jezus. Het afgelopen jaar zijn de kerken in diverse grote Europese steden ondersteund met sport ministry en er gebeurden wonderen.

  Een partijtje voetbal schept een band en opent mogelijkheden tot een diepgaand gesprek over het geloof. Dat klinkt simpel, maar het gebeurt: in Groningen, de thuisbasis van Athletes in Action, maar ook in Rome, Londen, Barcelona en Tallinn, de hoofdstad van Estland. In deze grote steden heeft Athletes in Action de kerken het afgelopen jaar ondersteund met sport ministry en sportliefhebbers soms bij tientallen tot geloof zien komen! Alleen in Rome al hebben vijf kerken dit sportmodel inmiddels omarmd.

  Cijfers in 2012 2 sportkampen met 250 enthousiaste tieners 2 events: Ultimate Challenge, met veel nadruk op sport en fysieke uitdaging en Reach Out, met nadruk op evangelisatie, ca. 300 jongeren

  Het @lead-traject 2011/2012: vormingstraject voor 35 jonge leiders

  Diverse evangelisatieprojecten in de zomer (o.a. Londen, Barcelona, Tallinn, Rome, Polen, Slowakije, plaatsen in Nederland) en in de meivakantie (Itali en Nederland) met 700 deelnemers

  - 2 -

  Terugblik 2012

  Europa versterkenBij Athletes in Action leeft het verlangen om lle grote steden in Europa te laten kennismaken met sport ministry. Maar in 2013 keert Athletes in Action eerst terug naar de kerken in Europa waar afgelopen zomer sportprojecten plaatsvonden. Om te versterken wat is opgebouwd. Gedurende het jaar gaan de teams van Athletes in Action zich specifiek richten op wat een bepaalde kerk nodig heeft. De STINTers (medewerkers ter plaatse) in Londen, Rome en Barcelona trainen de kerken verder. Het doel is dat de kerken komend jaar zelfstandig aan de slag kunnen. Ook in Nederland zal het concept verder worden uitgerold. Er worden regioleiders ingezet om bij kerken in alle uithoe-ken van ons land sport ministry te introduceren.

  Plannen 2013

 • Agap Bereikt Nederland

  Honderden internetters vonden GodHoe leid je mensen die op zoek zijn naar God naar de kerk? Hiervoor zijn de websites IkzoekGod en de WaaromJezus?-cursus ontwikkeld n uitgebreid voor diverse doelgroepen.

  Op de website IkzoekGod.nl kunnen zoekers kennismaken met wie God is. Het afgelopen jaar is er een versie ontwikkeld voor Brazili, Portugal en Japan.WaaromJezus? Is een cursus over de basics van het christelijk geloof. Er is nu ook een versie voor studenten (www.waarom-jezusvoorstudenten.nl) en in samenwerking met het CBMC -

  voor zakenmensen (www.waaromjezus.biz).Het afgelopen jaar heeft Agap genvesteerd in diverse themawebsites, onder andere voor mensen die zich eenzaam voelen (Voel-me-alleen.nl) of die met zelfmoordgedachten rondlopen (Ik-wil-dood.nl). Zoekers die op deze sites terechtkomen, kunnen lezen dat het geloof in Jezus hoop biedt. Wie wil, wordt verder begeleid door een e-coach. Honderden mensen hebben steun ervaren door al deze websites en God gevonden in gebed.

  E-coaches: Geweldige mensen zijn het!

  Belangrijk is de rol van de e-coaches, die de bezoekers tijdens hun online zoektocht naar God ondersteunen. Tijdens de eerste grote e-coachdag in oktober konden e-coaches ervaringen uitwisselen en gingen ze bemoedigd naar huis.

  Marjon Bosman zat in de organisatie van de e-coachdag: Zo kunnen ze straks thuis die zoeker vol enthousiasme weer verder begeleiden in zijn zoekproces naar Jezus. De e-coach is heel belangrijk. Daarom gaan we elk jaar zon dag organiseren. Wat een geweldige mensen zijn het. Interesse om e-coach te worden? Opgave via http://www.agapemedia.nl/helpen/als-e-coach/.

  Cijfers in 2012 55.130 bezoeken aan www.ikzoekgod.nl 1.813 mensen gaven aan het gebed te hebben gebeden tot God om Hem aan te nemen

  325 mensen volgden een van de WaaromJezus?-cursussen (de versie voor volwassenen valt sinds september onder Agap).

