Transcript
Page 1: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVA

Page 2: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Tko je radio popis stanovništva i zašto?

Popis su radili učenici 6. a, 6. b, 6. c, 6. d i 6. e razreda OŠ Sesvetski Kraljevec u školskoj godini 2019./2020. kao domaću zadaću iz geografije.

Svaki je učenik trebao kod kuće dati svojim bližnjima da popune 10 anketa.

Učenici Geografske grupe šestih razreda analizirali su popunjene ankete i izradili grafičke priloge.

Page 3: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Koliko je anketa prikupljeno?

Šesti razredi ukupno broje 95 učenika.

83 učenika donijelo je 791 anketu ( 9,5 ankete po učeniku) – nisu svi učenici donijeli svih 10 anketa.

12 učenika nije predalo ankete.

učenici kojisu donijeliankete

učenici kojinisupredaliankete

Page 4: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Izgled ankete:

ANKETNI LISTIĆ – STANOVNIŠTVO ( broj, dobni, spolni, vjerski sastav, migracije )1. Spol (zaokruži): M Ž2. Dobna skupina (zaokruži): a) 0 – 14 godine e) 45 – 54 godine

b) 15 – 24 godine f) 55 – 64 godinec) 25 – 34 godine g) 65 – 74 godined) 35 – 44 godine h) stariji od 75 godina

3. Vjeroispovijest (zaokruži):a) kršćanstvo b) islam c) židovstvod) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo

4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

5. Godina dolaska u Sesvetski Kraljevec (ako niste ovdje rođeni): 6. Razlog dolaska u Sesvetski Kraljevec (ako niste ovdje rođeni):

Page 5: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Prikaz podataka po spolu:

muškarci

žene

nisu se izjasnili

Page 6: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Analiza podataka po spolu

Od ukupno 791 prikupljene ankete njih 363 (45,9 %) ispunili su muškarci, 416 anketa (52,6 %) ispunile su žene, a njih 12 ostalo je neispunjeno (nije bio zaokružen spol).

Među ispitanima je očito više žena (6,7 % više), za što je vjerojatan razlog činjenica da su žene spremnije pomoći.

Page 7: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Struktura stanovnika po dobi

0

5

10

15

20

25

30

0-14godina

15-24godine

25-34godine

35-44godine

45-54godine

55-64godine

65-74godine

75godinai stariji

Dob u %

Page 8: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Najviše ispitanih stanovnika je u dobi od 0 do 14 godina(26,4 %) i između 35 i 44 godine (22,3 %).

Razlog je taj što su među ispitanicima bili većinom prijatelji i roditelji, koji pripadaju tim dobnim skupinama.

Najmanje je ispitanih u skupini ljudi starih 75 godina i više (3,4 %) zato što je to skupina u kojoj su česte bolesti i očekivana smrt.

Page 9: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Vjerski sastav stanovništva:

vjera

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ostalo

ateisti

židovstvo

islam

kršćanstvo

Page 10: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Većina se ispitanika, tj. 764 osobe (96,6 %) izjasnila kao kršćani, 9 osoba (1,2 %) kao pripadnici islama, 8 osoba (1 %) kao ateisti, a po 1 osoba je rekla da je pripadnik židovstva i ostalih vjera.

8 osoba se nije izjasnilo.

Page 11: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Država rođenja

Republika Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Njemačka

Srbija

Kosovo

Nizozemska

Slovenija

Austrija

Ujedinjeno Kraljevstvo

SAD

Page 12: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Država rođenja

Od 791 ispitanih njih 608 (76,9 %) rođeno je u Hrvatskoj, dok je njih 183 (23,1 %) rođeno izvan Hrvatske.

Osobe koje su rođene izvan Hrvatske ovako su navele države u kojima su rođene:

Bosna i Hercegovina (149 osoba)

Njemačka (19 osoba)

Srbija (5 osoba)

Kosovo (3 osobe)

Slovenija, Nizozemska (po 2 osobe)

Austrija, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD (po 1 osoba)

6 osoba je kao državu rođenja navelo Jugoslaviju (pridodano je državi koja danas postoji).

