Download pptx - Career planning

Transcript
Page 1: Career planning

04/15/2023 1

Хаа хүрэхээ мэдэхгүй онгоцонд салхи тус болохгүй

Оюутанд үйлчлэх төв & ОХЭДТ

Эрхлэгч П.Баяржаргал

Page 2: Career planning

04/15/2023 2

Карьер удирдлагын зарчим 1

• Та өөрийн карьерийн эзэн, өөрийн карьерийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч – Сургууль эсвэл ажил олгогч таны карьерын эзэн биш

юм. Ирээдүйд хэн байх, юу хийх талаараа сайн бодож байж шийдвэрээ гаргах

• Таны карьер үргэлж тантай хамт – Таны албан тушаал, таны оюутан нас түр зуурынх юм.

Тиймээс сурагч, оюутан байхдаа ч өөрийн хөгжил, мэргэжлийн ур чадвараа ахиулах нь таны давуу тал байх болно.

• Иймд чухал цаг мөчүүдээ зорилгодоо үнэнч, хариуцлагатай, идэвхитэй өнгөрүүлж өөрийн карьерыг тасралтгүй хөгжүүлж байх хэрэгтэй юм.

Page 3: Career planning

04/15/2023 3

Карьер удирдлагын зарчим 2

• Та өөрийн оюутан байх хугацаандаа бий болгосон карьерыг ажил олгогчид зардаг– Харин өөрийн дипломыг, дүнг зардаггүй.

• Иймд онц дүн авах нь зорилго бус өөрийн мэдлэг, ур чадварыг бий болгох нь чухал юм.

• Иймд илүү туршлага, илүү мэдлэг, илүү чадварыг олж авахаар төлөвлөх хэрэгтэй.

Page 4: Career planning

04/15/2023 4

Карьер удирдлагын зарчим 3

• Өөрийнхөө карьерыг төлөвлөхийн тулд хөдөлмөрийн зах зээл, өөрийнхөө байгаа байдлыг жилд дор хаяж 1 удаа хянаж үзэж байх – Энэ нь машиныг жилд нэг удаа

оношлогоонд оруулж аюулгүй байдлыг шалгадагтай адил зүйл юм.

Page 5: Career planning

04/15/2023 5

СЭЗДС-ийн Бакалаврын Хөтөлбөр: гарц

1. Бизнесийн хүрээний мэдлэг, чадвар2. Харилцааны чадвар3. Тоон мэдээлэл боловсруулах, ашиглах чадвар4. Компьютерийн болон мэдээллийн

технологийн хэрэглээний чадвар5. Англи хэлний чадвар6. Ажил, албан тушаалын шаардлаганд

бэлтгэгдсэн байдал7. Ёс зүйн төлөвшилт

Page 6: Career planning

04/15/2023 6

Бакалаврын Хөтөлбөр: гарцТа дээрх чадваруудыг

бүрэн дүүрэн, тэгш эзэмшсэнээр энэхүү торх адил дүүрэн аз

жаргалтай ирээдүйг бий болгож чадна. /нэг л чадвар дутуу байхад

доторх ус ямар хэмжээтэй байгааг харж

байгаа байх?/

Page 7: Career planning

04/15/2023 7

Алсын хараа /vision/ /доорх асуултад хариулаад үзээрэй/

Та өөрийн сайн сайхан амьдралын талаар төсөөлөл бий болгож чадсан уу?

Таны мөрөөдөл юу вэ?

Та хаана хүрэхээр тэмүүлж байна вэ?

Page 8: Career planning

04/15/2023 8

Эрхэм зорилго /mission/

Таны амьдралын утга учир юу вэ?

Таны үнэт зүйл итгэл үнэмшил юу вэ?

Та өөрийн амьдралдаа ямар зарчим баримталдаг вэ?

Page 9: Career planning

04/15/2023 9

Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө /Career development plan/

Та хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хийсэн үү? Хэзээ ажлын дадлага туршлага олж авах вэ? Хэзээ зэрэг ахих вэ? Өөр ямар мэдлэг, ур чадвар, хандлагад

суралцах төлөвлөгөөтэй вэ? Түүнд хэрхэн, ямар аргаар суралцах вэ? Таны энэ жилийн, ирэх жилийн, төгсөхөөс

өмнөх, төгсөхөөс хойших гэх мэт хөгжлийн төлөвлөгөө ямар байна вэ?

Page 10: Career planning

04/15/2023 10

СЭЗДС-ийн ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“ Эрдмээрээ

баян чинээлэг амьдрах боломжийг

оюутнууддаа олгоно.”

Page 11: Career planning

04/15/2023 11

Оюутанд үйлчлэх төвийн үндсэн чиг үүрэг

• Оюутан суралцагсдын боловсрол эзэмших, хөгжих үйл явцыг бүх талаар дэмжиж, зөвлөж ажиллах

Академик зөвлөгөө

• Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлыг удирдлагаар хангах, цагийн болон дадлагын, байнгын ажлын байрыг судлах, зуучлах

Хөдөлмөр эрхлэлт болон каръер зөвлөгөө

• Оюутныг улсын хэмжээний, сургуулийн болон бусад байгууллагын тэтгэлэг, мэргэжил, мэдлэг ур чадварын уралдаан тэмцээн, олимпиадын талаарх мэдээллээр хангах, хамруулах, оролцуулах ажлыг зохион байгуулах, уг асуудлаар санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, шагнал урамшуулалд тодорхойлох

Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл

• Оюутан, суралцагсдад зориулсан соёл, спорт, урлаг, олон нийтийн арга хэмжээг тэдний танин мэдэхүй, бие бялдар, гоо зүй, харилцаа, төлөвшилийг дээшлүүлэх зорилгоор төлөвлөн зохион байгуулах

Олон нийтийн арга хэмжээ

Page 12: Career planning

04/15/2023 12

Page 13: Career planning

04/15/2023 13

• Өөрчлөлтийг өөрөөсөө, өнөөдрөөс.....

Oþóòíû õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ òºâ


Recommended