Transcript
Page 1: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10 Hodina 15:00

Šach. 20 COSTA RICA FED - 28 CZECH REPUBLIC 3 FED 1 : 3

10/1 FM Jimenez Molina, Juan Leon (w) CRC - FM Sejkora, Vlastimil (b) CZE ½ - ½

10/2 CM Piza Volio, Eduardo (b) CRC - Janda, Zdenek (w) CZE 0 - 1

10/3 CM Rovira Mas, Jorge (w) CRC - Mlynek, Petr (b) CZE ½ - ½

10/4 CM Araya Umana, Carlos (b) CRC - Fencl, Vaclav (w) CZE 0 - 1

V 5.kole proti nám Kostarika. Nasazená jako č.20 , průměr základní sestavy byl 2135. Soupeři nás překvapili upomínkovým dárkem , malou keramickou placičkou se symbolem Kostariky. My jsme se jim „odměnili“ dobrým výkonem a bezpečnou výhrou .

(17) Jimenez Molina,Juan Leon (2174) - Sejkora,Vlastimil (2149) [A00] FIDE World Senior Team Championship 202 Olympik hotel, Sokolovska 138 (5.1), 10.03.2020 20.Sd4

XHGFEDCBAY 1K+R+RsN-+! 2zPL+N+Q+-" 3-zPP+-+P+# 4+-+PvLP+-$ 5-+-+-sn-+% 6+psnlzpp+-& 7pvlp+-wqp+' 8+k+r+-+r( xhgfedcbay Jh5 [20...b6 21.Dc3 De7 =] 21.g4 Sxd4 22.Vxd4 Jg7

Page 2: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

23.Vfd1

XHGFEDCBAY 1K+-+RsN-+! 2zPL+N+Q+-" 3-+P+-+P+# 4+P+PtRP+-$ 5-+-+-sn-+% 6+p+lzpp+-& 7psnp+-wqp+' 8+k+r+-+r( xhgfedcbay f5 [23...Ved8 24.Jf4 g5 =] 24.exf5 gxf5 25.h3 Vad8 26.Dd2 Sf7 27.Jf4 Jce6 28.Jxe6

XHGFEDCBAY 1K+-+RsN-+! 2+L+-wQ-+-" 3P+P+-+P+# 4+P+-tRP+-$ 5-+p+-+-+% 6+-+Nzpp+-& 7psnl+-wqp+' 8+k+rtr-+-( xhgfedcbay Vxe6 [já bych bral 28...Jxe6!? na 29.Vd3 fxg4 30.fxg4 Jc5] 29.Je2 De7 30.Jc3 Ve3 31.gxf5 Jxf5 32.Vg4+ Sg6

XHGFEDCBAY 1K+-+R+-+! 2+L+-wQ-+-" 3P+Ptr-sNP+# 4+R+-+P+-$ 5-+n+-+-+% 6+l+-zpp+-& 7p+-wq-+p+' 8+k+-tr-+-( xhgfedcbay 33.b4 remíza , Vlastovi docházel čas. Pozici dlouho analyzoval s Michalem v jedné nedaleké příjemné hospodě , po např.33...De5 34.Je4 d5 se to dalo dobře hrát dál ½

Page 3: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

Náhradník Kostariky (vpravo ) mě dost znervózňoval, neustále šmejdil i na naší straně (což bylo zakázáné, Ale i neustálým civěním do partií , někdy hodně z blízka. Vydržel to opravdu dlouho .

(18) Janda,Zdenek (2065) - Piza Volio,Eduardo (2255) [A00] FIDE World Senior Team Championship 202 Olympik hotel, Sokolovska 138 (5.2), 10.03.2020 Zahrál jsem si se soupeřem s úctyhodným elem. Ale na naší úrovni to velkou roli nehraje. 10.0–0

XABCDEFGHY 8r+l+-trk+( 7zppwq-+pzpp' 6-+nvlpsn-+& 5+-+p+-+-% 4-+-zP-+-+$ 3+-zPL+NvL-# 2PzP-sN-zPPzP" 1tR-+Q+RmK-! xabcdefghy e5 ?! podezřelý tah. Že budu hrát proti izolovanému pěšci , jsem se vůbec nezlobil 11.dxe5 Jxe5 12.Jxe5 Sxe5 13.Sxe5 Dxe5 14.Ve1 Df4 15.h3 Sd7 16.Jf3 Vfe8 17.Dd2 Jh5 18.Dxf4 Jxf4 19.Sf1 h6 20.Kh2 Sf5

XABCDEFGHY 8r+-+r+k+( 7zpp+-+pzp-' 6-+-+-+-zp& 5+-+p+l+-% 4-+-+-sn-+$ 3+-zP-+N+P# 2PzP-+-zPPmK" 1tR-+-tRL+-! xabcdefghy 21.Ved1 Vad8 22.Vd2 Se4 23.Jd4 a6 24.Vad1 Je6

Page 4: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

25.Jb3 Vd7

XABCDEFGHY 8-+-+r+k+( 7+p+r+pzp-' 6p+-+n+-zp& 5+-+p+-+-% 4-+-+l+-+$ 3+NzP-+-+P# 2PzP-tR-zPPmK" 1+-+R+L+-! xabcdefghy 26.f3 Sg6 27.Vxd5 tak jsem toho izoláka dobral. Koncovka se hrála v podstatě sama Vxd5 28.Vxd5 Ve7 29.Kg3 Sb1 30.Jc1 Sc2

