Transcript
Page 1: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

UPUTA ZA KORISNIKE

INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

FINANCIRANJE POSLOVANJA

Zagreb, rujan 2018.

Page 2: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 1

SADRŽAJ:

SIGURNOSNA UPOZORENJA .......................................................................................... 2

OPĆENITO O FINANCIRANJU POSLOVANJA ................................................................. 2

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE KREDITA............................................................................... 4

UGOVARANJE PROIZVODA ZA FINANCIRANJE ........................................................... 11

KREDITI ............................................................................................................................ 17

OKVIRNE LINIJE .............................................................................................................. 19

GARANCIJE I PISMA NAMJERE ..................................................................................... 21

AKREDITIVI ...................................................................................................................... 23

DOSPJELE NEPLAĆENE OBVEZE ................................................................................. 24

INFORMATIVNI IZRAČUN ............................................................................................... 24

Page 3: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 2

SIGURNOSNA UPOZORENJA

VAŽNA NAPOMENA!!!

Nakon rada u usluzi molimo Vas da postupite sukladno instrukcijama koje su prikazane na slici (Slika 1).

Slika 1. – sigurnosno upozorenje u PBZCOM@NET usluzi

Ukoliko primijetite da web adresa ne započinje s https://comnet.pbz.hr/ obavezno prekinite s radom jer se ne

nalazite stranicama Banke. Klikom na ikonu lokota koji se nalazi na u ili pored web adrese za pristup

PBZCOM@NET usluzi možete provjeriti ispravnost adrese (Slika 2).

Slika 2. – provjera ispravnosti web adrese

OPĆENITO O FINANCIRANJU POSLOVANJA

U sklopu financiranja poslovanja Banka Vam nudi široku paletu proizvoda za sljedeće namjene:

financiranje obrtnih sredstava, odnosno održavanje tekuće likvidnosti,

financiranje vašeg razvoja,

realizaciju investicijskih projekata, odnosno dugoročna ulaganja, kupnju osnovnih sredstava,

sudjelovanje u sindiciranim kreditima,

projektno financiranje,

buyer´s kredite (kredit namijenjen za potporu i unapređenje izvoza, kojim PBZ kao izvoznikova banka odobrava kredit uvoznikovoj banci),

kreditni programi u suradnji s HBOR-om ili drugim državnim i javnim institucijama,

posebni kreditni programi za malo i srednje poduzetništvo,

trgovačko financiranje (Trade Finance) po komercijalnim ugovorima zaključenim s poslovnim partnerima u zemlji i inozemstvu: izdavanje garancija, otvaranje dokumentarnih akreditiva, otkup potraživanja (domaći i međunarodni faktoring i forfaiting, eskont mjenica),

izdavanje pisama namjere.

Page 4: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 3

FUNKCIONALNOSTI PBZCOM@NET Internet bankarstva – modul Financiranje

Modul Financiranje poslovanja u sklopu PBZCOM@NET Internet bankarstva omogućuje Vam:

detaljan prikaz Vašeg kreditno garantnog portfelja koji koristite u Banci

funkcionalnost slanja u Banku Zahtjeva za korištenje kredita

mogućnost ugovaranja proizvoda za financiranje – Brzi minus

Pod kreditno garantnim portfeljom prikazuju se podaci o slijedećim proizvodima:

kreditima,

okvirnim linijama,

garancijama i pismima namjere,

akreditivima

Za svaki pojedinačni proizvod dostupni su Vam:

osnovni podaci o proizvodu,

uvjeti pojedinačnog proizvoda,

podatak o stanju,

plan otplate kod kredita,

lista proizvoda kod okvirnih linija

NAPOMENA: Podaci o iskorištenosti proizvoda te o stanju potraživanja Banke po istima informativne su prirode. U slučaju potrebe za izdavanjem potvrde ili izvatka o službenim podacima iz poslovnih knjiga Banke, molimo da se obratite Vašoj kontakt osobi, odnosno Vama nadležnom menadžeru za odnose s klijentima.

