Transcript
 • Kas ir ezers?

  • Ezeri ir dabiski ūdens baseini reljefa padziļinājumos

 • Ezers

  • Ezers ir atvērta sistēma, kuru ietekmē to sateces baseinā notiekošais

  • Ezeru galvenais uzdevums ir vielu un enerģijas uzkrāšana (pretēji upēm, kuru galvenā funkcija ir vielu un enerģijas transports)

  • No ģeoloģiskā viedokļa ezeri ir īslaicīgs dabas elements, kurš atrodas attīstībā

 • Ezeru vecums

  • Latvijas ezeri ir samērā jauni ezeri: vecākie ezeri radušies pirms 12-15 t.k. gadiem, tajā skaitā arī Brocēnu novada ezeri

  • Jaunākie ezeri (lagūnas ezeri) ir veidojušies pirms 7-3 t.k. gadiem

  • Visjaunākie – vecupju ezeri, daļa no purvu ezeriem

 • Ezeru attīstības process jeb novecošana

 • Ezera attīstības stadijas

  • Ezera “jaunības stadija” – barības vielu pārpalikumi neveidojas, visas ezerā nonākušās barības vielas patērē ūdenī mītošie augi un dzīvnieki

  • Ezera “brieduma stadija” – barības vielu nonākšana ezerā palielinās pieaug planktona dzīvnieku skaits samazinās ūdens caurredzamība izzūd ūdenī iegremdētie augi savairojas peldlapu augi tiek noēnoti ezera dziļākie slāņi un samazinās areāli, kuros var dzīvot sīkie planktona organismi, kas noārda barības vielas

  • Ezera “novecošanas stadija” - ūdensaugu attīstība pieaug, notiek to atmiršana un atmirušo daļu uzkrāšanās un ezerdobes aizpildīšanās. Ezera novecošanās izpaužas kā barības vielu uzkrāšanās, ezerdobes tilpuma samazināšanās, ezera pakāpeniska aizaugšana un ezera galīga izzušana. Šādas sukcesijas gaitā veidojas zemais, pārejas un turpmākajos gadu tūkstošos – augstais purvs.

 • Mērķi eitrofu ezeru aizsardzībai

  • No ezeru attīstības un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas viedokļa eitrofo ezeru aizsardzības un apsaimniekošanas mērķis ir palēnināt ezera novecošanos: samazināt vai nepieļaut pastiprinātu (dabiskai notecei neatbilstošu) barības vielu daudzuma nokļūšanu ezerā no tā sateces baseina un skābekļa daudzuma samazināšos, kas izraisa gultnē esošo nešķīstošo fosfora savienojumu izšķīšanu un nokļūšanu atpakaļ ūdens vidē.

  • Zinātnieki aprēķinājuši – 1kg minerālā fosfora dod 1000 kg zaļās masas pieaugumu.

 • Pazīmes, kas liecina par paātrinātu ezera attīstību

  • Atklātu smilšainu liedagu izzušana

  • Aļģu savairošanās

  • Brīvi peldošo augu (ūdensziedu un spirodellu) parādīšanās

  • Barības vielām prasīgu augu (platlapju vilkvālīšu un kalmju) parādīšanās piekrastē

  • Virsūdens augu savairošanās

 • Vispārīgi apsaimniekošanas pasākumi, lai palēninātu ezeru novecošanās ātrumu un

  uzlabotu ezeru ūdens kvalitāti


Recommended