XABCDEFGHY 8-+-+-+k+( 7+p+-trpzp-' 6p+-+n+-zp& 5+-+R+-+-% 4-+-+-+-+$ 3+-zP-+PmKP# 2PzPl+-+P+" 1+-sN-+L+-! xabcdefghy 31.Vd2 [31.Sd3 Sa4 32.Vd6 +-] 31...Sa4 32.Sc4 Kf8 33.Ve2 Sd7 34.Jd3 Jd8

XABCDEFGHY 8-+-sn-mk-+( 7+p+ltrpzp-' 6p+-+-+-zp& 5+-+-+-+-% 4-+L+-+-+$ 3+-zPN+PmKP# 2PzP-+R+P+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 35.Jc5 [35.Vd2!? Ke8 36.Jc5 Sc6 37.Kf4 +-] 35...Sc6 36.Vxe7 Kxe7 37.Kf4 Kd6 38.Je4+ Ke7

Page 5: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

39.Ke5 v působnosti figur je velký rozdíl

XABCDEFGHY 8-+-sn-+-+( 7+p+k+pzp-' 6p+l+-+-zp& 5+-+-mK-+-% 4-+L+N+-+$ 3+-zP-+P+P# 2PzP-+-+P+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy Kd7 40.Jg3 f6+ 41.Kf5 Ke7 42.Kg6 Kf8 43.Jf5 Se8+ 44.Kh7 g6

XABCDEFGHY 8-+-snlmk-+( 7+p+-+-+K' 6p+-+-zppzp& 5+-+-+N+-% 4-+L+-+-+$ 3+-zP-+P+P# 2PzP-+-+P+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 45.Jd6 pěšec na h6 není důležitý , redukuji raději materiál g5 46.Kxh6 Sd7 47.Kg6 Ke7

XABCDEFGHY 8-+-sn-+-+( 7+p+lmk-+-' 6p+-sN-zpK+& 5+-+-+-zp-% 4-+L+-+-+$ 3+-zP-+P+P# 2PzP-+-+P+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 48.Jf5+ Sxf5+ 49.Kxf5 Jc6 50.Sd5 Jd8 jezdec si už nezahraje

Page 6: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

51.g3 a5

XABCDEFGHY 8-+-sn-+-+( 7+p+-mk-+-' 6-+-+-zp-+& 5zp-+L+Kzp-% 4-+-+-+-+$ 3+-zP-+PzPP# 2PzP-+-+-+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 52.h4 1–0

(19) Rovira Mas,Jorge (2196) - Mlynek,Petr (2053) [A00] FIDE World Senior Team Championship 202 Olympik hotel, Sokolovska 138 (5.3), 10.03.2020 Pokojná partie a remíza. 14.Sc3

XHGFEDCBAY 1-mKR+-+-tR! 2zPLzPPsNQ+-" 3-zP-+PvLPzP# 4+-+-+P+-$ 5-+-+p+-zp% 6zp-+p+p+-& 7lzppvln+p+' 8+ktr-wq-+r( xhgfedcbay Sf6 15.Sxf6 Dxf6 16.Vab1 Vfc8 17.Db2 b5 18.Dxf6 Jxf6 19.Vbc1 bxc4 20.bxc4 Vab8 21.Vb1 Jd7 22.f4

XHGFEDCBAY 1-mKR+-+R+! 2zPL+PsN-+-" 3-zP-+P+-zP# 4+-zP-+P+-$ 5-+-+p+-zp% 6zp-+p+p+-& 7lzpp+n+-+' 8+k+-+rtr-( xhgfedcbay Kf8 1/2

Page 7: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

(20) Fencl,Vaclav (1857) - Araya Umana,Carlos (1914) [A00] FIDE World Senior Team Championship 202 Olympik hotel, Sokolovska 138 (5.4), 10.03.2020 13.Sg3

XABCDEFGHY 8r+-wq-trk+( 7zpl+n+pvl-' 6-zp-zp-sn-zp& 5+-zpPzp-zp-% 4-+-+P+-+$ 3+-zPL+NvL-# 2PzP-sN-zPPzP" 1tR-+QtR-mK-! xabcdefghy Jh5? dětská chyba 14.Jxe5 Jxg3 15.Jxd7 Dxd7 16.hxg3 Se5 17.Dh5 Kg7 18.Jc4 Vae8 19.Je3 Vh8 20.Jf5+ Kf8

XABCDEFGHY 8-+-+rmk-tr( 7zpl+q+p+-' 6-zp-zp-+-zp& 5+-zpPvlNzpQ% 4-+-+P+-+$ 3+-zPL+-zP-# 2PzP-+-zPP+" 1tR-+-tR-mK-! xabcdefghy 21.De2 [jak jsem pozoroval partii , bleskla mou hlavou tato idea 21.f4 gxf4 22.gxf4 Sxf4 23.Vf1 Se5 24.Sb5 +-] 21...Va8 22.Dg4 Dd8 23.f4 h5 24.Df3 Sf6 25.Vf1 g4 26.De2 Sc8

XABCDEFGHY 8r+lwq-mk-tr( 7zp-+-+p+-' 6-zp-zp-vl-+& 5+-zpP+N+p% 4-+-+PzPp+$ 3+-zPL+-zP-# 2PzP-+Q+P+" 1tR-+-+RmK-! xabcdefghy 27.e5 Sxf5 28.Sxf5 Sg7 29.e6 De7