Page 5: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 4

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE KREDITA

Uvođenjem nove funkcionalnosti Zahtjev za korištenje kredita omogućeno Vam je da, umjesto dosadašnjeg načina slanja u Banku papirnatog obrasca Zahtjeva za korištenje kredita, zahtjev uputite u Banku putem PBZCOM@NET Internet bankarstva.

Zahtjev za korištenje kredita treba sadržavati sve potrebne instrukcije temeljem koje Banka izvršava isplatu

sredstava. U situaciji kad se radi o zahtjevu koji sadržava više stavaka isplate, jedan zahtjev za korištenje

kredita može sadržavati instrukcije o isplati na više različitih računa primatelja.

Isplata sredstava je moguća:

isplatom na Vaš račun u Banci,

isplatom na Vaš račun u nekoj drugoj Banci,

isplatom na račun vjerovnika, izvođača radova, dobavljača, na njihov račun (u Banci ili nekoj drugoj banci),

isplatom za pokriće nostro doznake (na račun u Banci),

isplatom za podmirenje potraživanja Banke

s tim da se sve stavke isplate odnose samo na jedan kredit (jedan broj ugovora) i na jedan željeni datum

isplate.

Zahtjevu je obavezno priložiti svu dokumentaciju koja je potrebna za korištenje kredita, a ugovorena je

Ugovorom o kreditu.

Odabirom pretinca Novi zahtjev/Zahtjev za korištenje kredita prikazuju se podaci temeljem zaključenog Ugovora o kreditu:

Broj ugovora – broj ugovora kredita

Naziv financiranja – opis vrste kredita

Ugovoreni iznos i valuta – ukupan odobreni iznos kredita

Neiskorišteni iznos i valuta – prikaz neiskorištenog iznosa umanjen za rezervirani iznos i valuta odobrenog kredita

Krajnji rok korištenja – datum krajnjeg roka korištenja kredita

Page 6: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 5

U pretincu Financiranje -> Novi zahtjev/Zahtjev za korištenje kredita omogućeno Vam je kreiranje novog

zahtjeva (ikona plus (+)) temeljem zaključenog Ugovora o kreditu (Slika 3.).

Slika 3. – zahtjev za korištenje kredita

Vremena isplate Zahtjeva za korištenje kredita:

Redovan zahtjev

Datum isplate u Zahtjevu za korištenje kredita zadanom do 14:00 h radnog dana može biti najranije sljedeći radni dan

Datum isplate u Zahtjevu za korištenje kredita zadanom nakon 14:00 h radnog/neradnog dana može biti najranije dva radna dana kasnije

Hitan zahtjev

Datum isplate hitnog Zahtjeva za korištenje kredita u devizama i s valutnom klauzulom zadanom do 13:00 h može biti tijekom tekućeg radnog dana

Datum isplate hitnog Zahtjeva za korištenje kredita u kunama zadanom do 14:30h može biti tijekom tekućeg radnog dana

Datum isplate u Zahtjevu za korištenje kredita zadanom nakon 13:00 h/14:30 h radnog/neradnog dana može biti sljedeći radni dan

NAPOMENA:

Zahtjev za korištenje kredita mora potpisati ovlaštena osoba za zastupanje Poslovnog subjekta.

Page 7: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 6

PROCES KREIRANJA I POTPISIVANJA ZAHTJEVA I PREGLED ZAHTJEVA PO STATUSIMA

Kreiranje zahtjeva za korištenje kredita

odaberite ikonu plus (+) (Slika 6.)