Page 13: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Mjesto rođenja:

Zagreb

neko drugo mjesto uHrvatskoj

mjesto izvan Hrvatske

Page 14: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Najviše ispitanih osoba (513 ili 64,9 %) rođeno je u Zagrebu, što je i očekivano.

Na drugom su mjestu oni rođeni izvan Hrvatske (183 osobe ili 23 %).

Najmanje je ispitanih rođeno u nekom drugom mjestu u Hrvatskoj (95 osoba ili 12,1 %).

Neki su kao mjesto rođenja naveli Kobiljak, Željavinec, Glavničicu, Gornju Glavnicu i Sesvetski Kraljevec, što smo ubrojili u Zagreb.

Page 15: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Grad rođenja u Bosni i Hercegovini

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Grad rođenja

Tomislavgrad (20 osoba)

Livno (17 osoba)

Derventa, Kotorvaroš (10 osoba)

Odžak,Doboj (8 osoba)

Banja luka,Prozor (7 osoba)

Mostar (6 osoba)

Garevac,Polog (4 osobe)

Grude, Buhovo,Tuzla,Brčko,Sarajevo,Gradačac (3 osobe)

Page 16: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Grad rođenja u Bosni i Hercegovini

Po 2 osobe navele su kao grad rođenja Široki Brijeg, Žepče, Čitluk, Kupres, Modriču, Bihać i Zenicu.

Po 1 osoba navela je Sanski Most, Jajce, Uskoplje, Međugorje, Bosansku Dubicu, Konjic, Posušje, Novo Selo, Vitez, Suhovo, Bosansku Kostajnicu, Travnik, Prijedor, Ramu, Novu Bilu i Foču.

Page 17: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Grad rođenja u Njemačkoj

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Grad rođenja

München (3 osobe)

Rüsselsheim, Stuttgart,Waiblingen, Dachau (2 osobe)

Heindenhein, Winnenden,Schweningen, Manheim,Paderborn, Sinsheim,Würzburg, Horb am Neckar (1osoba)

Page 18: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Grad rođenja u ostalim državama: Osobe rođene u Srbiji

kao mjesto rođenja naveli su Zemun, Slankamen (2 osobe) i Golubinci (1 osoba).

Osobe rođene na Kosovu kao mjesto rođenja navele su Prizren (2 osobe) i Kabaš (1 osoba).

2 osobe rođene su u Brežicama (Slovenija).

Po 1 osoba rođena u Nizozemskoj navela je kao mjesto rođenja Veldhoven i Hertogenbosch.

Page 19: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

1 osoba rođena je u Vücklabruck – Linzu(Austrija).

1 osoba je rođena u Londonu (Ujedinjeno Kraljevstvo).

1 osoba je rođena u Chicagu (SAD).

Page 20: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Grad rođenja u Hrvatskoj Varaždin (11 osoba)

Slavonski Brod i Split (8 osoba)

Dugo Selo i Vrbovec (3 osobe)

Lovas, Vinkovci, Ilok,Karlovac, Slunj, Rijeka, Čakovec, Hrvatska Kostajnica, Solin, Nova Gradiška, Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Pakrac (2 osobe)

Zelina, Osijek, Sinj, Gornja Rijeka, Virovitica, Otočac, Đakovo, Lukač, Rab, Rakovica, DrežnikGrad, Imotski, Slatina, Cetingrad, Našice, Vukovar, Novi Marof, Glina, Prović, Drniš, Beli Manastir, Bukovac, Županja, Čačinci, Požega, Jastrebarsko, Virje (1 osoba)

Page 21: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Migracije

Od ukupno 791 anketirane osobe, njih 409 (51,7 %) rođeno je i živi neprekidno u Sesvetskom Kraljevcu, dok se 382 osobe (48,3 %) doselilo na prostor Sesvetskog Kraljevca u nekom trenutku svog života.