Page 8: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

30.Vae1 Ve8

XABCDEFGHY 8-+-+rmk-tr( 7zp-+-wqpvl-' 6-zp-zpP+-+& 5+-zpP+L+p% 4-+-+-zPp+$ 3+-zP-+-zP-# 2PzP-+Q+P+" 1+-+-tRRmK-! xabcdefghy 31.Dd3 [31.exf7 Dxe2 32.fxe8D+ Dxe8 33.Vxe8+ Kxe8 34.Ve1+ Kd8 35.Ve6 +-] 31...Sf6 32.exf7 Dxe1 33.Vxe1 1–0

6. Kolo Datum kola 2020/03/11 Hodina 15:00

Šach. 12 SCHACHFREUNDE LEIPZIG FED - 28 CZECH REPUBLIC 3 FED 3½: ½

5/1 Pruefer, Friedbert, Dr. (w) GER - FM Sejkora, Vlastimil (b) CZE 1 - 0

5/2 Brock, Friedemann (b) GER - Janda, Zdenek (w) CZE 1 - 0

5/3 FM Schoeneberg, Manfred (w) GER - Mlynek, Petr (b) CZE ½ - ½

5/4 Heinsohn, Guenther (b) GER - Fencl, Vaclav (w) CZE 1 - 0

Naši soupeři : šachoví přátelé z Lipska, nasazeni jako č.12 , průměr sestavy 2186. Propracovali jsme se na on-linky na 5. stolech. A vůbec by mě nenapadlo, že budeme hrát s Němci, kteří obsadí bronzovou příčku.Byla škoda, že podmínky k naší hře se zhoršovaly. Protože bezpečnostní rada státu vyhlásila zákaz akcí nad 100 lidí, dokázali pořadatelé, i díly konzultaci s naším epidemiologem a náměstkem ministra zdravotnictví , a v neposlední řadě šachistou , prof. Prymulou, rozdělit sály na čtvrtiny . Životní prostor se nám zmenšil , ale pokračovalo se. Jak se nám dařilo, tentokrát nám štěstí nepřálo. Výsledek neodpovídal našim možnostem.. Hrubě jsem to pokazil já na konci , Vlasta se dopustil hrubky hned v zahájení .

Page 9: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

(21) Pruefer,Friedbert (2214) - Sejkora,Vlastimil (2149) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (6.5), 11.03.2020 10.Sxg4

XHGFEDCBAY 1R+-mKQ+-tR! 2zPP+-+-zPP" 3-+-vL-sN-+# 4+LzPPsNP+-$ 5-+-+-+-+% 6+p+-zpn+-& 7pvlpzp-+pzp' 8+ktr-wql+r( xhgfedcbay Sxg4 ? [mělo přijít samozřejmě 10...Sxd4 11.Sxd4 Sxg4 12.Dd2 e5 +/=] 11.Jxc6 na to Vlasta zapomněl, prostě

přehodil tahy

XHGFEDCBAY 1R+-mKQ+-tR! 2zPP+-+-zPP" 3-+-vL-sN-+# 4+lzPP+P+-$ 5-+-+-+-+% 6+p+-zpN+-& 7pvlpzp-+pzp' 8+ktr-wq-+r( xhgfedcbay Dd7 [po 11...Sxd1 12.Jxd8 Sg4 13.Jxb7 Vfb8 +/- to není bůhví co, ale soupeř se může splést] 12.Jxe7+ Kh8 13.Dd3 Dxe7 14.0–0 Vfe8 15.Sd4 Sd7 16.Jd5 Dd8 17.Dc3 Vg8 18.Jf6

XHGFEDCBAY 1-mKR+-+-tR! 2zPP+-+-zPP" 3-+-+-wQ-+# 4+-zPPvLP+-$ 5-+-+-+-+% 6+psN-zp-+-& 7pvlp+l+pzp' 8mkr+-wq-+r( xhgfedcbay 18...Sc6 19.Jxg8 Sxd4+ 20.Dxd4+ Kxg8 21.Vad1 De7 22.f5 Dh4 23.f6 Ve8 24.Vde1 Ve6 25.b4 a6 26.Df2 Dg5 27.Df4 Dxf4 28.Vxf4 g5 29.Vf5 h6 30.e5 Kh7 31.g4 Kg6 32.c5 dxc5 33.bxc5 Sd5 34.Vf2 Vc6 35.h3 Se6 36.Vc1 h5

Page 10: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

37.gxh5+ Kxh5 38.Kh2 Kg6 39.Kg3 b6 40.Vfc2 b5 41.h4

XHGFEDCBAY 1-+-+-tR-+! 2+-+-+R+P" 3-mK-+-+-+# 4zP-+-+-+-$ 5-zp-zP-zPp+% 6+kzPl+r+p& 7-+p+-+-+' 8+-+-+-+-( xhgfedcbay Sc4 42.hxg5 Kxg5 43.Vf2 Vc8 44.Vc3 Ve8 45.Ve3 Vc8 46.Kh2 Se6 47.Vg3+ Kh4 48.Vc3 Vc6 49.Vd2 Sc4 50.Vd8 Kg4 51.Ve8 Vxc5 52.a3

XHGFEDCBAY 1-+-+-+-+! 2mK-+-+-+-" 3-+-+-tR-zP# 4+k+-+l+-$ 5-+-zP-trp+% 6+-zP-+-+p& 7-+p+-+-+' 8+-+R+-+-( xhgfedcbay Vd5 [ šlo zkusit 52...Kf5 53.e6 Kxf6 54.Vf3+ Vf5 55.Vxf5+ Kxf5 56.e7 Ke6 57.Va8 Kxe7 +- ale malá šance by byla] 53.Vc2 Kf4 54.Vf2+ Kg4 55.Vg8+ Kh4 56.e6 Vd1 57.e7 Sd5