unesite sve potrebne podatke instrukcije:

svrha isplate

Slika 4. – svrha isplate sredstava

iznos

broj računa primatelja

poziv na broj primatelja

odaberite polje Spremi

Slika 5. – podaci o nalogu

odabirom ikone plus (+) možete unijeti novu instrukciju

unesite željeni datum isplate odabirom ikone kalendara ili odaberite opciju Hitno

unesite kontakt podatke

Page 8: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 7

odaberite polje Spremi

Slika 6. – kreiranje zahtjeva za korištenje kredita

Potpisivanje zahtjeva za korištenje kredita

u pretincu U pripremi odaberite zahtjev klikom na broj zahtjeva

na sljedećem ekranu možete unijeti novu instrukciju, promijeniti željeni datum isplate te učitati potrebnu dokumentaciju:

odaberite vrstu dokumenta, poveznicu dokumenta (br. zahtjeva ili instrukcije) i kliknite na

Odaberi datoteku

otvoriti će Vam se ekran na kojem možete odabrati dokument (obavezno PDF format) koji

ste spremili na Vaše računalo

nakon što se priložili dokument odaberite opciju Učitaj

Page 9: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 8

Slika 7. – potpisivanje zahtjeva za korištenje kredita

nakon učitavanja dokumentacije i eventualnog ažuriranja unesenih podataka odaberite opciju

Pošalji na potpis

u pretincu Za potpis odaberite zahtjev klikom na broj zahtjeva

na sljedećem ekranu odaberite opciju Potpiši ili Potpiši i izvrši (ovisno o ugovorenim ovlaštenjima)

Page 10: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 9

Slika 8. – potpisivanje i izvršavanje zahtjeva za korištenje kredita

unesite traženi PIN i odaberite opciju Potvrdi

ili slikajte QR kod (ukoliko ste PBZCOM@NET-u pristupili s aplikacijom PBZmToken) te obavite proces izvršavanja

nakon izvršavanja zahtjeva isti možete pregledati u pretincu U obradi

nakon što je zahtjev poslan na izvršenje isti možete opozvati odabirom na broj zahtjeva u pretincu U obradi te odabirom opcije Opozovi

zahtjev nećete biti u mogućnosti opozvati ukoliko se odabirom na broj zahtjeva u pretincu U obradi ne nudi opcija Opozovi

Pregled zahtjeva za korištenje kredita

odabirom pretinca Pregled zahtjeva otvara se ekran sa zahtjevima u pretincu U pripremi

zahtjeve možete pregledati i u ostalim pretincima (U obradi i Obrađeni )

zahtjev možete vratiti na doradu prije nego ste isti poslali na izvršenje (zahtjev će se tada nalaziti u pretincu U pripremi)

osobe koje odobravaju korištenje kredita u Banci mogu vratiti zahtjev na doradu (zahtjev će se tada nalaziti u pretincu U pripremi) ili odbiti (zahtjev će se tada nalaziti u pretincu Obrađeni)

Page 11: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 10

Slika 9. – pregled zahtjeva za korištenje kredita

Kroz pregled statusa zahtjeva omogućen vam je uvid u kretanje vašeg zahtjeva, odnosno pregled u kojoj fazi se zahtjev nalazi:

Zaprimljen – zahtjev je poslan na izvršenje i zaprimljen je od strane Banke,

Odbijen – zahtjev je odbijen od strane osobe koja odobrava korištenje u Banci, uz napomenu

razloga odbijanja

Realiziran – sredstva su isplaćena na račun zadan temeljem instrukcije

Obrisan – korisnik je obrisao zahtjev

Unesen – korisnik je unio zahtjev

Nepotpisan – korisnik je spremio zahtjev

Lijevo potpisan – korisnik s ovlaštenjima lijevog potpisnika je potpisao zahtjev

Potpuno potpisan – korisnik s ovlaštenjima desnog/samostalnog potpisnika ili superkorisnika je

potpisao zahtjev

Vraćen na doradu – vraćen na doradu od strane korisnika ili osobe koja odobrava korištenje u

Banci

U obradi – zahtjev poslan na izvršenje i zaprimljen od strane osobe koja odobrava korištenje

U realizaciji - isplata u tijeku

Djelomično realiziran – isplata je djelomično izvršena

Zadano povlačenje – korisnik je zadao povlačenje zahtjeva

Povučen – zahtjev je opozvan

Page 12: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 11

UGOVARANJE PROIZVODA ZA FINANCIRANJE

Uvođenjem nove funkcionalnosti ugovaranja proizvoda za financiranje omogućeno Vam je zadavanje zahtjeva

za ugovaranje proizvoda Brzi minus-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu. Umjesto

dosadašnjeg načina ugovaranja Brzog minusa na Sinergo desk-u slanje zahtjeva za ugovaranje sada možete

napraviti putem PBZCOM@NET Internet bankarstva.

