Transcript

ESK REPUBLIKA

Bitva na Bl hoecsa pithl s vojskem ku Praze a v bitv na Bl hoe nad eskmi stavy zvtzilodbojn pni museli ze zem uprchnout, ti co zstali, podali csae o milostt se jim vak nedostalo poprava 27 eskch pn se konala na Staromstskm nmst a pat mezi nejhrznj popravy stedovk Evropypnm byly ped obenm usekvny prsty, ruce, vytrhvny jazyky (podle mry provinn) mezi popravenmi byl i slavn lka Jan Jesensk (provedl prvn pitvu)

MetodikaPedagog se d pokyny autora v prezentaci. Jednotliv obrzky je mono stn komentovat v diskusi se ky. ci e zadan otzky a koly nejprve samostatn. Pot spolen s pedagogem dopln a ov sprvn odpovdi a tm procvi dan tma.

ESK REPUBLIKA Ticetilet vlka, bitva na Bl hoe, J. A. KomenskTicetilet vlkaPraskou defenestrac zaala Ticetilet vlkapo dobu 30 let plenila celou Evropu stli v n proti sob katolci a protestanti (pijmali podoboj)v t dob museli ze zem odejt tisce lid jin, ne katolick vrymezi lidmi vyhnanmi ze zem byl i Jan mos Komensk

Jan mos Komenskje t oznaovn jako uitel nrodbyl biskupem eskch brat ped odchodem do zahranipedagog kola hrou bez uen se nazpam dlouhch pas v latin, bez tlesnch trestspisovatel slovnk eskho jazyka Orbis pictus Svt v obrazech il v Len (Polsko) vtina dl mu shoela pi velkm poruAnglii naslouchali mu, pipravoval reformu kolstvvdsku tot, co v Angliije pohben v nizozemskm Naardenu jako uitel nrod

Obr. . 4Otzky a odpovdiJak se chovali Habsburkov po smrti Rudolfa II.?ODELI ZPT DO VDN, UTLAOVALI ESK KRLOVSTV A JEHO OBYVATELECo je to defenestrace a co rozpoutala? VYHOZEN MSTODRCCH Z OKNA, POVSTN ESKCH PN A TICETILETOU VLKU3) Kolik a po jak bitv bylo zabito eskch pn? 27 PO BITV NA BL HOE4) Jak zsady v uen zastval Jan mos Komensk? KOLA HROU, DN UEN NAZPAM, DN FYZICK TRESTY

Obr. . 1

Obr. . 2 Dobov vyobrazen bitvy

Zdroje obrzk. 1 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Karel_Svoboda_Defenestrace.jpg] dne 31. 3. 2012 . 2 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Battle_of_White_Mountain.jpg] dne 31. 3. 2012 . 3 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Tribute_to_the_27_victims.jpg] dne 31. 3. 2012. 4 dostupn z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg] dne 31. 3. 2012