XHGFEDCBAY 1-+-+r+-+! 2mK-tR-+-+-" 3-+-+-+-zP# 4mk-+-+-+-$ 5-+-+l+p+% 6+-zP-+-+p& 7-+pzP-+-+' 8+R+-+-+-( xhgfedcbay 58.Vf4+ 1–0

Page 11: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

(22) Janda,Zdenek (2065) - Brock,Friedemann (2230) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (6.5), 11.03.2020 Další slušné elo proti mně. Říkal jsem si, že si zahraju silný kandidátský turnaj 19.Jf3 Vd7

XABCDEFGHY 8-+r+-+k+( 7zp-+rzppvlp' 6-zpq+-snp+& 5+-zppvL-+-% 4-+-zP-+-+$ 3+-zPQzPN+P# 2PzP-+-zPP+" 1+-+RtR-mK-! xabcdefghy 20.Jh2 [jak naložit se situací ve středu šachovnice? Motor doporučuje 20.dxc5 bxc5 21.c4 Vcd8 22.cxd5 Vxd5 23.Dc2] 20...Vcd8 21.Sxf6 Dxf6 22.Jg4 De6 23.f4 Vd6 24.Vf1 Df5

XABCDEFGHY 8-+-tr-+k+( 7zp-+-zppvlp' 6-zp-tr-+p+& 5+-zpp+q+-% 4-+-zP-zPN+$ 3+-zPQzP-+P# 2PzP-+-+P+" 1+-+R+RmK-! xabcdefghy 25.Jf2 [25.Dxf5 gxf5 26.Je5 =] 25...Dd7 26.g4 ?! celá idea, jak se později ukázalo, nebyla dobrá f5 27.De2 c4 28.Kh2 Kh8 29.Vg1 b5 30.Vg2 a5 31.Vdg1 b4 32.Dc2 Vf8

XABCDEFGHY 8-+-+-tr-mk( 7+-+qzp-vlp' 6-+-tr-+p+& 5zp-+p+p+-% 4-zppzP-zPP+$ 3+-zP-zP-+P# 2PzPQ+-sNRmK" 1+-+-+-tR-! xabcdefghy 33.Jh1 [dumal jsem i o 33.gxf5 Vxf5 34.Vg5 Vxg5 35.Vxg5 =/+] 33...De6 34.Dd2 fxg4

Page 12: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

35.hxg4 Vb6

XABCDEFGHY 8-+-+-tr-mk( 7+-+-zp-vlp' 6-tr-+q+p+& 5zp-+p+-+-% 4-zppzP-zPP+$ 3+-zP-zP-+-# 2PzP-wQ-+RmK" 1+-+-+-tRN! xabcdefghy 36.Df2 [36.g5!? bxc3 37.Dxc3 a4 38.Jf2 a3 39.Jg4 =/+] 36...bxc3 37.bxc3 De4 38.Jg3 Dd3 39.Dd2 Dxd2 40.Vxd2 e6 41.Vf1 a4 42.Kg2 a3 43.e4 Vb2

XABCDEFGHY 8-+-+-tr-mk( 7+-+-+-vlp' 6-+-+p+p+& 5+-+p+-+-% 4-+pzPPzPP+$ 3zp-zP-+-sN-# 2Ptr-tR-+K+" 1+-+-+R+-! xabcdefghy 44.Vxb2 [s pozicí jsem byl spokojený , navíc jsem měl lepší čas. Moc toho nehrozí. Kdybych nechal obě své věže na druhé řadě – svou u krále na f2, tak černý se svou na b2 je absolutně neškodný. A říkal jsem si,že mám lepšího jezdce, jak on střelce . Takže šlo i 44.Ve2 Vxe2+ 45.Jxe2 Vb8 46.e5 Vb2 47.Kf3 Vxa2 48.f5 =/+. Ale říkal jsem si také, proč to nedobrat?] 44...axb2 45.Vb1 Vb8

XABCDEFGHY 8-tr-+-+-mk( 7+-+-+-vlp' 6-+-+p+p+& 5+-+p+-+-% 4-+pzPPzPP+$ 3+-zP-+-sN-# 2Pzp-+-+K+" 1+R+-+-+-! xabcdefghy 46.exd5?? [strašlivá hrubka . Oběť střelce jsem samozřejmě viděl , ale uniklo mi odšáchnutí jezce v dalším průběhu v pohodě mělo přijít 46.e5 Sf8 47.f5 exf5 48.gxf5 Kg8 49.f6 Kf7 50.Je2 =/+]

Page 13: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

46...exd5

XABCDEFGHY 8-tr-+-+-mk( 7+-+-+-vlp' 6-+-+-+p+& 5+-+p+-+-% 4-+pzP-zPP+$ 3+-zP-+-sN-# 2Pzp-+-+K+" 1+R+-+-+-! xabcdefghy 47.Jf1 ? [ještě by se hrálo po 47.Je2 např. Sf6 48.Kf3 Kg7 49.f5 gxf5 50.gxf5 Sg5 51.a4 Kf6 52.a5 Kxf5 53.a6 Va8 54.Vxb2 Vxa6 55.Vb5 -/+ ] 47...Sxd4 48.cxd4 c3 49.Je3