Slanjem zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus elektronički potpisujete (napredni elektronički potpis)

Ugovor o kratkoročnom kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu s Vašim uređajem

(pametna kartica ili USB uređaj) u koji je ugrađen kvalificirani certifikat. Napredni elektronički potpis u koji će

se ugraditi napredni vremenski žig prilikom potpisivanja Ugovora ima istu pravnu snagu i zamijeniti će

vlastoručni potpis i pečat sukladno važećim propisima o elektroničkom potpisu.

Slanje zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus moguće je ukoliko:

posjedujete pametnu karticu ili USB uređaj kojim se prijavljujete u uslugu PBZCOM@NET

Vam je odobrena mogućnost zadavanja zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus

samostalno zastupate Poslovni subjekt ili ste vlasnik registrirane djelatnosti/obrta/fizička osoba koja djeluje unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja

osigurate dostatna sredstva na Vašem transakcijskom računu za direktno terećenje naknade za aktivaciju brzog minusa (dostatna sredstva je potrebno osigurati najkasnije 5 dana nakon potpisivanja ugovora s obje strane)

Podaci o kreditu:

namjena kredita – za obrtna sredstva

kamata na prekoračenje – fiksna, 7,40% ili 7,90% godišnje

zatezna kamata – promjenjiva, 8,82% godišnje

naknada za obradu zahtjeva – 300 HRK

učestalost dospijeća kamate – mjesečno

PROCES ZADAVANJA ZAHTJEVA ZA UGOVARENJEM PROIZVODA BRZI MINUS

Ulaskom u PBZCOM@NET uslugu, na prvom ekranu (RAČUNI) prezentirati će Vam se kampanja ukoliko Vam

je odobrena mogućnost ugovaranja proizvoda Brzi minus. Klikom na link (narančasto označena slova u tekstu)

prikazati će Vam se detalji o proizvodu te je potrebno odabrati opciju Ugovori kako bi ušli u zahtjev za

ugovaranje proizvoda Brzi minus.

Slika 10. – kampanja za zadavanje zahtjeva za ugovaranjem proizvoda Brzi minus

Također, ulaskom u PBZCOM@NET uslugu te odabirom modula Financiranje -> Ugovori financiranje ulazite u zahtjev za ugovaranje proizvoda Brzi minus ukoliko Vam je odobrena mogućnost za ugovaranje.

Page 13: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 12

Kreiranje zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus

Ulaskom u zahtjev kroz kampanju ili modul Financiranje prezentirani su Vam uvjeti za ugovaranje proizvoda

Brzi minus i podaci o samom proizvodu, a unosite:

željeni iznos (polje je popunjeno maksimalnim dozvoljenim iznosom)

e-mail za slanje obavijesti o statusu ugovaranja proizvoda (polje je popunjeno podatkom e-mail koji ste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci)

Slika 11. – zadavanje zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus

Nakon provjere uvjeta i navedenih podataka kliknite opciju Prihvaćam. Otvoriti će se pop-up prozor čijom

potvrdom prihvaćate da ste samostalno ovlašteni za zastupanje Poslovnog subjekta.

Page 14: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 13

Slanje zahtjeva u Banku i potpisivanje Ugovora

Nakon prihvaćanja prezentiranih uvjeta za proizvod Brzi minus otvara se ekran na kojem se ispisuje Ugovor o kratkoročnom kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu koji možete pregledati u PDF formatu. Nakon što je Ugovor pregledan potrebno je odabrati opciju Potpiši. Otvoriti će se forma za unos PIN-a koji je potrebno unijeti i odabrati opciju Potvrdi.