Migracije

rođeni uSesvetskomKraljevcu

doseljeni uSesvetskiKraljevec

Page 22: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Vrijeme migracije

0

5

10

15

20

25

1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2005. 2010. 2015.

Broj osoba kojise doselio uSesvetskiKraljevec

Page 23: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Kod grafičkog prikazivanja doseljavanja u Sesvetski Kraljevecpočeli smo s 1959. godinom jer je to bila najranije navedena godina dolaska na anketama.

Kao krajnju godinu dolaska odredili smo 2019. godinu jer smo te godine u rujnu provodili anketiranje.

Page 24: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Vrijeme dolaska u Sesvetski Kraljevec Najviše osoba doselilo

se u Sesvetski Kraljevecu razdoblju od 2000. do 2009. godine (116 osoba), potom u razdoblju od 1990. do 1999. (93 osobe) i u razdoblju od 2010. do 2019. (66 osoba).

Najmanje se ljudi doselilo u razdoblju prije 1970.godine (samo 3 osobe).

Za 18 osoba nije bila napisana godina, a iz podataka je vidljivo da su se doselili.

Jedna osoba je kao godinu dolaska navela 1180. godinu. ???

Page 25: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Razlog dolaska u Sesvetski Kraljevec

0 50 100 150

rješavanje stambenog pitanja

posao

brak

rat

nije navedeno

obiteljski razlozi

školovanje

osobine naselja

povratak kući

ostalo

Razlog dolaska uSesvetski Kraljevec

Page 26: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

382 doseljene osobe navele su ukupno 390 razloga za doseljavanje (njih 356 napisalo je jedan ili više razloga, dok njih 34 nije ništa napisalo).

Najviše doseljenih (110 osoba) je kao razlog navelo rješavanje stambenog pitanja, što uključuje i razloge koji su navedeni kao preseljenje, useljenje u novu kuću, selidba, veća kuća, tu smo imali kuću, stanovanje, kupnja stana / kuće, nova kuća, bolje stanovanje, preseljenje iz stana u kuću, gradnja kuće.

Page 27: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Sljedeći je navedeni razlog dolaska posao (71 osoba), a tu su ubrojeni i oni koji su kao razlog dolaska naveli i ekonomski razlog, plaća.

Po zastupljenosti je potom razlog dolaska brak (59 osoba), u što su ubrojeni i sljedeći razlozi: ženidba, udaja, ljubav.

Sljedeći je razlog doseljavanja rat (44 osobe). Riječ je o osobama koje su došle zbog rata na prostoru BiH (vidljivo po mjestu rođenja).

Page 28: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Potom se navode obiteljski razlozi (29 osoba) u što smo uključili i dolazak s roditeljima, ovdje su živjeli baka i djeda, sa roditeljima, obitelj, zbog djece, bolja budućnost za djecu.

Školovanje kao razlog doseljavanja navelo je 17 osoba (navodi se i konkretno Policijska akademija).

Page 29: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Slijede osobine naselja koje su navedene kao razlog doseljavanja za 9 osoba – miran kvart (naselje), život u predgrađu, volim ovo mjesto, nismo htjeli živjeti u centru, povoljna cijena stanova.

4 osobe navelo je povratak kući kao razlog doseljavanja.

U ostalim razlozima, koje je navelo 11 osoba, ubrojeni su: nema razloga, zbog prijatelja, živjeti do kraja života, život, tu mi je dom, volim Hrvatsku.

Page 30: ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVAos-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski-kraljevec... · d) budizam e) hinduizam f) ateist g) ostalo 4. Mjesto rođenja (upiši): grad država

Zaključak:

U anketi je sudjelovao malo veći broj žena nego muškaraca.

Većina ispitanih pripada dobnim skupinama od 0 do 14 godina i od 35 do 44 godine.

Većina ispitanih su kršćani.

Većina ispitanih rođena je na prostoru Zagreba.

Malo je veći broj ispitanika koji su cijeli životproveli u Sesvetskom Kraljevcu nego onih kojisu se doselili u Sesvetski Kraljevec.


Recommended