XABCDEFGHY 8-tr-+-+-mk( 7+-+-+-+p' 6-+-+-+p+& 5+-+p+-+-% 4-+-zP-zPP+$ 3+-zp-sN-+-# 2Pzp-+-+K+" 1+R+-+-+-! xabcdefghy Ve8 to mi uniklo při braní na d5. Že nemám jezdce na c2 a teď nezahraji Kf3 . Děs 0–1

(23) Schoeneberg,Manfred (2144) - Mlynek,Petr (2053) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (6.5), 11.03.2020 12.Se3

XHGFEDCBAY 1-mKR+-+-tR! 2zPPzPQ+PzPP" 3-sN-vLL+N+# 4+-+-+-+-$ 5-+-+-+-+% 6+-snp+-vl-& 7pzpp+n+pzp' 8+ktr-wql+r( xhgfedcbay Sxe3 13.Dxe3 b6 14.Vad1 Dc7 1/2

Page 14: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

(24) Fencl,Vaclav (1857) - Heinsohn,Guenther (2157) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (6.5), 11.03.2020 15.Sd3 Ve8

XABCDEFGHY 8r+-wqr+k+( 7zpp+n+pvlp' 6-+-zp-+p+& 5+-zpP+-+-% 4-+P+-zP-+$ 3+-+L+-+P# 2PzP-+-+P+" 1tR-vLQ+RmK-! xabcdefghy 16.Dc2 [16.Kh1 f5 17.Ve1=] 16...f5 17.Sd2 Jf6 18.Vae1 Dd7 19.Sc3 Jh5

XABCDEFGHY 8r+-+r+k+( 7zpp+q+-vlp' 6-+-zp-+p+& 5+-zpP+p+n% 4-+P+-zP-+$ 3+-vLL+-+P# 2PzPQ+-+P+" 1+-+-tRRmK-! xabcdefghy 20.Sxg7? tah se mi nelíbí, znamená odevzdání dlouhé diagonály černé dámě. To se Vaškovi pak vymstilo. Šlo Se2, na ,,Jg3 hrát Vf3 Dxg7 21.Df2 Df6 22.b3 Dc3 23.Ve3 Vxe3 24.Dxe3 Jg7 25.Vc1 Db2 26.Vc2 Da1+

XABCDEFGHY 8r+-+-+k+( 7zpp+-+-snp' 6-+-zp-+p+& 5+-zpP+p+-% 4-+P+-zP-+$ 3+P+LwQ-+P# 2P+R+-+P+" 1wq-+-+-mK-! xabcdefghy 27.Sf1 (lépe Kh2, na Ve8 hrát Df2=) Ve8 28.Df2 Jh5 29.g4 fxg4 30.hxg4 Jf6 31.Ve2 [31.g5 Jg4 32.Df3 Dd4+ 33.Kh1 De4µ] 31...Vxe2 32.Dxe2 Dd4+ 33.Df2 Dxf2+ 34.Kxf2 Jxg4+

Page 15: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

35.Ke2

XABCDEFGHY 8-+-+-+k+( 7zpp+-+-+p' 6-+-zp-+p+& 5+-zpP+-+-% 4-+P+-zPn+$ 3+P+-+-+-# 2P+-+K+-+" 1+-+-+L+-! xabcdefghy Kg7–+ 36.Sh3 Jh6 37.Kf3 Kf6 38.Ke4 Jf7 39.Se6 h6 40.Kf3 Jd8 41.Sc8 b6 42.Kg4 a5 43.Sd7 Jf7 44.Se6 h5+ 45.Kh4 Jh6 46.Kg3 Jf5+ 47.Kf2 g5 48.fxg5+ Kxg5 49.Sf7 Jd4 50.Sg8 Kf4 51.Sh7 b5 52.Sd3 b4 53.Sg6 h4 54.Sd3 Jf3 55.Sg6 Je5 56.Sc2 Jg4+ 57.Kg1 Kg3 58.Sf5

XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7+-+-+-+-' 6-+-zp-+-+& 5zp-zpP+L+-% 4-zpP+-+nzp$ 3+P+-+-mk-# 2P+-+-+-+" 1+-+-+-mK-! xabcdefghy Jf2 0–1

7. Kolo Datum kola 2020/03/12 Hodina 15:00

Šach. 28 CZECH REPUBLIC 3 FED - 16 SCOTLAND FED 1 : 3

9/1 FM Sejkora, Vlastimil (w) CZE - FM Jamieson, Peter M (b) SCO 0 - 1

9/2 Janda, Zdenek (b) CZE - White, Alastair F (w) SCO 0 - 1

9/3 Mlynek, Petr (w) CZE - IM Levy, David N L (b) SCO ½ - ½

9/4 Fencl, Vaclav (b) CZE - McKerracher, Douglas (w) SCO ½ - ½

Page 16: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

Před zahájením 7.kola jsme se od pořadatelů dozvěděli , že to je zároveň poslední kolo. Maximální počet shromážděných lidí byl bezpečnostní radou státu snížen na 30 lidí. To již nešlo organizačně vyřešit. Vůbec se nám to odpoledne nehrálo dobře. Hráli jsme za konci uličky , kudy k nám z hlavní chodby doléhal hluk. Dědci , co byli nahluchlí , na sebe hulákali , řešily se odjezdy, připadal jsem si jak na nádraží. Navíc nás štval jedem německý stařík, který při chození dupal na celou plosku svých nohou, takže když měl tvrdou podrážku, dělalo to klapání pěkný randál. Bylo nutno počkat , až se usalaší . Kdyby alespoň dřepěl na zadku u své partie, ale on musel stále šmejdit kolem šachovnic ! Takže proti nám Skotsko., nasazené jako č. 16, průměr sestavy 2160. Připomínám , že naše bylo 2031 . A zase smůlovatej zápas. Vlasta vypustil výhru, já odmítl remízu v zahájení s odhodláním vyhrát. Svůj optimismus jsem však přehnal, nedocenil jeden tah a rázem jsem stál zdechle. Škoda.