Slika 12. – Potpisivanje Ugovora

Page 15: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 14

Nakon unosa PIN-a i potvrde zahtjev za ugovaranje proizvoda Brzi minus bit će poslan u Banku te će dobiti status Zaprimljen. Ugovor o kratkoročnom kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu elektronički će biti potpisan s Vaše strane, a Ugovor možete pregledati u Pregled zahtjeva -> U obradi.

Slika 13. – slanje zahtjeva u Banku i potpisivanje Ugovora

Pregled zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus

Odabirom pretinca Pregled zahtjeva možete provjeriti zahtjev u pretincima U pripremi, U obradi i Obrađeni.

U pregledu zahtjeva možete provjeriti status zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus, te pregledati Ugovor

klikom na ikonu PDF kao i ostale navedene podatke.

Slika 14. – pregled zahtjeva

Page 16: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 15

Detalji zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus

Klikom na broj zahtjeva (Slika 14.) ulazite u detalje zahtjeva gdje su navedeni podaci o proizvodu (Slika 15.).

Slika 15. - detalji zahtjeva

U slučaju neuspješnog slanja zahtjeva u Banku u detaljima zahtjeva potrebno je odabrati opciju Obriši te

ponovo pokušati zadati zahtjev klikom na Financiranje -> Ugovori financiranje.

Statusi zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus

Kroz pregled zahtjeva omogućen vam je uvid u kretanje vašeg zahtjeva, odnosno pregled u kojem statusu se

zahtjev nalazi:

Unesen – korisnik je unio zahtjev odabirom opcije Prihvaćam

Potpuno potpisan – korisnik je elektronički potpisao Ugovor ali zahtjev nije uspješno poslan u

Banku

Zaprimljen – korisnik je elektronički potpisao Ugovor i zahtjev je poslan na izvršenje u Banku

Realiziran – korisnik i Banka su elektronički potpisali Ugovor

Odbijen – zahtjev je odbijen od strane Banke, uz napomenu razloga odbijanja koji se može

provjeriti u detaljima zahtjeva

Page 17: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 16

Obavještavanje o statusu zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus

Na prvom ekranu usluge PBZCOM@NET (Message board) i putem e-maila obavještavati ćemo Vas o statusu

zahtjeva za ugovaranje proizvoda Brzi minus koji ste poslali na izvršenje u Banku.

Obavijest ćemo Vam slati:

kada Banka elektronički potpiše Ugovor (na message board i putem e-maila) – obavještavamo Vas da je ugovor elektronički potpisan i isti možete pregledati putem PBZCOM@NET-a (Financiranje -> Pregled zahtjeva -> Obrađeni), te da je potrebno osigurati pokriće za naplatu naknade za aktivaciju brzog minusa u roku od 5 dana računajući od tog dana, jer će u protivnom ugovor biti automatski raskinut istekom navedenog roka

kada naplatimo naknadu za aktivaciju brzog minusa s Vašeg transakcijskog računa (na message board) – obavještavamo Vas da je kredit aktivan te možete početi koristiti dopušteno prekoračenje

kada odbijemo zahtjev za ugovaranje proizvoda Brzi minus (na message board i putem e-maila) – obavještavamo Vas da je zahtjev odbijen od strane Banke, a razlog odbijanja možete provjeriti u detaljima zahtjeva

kada raskinemo Ugovor o kratkoročnom kreditu-dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu (na message board i putem e-maila) – obavještavamo Vas da je Ugovor raskinut obzirom da nismo uspjeli naplatiti naknadu za aktivaciju brzog minusa jer niste osigurali puno pokriće za naplatu naknade

Page 18: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 17

KREDITI

Odabirom opcije Krediti u sklopu modula Financiranje poslovanja omogućen je pregled ugovorenih kredita s osnovnim podacima o kreditu kako je prikazano na donjoj slici (Slika 2).