  213 mensen vulden hun gegevens in om te worden benaderd

  80 e-coaches

  - 3 -

  Terugblik 2012

  Veel kerkmensen vinden het moeilijk anderen uit te leggen wat het Evangelie betekent. Daarom wil Agap Media nog meer kerken ondersteunen met websites. De website mystory.jesus.net wordt verder ontwikkeld. Op deze website kan ieder christen zijn eigen verhaal met Jezus vertellen.

  Plannen 2013

  WaaromKerst?-cadeau krijgt vervolg op Facebook Als u dit leest, hebt u nog een paar dagen de gelegenheid iemand het WaaromKerst?-cadeau aan te bieden en uit te nodigen voor een kerstdienst. Het cadeau is dit jaar de dvd The Woodcarver (Op zoek naar rust). De videoappli-catie The Woodcarver-next level laat de zoeker diepgaand nadenken over themas die in de film aangestipt worden. www.waaromkerst.nl/kerken

  De eerste grote e-coachdag: een succes.

 • Het gaat om persoonlijk contact

  Wil je mensen bereiken met het Evangelie, dan is persoonlijk contact essentieel. Dat zien onze medewerkers die wonen en werken in een achterstandswijk. Onze studentenwerkers op de universiteiten. En ook de sporters van Athletes in Action: sport schept een band en biedt kansen.

  Zoals u kunt lezen, bereikten we in 2012 ruim 55.000 zoekers via onze websites. Dat is een overweldigend aantal! Daarom zitten er achter die websites e-coaches klaar om belangstel-lenden persoonlijk te begeleiden in hun zoektocht naar God.

  Want daar gaat het om: dat zoekende mensen in anderen Zijn liefde zullen ontdekken.

  Als het kan, steun ons dan met uw gebed en een gift. Zo kun-nen we nog meer mensen persoonlijk benaderen en tot Jezus leiden.

  Verbonden in Hem,

  Mark de Boer, directeur Agap Nederland

  Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

  Agap, Postbus 271, 3940 AG DoornT. 0343-415741 | [email protected] | www.agape.nl

  Aan Agap Bereikt Nederland werkten mee: Ronald Blonk, Mark de Boer, Jan-Willem Bosman, Matthijs den Dekker, Marc Elders, Jonathan Pellegrom, Egbert Ribberink en Elise van Wijngaarden.Eindredactie: Thea Westerbeek via SestraSelectie. Beeld: Agap.

  KVK Stichting Agap 41377239ANBI GoedgekeurdAgap voert het RfB-keurmerk

  GiftEn oP rEkEninG 1021474 t.n.v. Stichting Agap te Doorn

  De projecten op een rijtje waar u eventueel uw gift voor kunt overmaken (met codering):

  099 | Agap Algemeen092 | Agap StudentLife164 | Agap Media

  200 | Athletes in Action555 | Agap FamilyLife Rotterdam

  Geef via www.agape.nl/geven

  - 4 -

  Agap Bereikt Nederland

  U hielp kinderen feestvierenIn het voorjaar hebben we voor het eerst voor zon dertig kinderen een grote activiteit in een andere wijk georganiseerd, in familiepark het Plaswijckpark, vertelt projectleider Elise van Wijngaarden. Het was echt een feest voor de jeugd!

  De activiteiten van Agap FamilyLife in de wijk Bospolder wor-den ondersteund door vele vrijwilligers. We waarderen hun toewijding. Want zij maken het mede mogelijk dat we weke-lijks in zon 75 kinderen en jongeren kunnen investeren! Via onze activiteiten bouwen we relaties op en horen de kinderen over Jezus.

  Dankzij uw giften kon het werk groeien. Sinds september vindt het zaalvoetbal voor twee leeftijdsgroepen tegelijk plaats, waardoor nog meer jongens bereikt kunnen worden.

  In het kort Meidenclub Twee kinderclubs (Zaal)voetbalclubs Jongens-inloopclub Bezoekjes aan wijkbewoners Maandelijkse zondagse vieringen Twee grote wijkactiviteiten

  Die meiden kunnen niet wachten!Komend jaar wil Agap FamilyLife meer investeren in de ouders van de kinderen met wie een goede band is ontwik-keld. Elise van Wijngaarden: Ook zijn we begonnen met het paasevent! Van 28 maart t/m 1 april 2013 organiseren we met een groep enthousiastelingen allerlei activiteiten om in Bospolder de liefde van Jezus handen en voeten te geven. We willen iets tofs organiseren waarmee we de mensen uit de wijk kunnen dienen! Verder zijn er in 2013 plannen voor een tweede mei-denclub. Een grote groep nieuwe meiden kan niet wach-ten tot het gaat beginnen! Ook zal de samenwerking met kerken in Rotterdam worden versterkt.

  Plannen 2013

  Terugblik 2012


Recommended