Page 17: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

(25) Sejkora,Vlastimil (2149) - Jamieson,Peter M (2220) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (7.9), 12.03.2020 21.Dd2 g5

XABCDEFGHY 8-+-+-tr-+( 7zpp+lwqr+k' 6-+-zp-+-zp& 5+-zpPzp-zp-% 4-+P+N+Pvl$ 3+-+-vLP+P# 2PzP-wQ-+K+" 1tR-+-+R+-! xabcdefghy 22.b4 [já bych do boje nejdříve poslal těžkou jízdu 22.Da5] 22...b6 23.a4 [Vlasta věřil své variantě 23.bxc5 bxc5 24.Vab1 Sc8 25.Da5 Kg7 26.Db5 Vd8 27.Dc6 ale po Sb7 černému nic nehrozí ] 23...Vb8

XABCDEFGHY 8-tr-+-+-+( 7zp-+lwqr+k' 6-zp-zp-+-zp& 5+-zpPzp-zp-% 4PzPP+N+Pvl$ 3+-+-vLP+P# 2-+-wQ-+K+" 1tR-+-+R+-! xabcdefghy 24.b5 [ vyhraná pozice byla po 24.a5 Sc8 25.Vfb1 +- . Od této pozice jakoby Vlasta ztratil tu pověstnou nit ] 24...Vff8 25.a5 Se8 26.axb6 axb6 27.Va6 Sg6 28.Dd3 Kh8

XABCDEFGHY 8-tr-+-tr-mk( 7+-+-wq-+-' 6Rzp-zp-+lzp& 5+PzpPzp-zp-% 4-+P+N+Pvl$ 3+-+QvLP+P# 2-+-+-+K+" 1+-+-+R+-! xabcdefghy 29.Sf2? [nerozumím , proč měnit jeho nehrajícího střelce ? , lépe 29.Sd2 +/=] 29...Sxf2 30.Vxf2 Vf4

Page 18: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

31.De2 Vbf8

XABCDEFGHY 8-+-+-tr-mk( 7+-+-wq-+-' 6Rzp-zp-+lzp& 5+PzpPzp-zp-% 4-+P+NtrP+$ 3+-+-+P+P# 2-+-+QtRK+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 32.Jg3? [32.Jd2 e4 33.Va3 =] 32...e4 33.Db2+ Kg8

XABCDEFGHY 8-+-+-trk+( 7+-+-wq-+-' 6Rzp-zp-+lzp& 5+PzpP+-zp-% 4-+P+ptrP+$ 3+-+-+PsNP# 2-wQ-+-tRK+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 34.Da1? [Po 34.Va3 exf3+ 35.Vaxf3 Vxf3 36.Vxf3 Se4 37.Jxe4 Dxe4 38.Df2 Vxf3 39.Dxf3 Dxc4 40.Df5 je to horší, ale ne ztracené ] 34...Vxf3

XABCDEFGHY 8-+-+-trk+( 7+-+-wq-+-' 6Rzp-zp-+lzp& 5+PzpP+-zp-% 4-+P+p+P+$ 3+-+-+rsNP# 2-+-+-tRK+" 1wQ-+-+-+-! xabcdefghy 35.Ve2?? [série slabších tahů vyvrcholila . to už prohrává , šlo v klidu 35.Vxf3 exf3+ (35...Vxf3 36.Va7 Df6 37.Va8+ Kh7 38.Va7+ =) 36.Kf2 Ve8 37.Va3 s naprostou rovinou)

Page 19: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

35...Df7

XABCDEFGHY 8-+-+-trk+( 7+-+-+q+-' 6Rzp-zp-+lzp& 5+PzpP+-zp-% 4-+P+p+P+$ 3+-+-+rsNP# 2-+-+R+K+" 1wQ-+-+-+-! xabcdefghy 36.Va7 [36.De1 Df4 37.Kh2 e3 -+] 36...Vxg3+ 37.Kh2 Vxh3+ 38.Kg1 Df6 0–1

Rozladění Vlasty nad zkaženou partií bylo pochopitelné, útěchu mu zkouší poskytnout Vašek

(26) White,Alastair F (2052) - Janda,Zdenek (2065) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (7.9), 12.03.2020 10.Sg2 v této pozici soupeř zahrál tah a nabídnul mi remízu. Všiml jsem si v databázi, že má hodně remíz kolem 15 tahu. Tak poznal dalšího bojovníka, který nehraje na remízy .