Slika 16. - pregled kreditnog portfelja

Detaljni prikaz podataka o kreditu

Klikom na broj ugovora prikazuju se osnovni podaci o kreditu, uvjeti kreditiranja i stanje u valuti ()

Osnovni podaci

Broj ugovora – identifikator kredita koji je klijent ugovorio s Bankom,

Naziv financiranja – opis vrste kredita,

Namjena financiranja (prema HNB-u)

Ročnost financiranja – kratkoročno ili dugoročno,

Uvjeti

Ugovoreni iznos i valuta – ugovoreni iznos i valuta kredita,

Krajnji rok korištenja – datum krajnjeg roka korištenja kredita,

Datum dospijeća – krajnji datum dospijeća kredita,

Učestalost dospijeća glavnice – učestalost dospijeća glavnice kredita (npr. mjesečno, tromjesečno),

Učestalost dospijeća kamate - učestalost dospijeća kamate (npr. mjesečno, tromjesečno)

Kamatna stopa – kamatna stopa kredita,

Trenutna kamatna stopa – iznos trenutne visine kamatne stope,

Zatezna kamatna stopa – iznos trenutne zatezne kamatne stope,

Stanje u valuti i omjeru1

Neiskorišteno – iznos u odabranoj valuti

Glavnica Nedospjela – iznos nedospjele glavnice u odabranoj valuti Dospjela – iznos dospjele glavnice u odabranoj valuti

Kamata Nedospjela– iznos nedospjele kamate u odabranoj valuti

1 Valuta i omjer se odabiru u filtru na osnovnom ekranu s tabličnim prikazom

Page 19: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 18

Dospjela – iznos dospjele kamate u odabranoj valuti

Slika 17. - detaljni prikaz podataka o kreditu

Plan otplate za kredite

Klikom na ikonu za PDF ispis moguće je dohvatiti plan otplate za svaki pojedini kredit, osim za prekoračenja

po računu i revolving kredite (Slika 3).

Slika 18. – plan otplate

Page 20: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 19

OKVIRNE LINIJE

Odabirom opcije Okvirne linije omogućen Vam je pregled osnovnih podataka o okvirnim linijama (Slika 4):

Slika 19. – osnovni podaci o okvirnim linijama

Detaljni podaci o okvirnoj liniji

Svi detaljni podaci o okvirnoj liniji, odnosno ugovoreni uvjeti okvirne linije dostupni su vam klikom na link s

brojem ugovora okvirne linije (Slika 5)

Osnovni podaci

Broj ugovora – identifikator okvirne kreditne linije koji je klijent ugovorio s Bankom,

Naziv financiranja – opis vrste okvirne linije,

Uvjeti

Ugovoreni iznos i valuta – ugovoreni iznos i valuta okvirne linije,

Rok korištenja – datum krajnjeg roka korištenja okvirne linije,

Krajnji rok važenja – krajnji datum do kada važi okvirna linija,

Stanje u valuti i omjeru

Neiskorišteno – iznos u odabranoj valuti,

Naknada Nedospjela – iznos nedospjele naknade u odabranoj valuti, Dospjela – iznos dospjele naknade u odabranoj valuti.

Slika 20. – detaljni podaci o okvirnim linijama

Page 21: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 20

Lista izdanih proizvoda

Klikom na ikonu u posljednjoj koloni tablice s osnovnim podacima o okvirnim linijama moguće je dohvatiti listu

izdanih proizvoda iz okvirne linije (Slika 6).

Slika 21. – lista izdanih proizvoda iz okvirne linije

Page 22: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 21

GARANCIJE I PISMA NAMJERE

Odabirom opcije Garancije i pisma namjere u sklopu modula Financiranje poslovanja omogućen je pregled ugovorenih garancija i pisama namjere s osnovnim podacima o proizvodima, uvjetima financiranja te ostalim korisnim informacijama u poslovanju s Bankom i Vašim partnerima, kako je to prikazano na donjoj slici (Slika 7).

Slika 22. – garancije i pisma namjere

Detaljni podaci o garancijama i pismima namjere

Klikom na link s brojem ugovora/garancije bit će Vam dostupni detaljni podaci o pojedinačnim garancijama i

pismima namjere (Slika 8)

Slika 23. – detaljni prikaz garancije i pisma namjere

Page 23: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 22

Osnovni podaci

Broj ugovora/garancije/pisma namjere – identifikator garancije/pisma namjere koji je klijent ugovorio s Bankom,

Vrsta financiranja – opis vrste garancije/pisma namjere,

Namjena financiranja – namjena financiranja,

Ročnost financiranja – kratkoročno ili dugoročno,

Uvjeti

Ugovoreni iznos i valuta – ugovoreni iznos i valuta garancije,

Krajnji rok važenja – datum krajnjeg roka važenja garancija,

Korisnik garancije – OIB i naziv Korisnika garancije,

Respiro rok – broj dana respiro razdoblja (datum do),

Stanje u valuti i omjeru

Glavnica Nedospjela – iznos nedospjele glavnice u odabranoj valuti, Dospjela – iznos dospjele glavnice u odabranoj valuti,

Naknada Nedospjela– iznos nedospjele kamate u odabranoj valuti, Dospjela – iznos dospjele kamate u odabranoj valuti.

Page 24: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 23

AKREDITIVI

Odabirom opcije Akreditivi u sklopu modula Financiranje poslovanja omogućen Vam je pregled akreditiva s podacima o akreditivima kako je prikazano na donjoj slici (Slika 9).

Slika 24. – osnovni prikaz akreditiva

Detaljni podaci o akreditivu

Klikom na link s brojem ugovora/akreditiva prikazat će se detaljni podaci o pojedinačnim akreditivima (Slika

10)

Slika 25. – detaljni prikaz podataka o akreditivu

Page 25: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 24

Osnovni podaci

Broj ugovora/akreditiva – identifikator akreditiva koji je klijent ugovorio s Bankom

Naziv financiranja – opis vrste financiranja,

Uvjeti

Ugovoreni iznos i valuta – ugovoreni iznos i valuta akreditiva,

Datum isteka valjanosti – datum isteka valjanosti akreditiva,

Korisnik akreditiva – naziv i adresa korisnika akreditiva,

Rok ukrcaja – datum za rok ukrcaja,

Broj ugovora iz nadzorne knjige – broj ugovora iz nadzorne knjige,

Strana referenca – broj strane reference,

Pokrivenost akreditiva – nepokriven, djelomično pokriven,

Operativni saldo – iznos u valuti,

Stanje u valuti i omjeru

Saldo akreditiva – iznos u odabranoj valuti i omjeru,

Dospjele obveze – iznos u odabranoj valuti i omjeru.

DOSPJELE NEPLAĆENE OBVEZE

Odabirom opcije Dospjele neplaćene obveze omogućen je pregled dospjelih neplaćenih obveza prema Banci

na dnevnoj bazi (više u uputi http://com.pbz.hr/download/PBZCOM@NET_izvjestaji_i_izvatci.pdf).

INFORMATIVNI IZRAČUN

Odabirom opcije Plan otplate u sklopu modula Informativni izračun omogućen je informativni izračun plana

otplate kredita. Ovisno o vlastitim potrebama klijenta unose se podaci potrebni za izračun (Slika 26).

Slika 266. – unos podataka za generiranje plana otplate

Klikom na akciju Izračunaj generira se i klijentu prikazuje Plan otplate na temelju unesenih podataka (Slika

27).

Page 26: INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE ...com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-financiranje_poslovanja.pdfste naveli prilikom izdavanja kvalificiranog certifikata u Banci) Slika 11. –

Stranica 25

Slika 277. – prikaz plana otplate temeljem unesenih podataka

Klikom na akciju Novi izračun poništavaju se podaci koje je klijent prethodno unio nakon čega je klijentu

omogućen ponovni unos podataka i generiranje novog plana otplate.


Recommended