XHGFEDCBAY 1R+-mK-+-tR! 2+LzPNwQPzP-" 3P+-vL-sN-+# 4+P+PzP-+P$ 5-+-zpp+-+% 6+p+-+p+-& 7pvlpsnn+pzp' 8+ktr-wql+r( xhgfedcbay c5 [motor je klidnější 10...Jb6 11.b3 dxe4 12.dxe5 Sxe5 13.Sxe4 Dxd2+ 14.Sxd2 f5 =/+] 11.Jxd5 Jxd5 12.exd5 cxd4

Page 20: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

13.Sh6

XHGFEDCBAY 1R+-mK-+-tR! 2+LzPNwQPzP-" 3P+-+-+-+# 4+P+-zp-+P$ 5-+-zpP+-+% 6vLp+-+-+-& 7pvlp+n+pzp' 8+ktr-wql+r( xhgfedcbay Jf6 ? [přece jen mělo přijít 13...Sxh6 14.Dxh6 Jb6 15.0–0 f5 -/+ . I to .. Jb6 bylo lepší, aby nešlo c4 ] 14.Sxg7 Kxg7 15.c4 to jsem si nadával,jak jsem na tohle mohl , při Jf6 , zapomenout . Pozice se zcela obrátila.

XHGFEDCBAY 1R+-mK-+-tR! 2+LzPNwQ-zP-" 3P+-+-+-+# 4+P+-zpP+P$ 5-+-zpP+-+% 6+psn-+-+-& 7pmkp+-+pzp' 8+-tr-wql+r( xhgfedcbay Vh8?? [těžká chyba , lépe 15...Jd7 16.0–0 Dc7 =] 16.0–0 h5 17.g5 Je8 [17...Jh7 18.f4 h4 19.Vae1 Vf8 +-] 18.f4

XHGFEDCBAY 1-mKR+-+-tR! 2+L+NwQ-zP-" 3P+-+-+-+# 4+-zP-zpP+P$ 5pzP-zpP+-+% 6+p+-+-+-& 7-mkp+-+pzp' 8tr-+nwql+r( xhgfedcbay d3 19.Dxd3 exf4 20.Dd4+ Kh7

Page 21: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

21.Jxf4 Jd6

XHGFEDCBAY 1-mKR+-+-tR! 2+L+-+-zP-" 3P+-+-+-+# 4+-sN-wQP+P$ 5pzP-+P+-+% 6+p+-sn-+-& 7k+p+-+pzp' 8tr-+-wql+r( xhgfedcbay 22.Jxh5 viděl gxh5 23.Vf6 Kg8 24.g6 Vh6 25.gxf7+ Jxf7 26.Vaf1

XHGFEDCBAY 1-mKR+-+-+! 2+L+-+-zP-" 3P+-+-+-+# 4+-+-wQP+P$ 5p+-+P+-+% 6tr-tR-+-+-& 7-+n+-+pzp' 8+k+-wql+r( xhgfedcbay Vxf6 27.Vxf6 Sd7 [27...De7 28.Vg6+ Kf8 29.Dg7+ Ke8 30.Vf6 a5 31.Vf3 Jd8 32.Dg6+ Kd7 33.d6 +-] 28.d6 Df8

XHGFEDCBAY 1-mK-+-+-+! 2+L+-+-zP-" 3P+-+-+-+# 4+-+-wQP+P$ 5p+-+-+-+% 6+-tR-zP-+-& 7-+n+l+pzp' 8+kwq-+-+r( xhgfedcbay 29.Vg6+ Kh7 30.Se4 1–0

Page 22: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

(27) Mlynek,Petr (2053) - Levy,David N L (2310) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (7.9), 12.03.2020 Jak mi říkal Petr , jeho soupeř byl první , co hrál před Kasparovem s počítačem. Dobrá remíza , i když pozice asi slibovala více. 14.Jb5 Db7

XABCDEFGHY 8rtr-+-+k+( 7+q+nzppvlp' 6-+-zp-snp+& 5+NzpP+-+-% 4P+-+P+-+$ 3+-+-+NzP-# 2-zP-+QzPKzP" 1tR-vL-+-+R! xabcdefghy 15.Sd2 [15.Va3] 15...Jb6 16.b3 c4 17.a5 ?! [po 17.bxc4! Vc8 18.Jbd4 Jxc4 19.Sg5 +/- není o výhodě bílého pochyb] 17...Jbxd5 18.exd5 Dxb5 19.bxc4 Da6

Page 23: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

20.Vab1 Jxd5

XABCDEFGHY 8rtr-+-+k+( 7+-+-zppvlp' 6q+-zp-+p+& 5zP-+n+-+-% 4-+P+-+-+$ 3+-+-+NzP-# 2-+-vLQzPKzP" 1+R+-+-+R! xabcdefghy 21.De4 [velkou výhodu mohl získat Petr po 21.Vxb8+ Vxb8 22.Ve1 Jc7 23.Dxe7 a když Je6 tak 24.Vxe6 +/-] 21...Vxb1 22.Vxb1 Jc3 23.Sxc3 Sxc3 24.Dxe7 Sxa5 25.Vb7 Dxc4 26.Dxd6 Vd8

XABCDEFGHY 8-+-tr-+k+( 7+R+-+p+p' 6-+-wQ-+p+& 5vl-+-+-+-% 4-+q+-+-+$ 3+-+-+NzP-# 2-+-+-zPKzP" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 27.Vb8 Dc7 28.Vxd8+ Dxd8 1/2

(28) McKerracher,Douglas (1852) - Fencl,Vaclav (1857) [A00] FIDE World Senior Team Championship 2020 Olympik hotel, Sokolovska 138, (7.9), 12.03.2020 24.De2

XHGFEDCBAY 1-mK-+-+-+! 2+P+Q+P+-" 3P+PvLLsNP+# 4+-+P+-+-$ 5-+-zp-+p+% 6+-+l+p+-& 7pzpp+n+q+' 8+kvl-+-+-( xhgfedcbay Da8 [po 24...Jc5 bych si to se svou dvojicí střelců zahrál ] 25.Kh2 Jc5 =/+ soupeři se shodli na remíze 1/2

Page 24: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

Předčasné loučení s turnajem nikoho nepotěšilo

FIDE World Senior Team Championship 2020 Category O65+ Konečné pořadí po 7 kolech

Barevně označena družstva , s kterými jsme hráli :

Poř. St.č. Družstvo Družstvo Partie + = - body PH 2 PH 4

1 1 RUSSIA RUS 7 6 0 1 12 21,5 95,5

2 5 FRANCE FRA 7 6 0 1 12 18,5 103

3 12 SCHACHFREUNDE LEIPZIG GER4 7 5 1 1 11 20 89

4 2 GERMANY 1 GER1 7 5 1 1 11 17 107

5 4 ISRAEL ISR1 7 5 0 2 10 19,5 103

6 10 SWEDEN 1 SWE1 7 4 2 1 10 18,5 90

7 23 SSC GRAAL-MUERITZ & FRIENDS GER8 7 5 0 2 10 16 89,5

8 3 CZECH REPUBLIC 1 CZE1 7 5 0 2 10 15,5 101

9 18 DIE FRANKEN GER5 7 5 0 2 10 14 95,5

10 11 GERMANY 3 GER3 7 4 1 2 9 18,5 95,5

11 16 SCOTLAND SCO 7 4 1 2 9 16,5 84,5

12 27 STEIERMARK AUT2 7 4 1 2 9 16,5 83

13 29 POLABINY PARDUBICE CZE5 7 4 1 2 9 15,5 87,5

14 8 OSS1 NOR1 7 4 1 2 9 15,5 86,5

15 9 GERMANY 2 GER2 7 4 0 3 8 17,5 93,5

16 7 HUNGARY HUN 7 4 0 3 8 17 96,5

17 25 SWITZERLAND SUI 7 4 0 3 8 15,5 90,5

18 30 GERMANY WOMEN GERW 7 4 0 3 8 15 85

19 15 DEUTSCHE BAHN BSW I GER7 7 3 2 2 8 14 94

20 6 CZECH REPUBLIC 2 - Coriolus CZ CZE2 7 3 1 3 7 15 89,5

21 31 WALES GWYNLLIW RAIDERS WLS 7 2 3 2 7 14,5 80,5

22 24 ROCHADE BIELEFELD REVIVAL GER9 7 3 1 3 7 14 85

23 28 CZECH REPUBLIC 3 CZE3 7 3 1 3 7 13,5 94,5

24 26 TANVALD CZE4 7 3 1 3 7 13,5 90

25 20 COSTA RICA CRC 7 3 1 3 7 13,5 86

Page 25: Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg. 65+ 2.část - SK Děčín · 2020. 3. 25. · Dokončení MS seniorů 4čl družstev , kateg.65+ 2.část 5. Kolo Datum kola 2020/03/10

26 21 TEAM ARBOGA SWE4 7 3 1 3 7 13,5 81,5

27 19 BELGIUM A BEL 7 3 1 3 7 13 94

28 42 TURKU FIN2 7 3 1 3 7 12,5 85

29 22 NORRESUNDBY DEN 7 2 3 2 7 12 93

30 14 ENGLAND 1 ENG1 7 2 2 3 6 14,5 82,5

31 32 SWEDEN 2 SWE2 7 2 2 3 6 14 93

32 39 FINLAND FIN1 7 2 2 3 6 14 80,5

33 36 TEAM SKANE SWE5 7 3 0 4 6 13 87

34 43 DEUTSCHE BAHN BSW II GER10 7 3 0 4 6 12 73

35 47 WALLACHIA SENIORS CZE10 7 1 4 2 6 11,5 81,5

36 13 AUSTRIA 1 AUT1 6 3 0 3 6 11 103

51 51 IRELAND IRL 6 0 1 5 3 7,5 88

Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rp w we w-we K rtg+/-

1 FM Sejkora Vlastimil 2149 ½ 1 1 1 ½ 0 0 4 7 2277 4 2,8 1,19 20 23,8

2 Janda Zdenek 2065 0 1 ½ 1 1 0 0 3,5 7 2164 4 2,6 0,89 20 17,8

3 Mlynek Petr 2053 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 4 7 2212 4 2,5 1,47 20 29,4

4 Fencl Vaclav 1857 ½ 0 0 0 1 0 ½ 2 7 1844 2 2,3 -0,34 20 -6,8

Je to pech. Jednou za život se toto MS pořádá u nás , a nám to potěšení z účasti pokazí nějaký čínský

vetřelec. Bohužel jsme s Vlastou selhali v těch nejdůležitějších kolech ve švýcaru – v posledních 2

kolech, Vlasta se rozjel skvěle , pak v posledních kolech kupil chyby. Petr měl hezkých 4/7 , průměr

jeho soupeřů byl na vysoké úrovni. Vašek pokazil několik nadějných pozic , těch minimálně 50% si

zasloužil. Kdyby…Kdyby se hrálo dál za normálních okolností, tak si myslím, že v posledních dvou

kolech (8+9) jsme měli potenciál vylétnout hodně nahoru. Je to ale jen spekulace. Já byl spokojený ,

dobře jsem si zahrál a večer jsme se u tankové plzně (za 44 Kč !) dobře pobavili.

Vyhrálo Rusko 1 (GM Balašov, GM Svěšnikov, GM Raškovský, IM Zelnin)

Připravil Zdeněk Janda ( 25.03.2020)


Recommended