Download pdf - OSH in School

Transcript
Page 1: OSH in School

MEMBUDAYAKAN

‘OSH’ DI SEKOLAH

Page 2: OSH in School

AKTIVITI OSH DI MALAYSIA

Penetapan Standard,

Penggubalan Undang-undang

dan Penguatkuasaan

Jabatan Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan (DOSH)

Latihan

Perundingan

Penyebaran & Perkhidmatan Maklumat

Penyelidikan

Pampasan

Institut Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan Negara

(NIOSH)

Persijilan DOSH dan NIOSH

DOSH, PERKESO, NIOSH

NIOSH, IPTA/S

PERKESO, Jabatan Kebajikan

Majlis Negara bagi Keselamatan

dan Kesihatan Pekerjaan

(NCOSH) di bawah Kementerian

Sumber Manusia (KSM)

Penetapan Dasar OSH

Page 3: OSH in School

Program “OSH in School” (Occupational Safety & Health in School)

Mula diperkenalkan oleh NIOSH pada tahun 2002.

Sekolah perintis adalah Sekolah Menengah

Kebangsaan Convent Kajang, Selangor Darul

Ehsan.

Sekolah juga adalah merupakan sebuah tempat

kerja yang terdiri daripada guru dan kakitangan

sekolah.

Page 4: OSH in School

Perundangan

Termaktub dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994) atau lebih dikenali dengan nama “OSHA 1994”.

• Bahagian 1, subsekyen 1 (2) menyatakan “Akta ini terpakai di seluruh MALAYSIA bagi industri yang dinyatakan dalam Jadual Pertama”.

• Sekolah termasuk dalam senarai industri: Perkhidmatan Awam dan Pihak berkuasa berkanun

Page 5: OSH in School

OSHA 1994 –

Tanggungjawab Majikan • Seksyen 15, OSHA 1994 menyatakan kewajipan am

majikan (e.g. pengurusan sekolah) ialah memastikan

setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan

kebajikan pekerja (guru & kakitangan).

• Seksyen 16, OSHA 1994 menyatakan kewajipan

membentuk dasar/polisi keselamatan dan kesihatan.

• Seksyen 17, OSHA 1994 menyatakan memastikan

setakat yang praktik pekerja dan orang-orang lain yang

bukan pekerjanya (pelajar dan orang lain yang datang

ke sekolah) agar tidak terdedah kepada risiko

keselamatan dan kesihatan.

Page 6: OSH in School

OSHA 1994 –

Tanggungjawab Pekerja • Seksyen 24, OSHA 1994 menyatakan kewajipan

am pekerja (e.g. guru dan kakitangan sekolah)

ialah:

Perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan

kesihatan dirinya dan orang lain

Bekerjasama dengan majikan atau mana-mana orang

lain yang diberi tanggungjawab

Memakai atau menggunakan Kelengkapan Perlindungan

Diri (PPE)

Mematuhi arahan atau langkah keselamatan dan

kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikan

Page 7: OSH in School

Pengelasan

Hazad

Contoh Sumber-sumber Hazad Yang Berpotensi

Fizikal

(Mekanikal &

Elektrikal)

- Punca atau tepian tajam, beban atau daya berlebihan yang

digunakan ke atas peralatan melampaui kebolehannya serta

penggunaan mesin pengisar tanpa pelindung keselamatan dsb.

- Tebatan kabel elektrik yang rosak atau longgar, penutup

sambungan elektrik yang pecah atau hilang, peralatan elektrik

yang tidak dibumikan dsb.

Biologikal Pendedahan terhadap virus, bakteria dan kulat terampai atau

bawaan darah dsb.

MENGENALI JENIS HAZAD

Kimia

Pendedahan terhadap bahan kimia karsinogenik, sensitizer

atau bahan kimia yang menghakis dsb.

Ergonomik

Pendedahan berulang kepada postur kerja yang tidak natural

atau pergerakan kerja yang tidak natural, kesilapan di dalam

rekabentuk tempat kerja, peralatan dan tugas dsb.

Psikologikal Stress, gangguan seksual atau keganasan di tempat kerja dsb.

Page 8: OSH in School

Pencapaian Projek OSH in School Sekolah Menengah:

1. SMK Convent Kajang (aktif)

2. SMK Jln. 4 Bdr. Baru Bangi (aktif)

3. SMK Sek. 4 Bdr. Kinrara

4. SMK Sek.18 Shah Alam

5. SMK Bdr. Utama, PJ

6. SMK Sri Manjung, Perak

Sekolah Rendah:

7. SRK Sri Pasir, JB

8. SRK Tmn. Sri Gombak

9. SRK Putrajaya (4)

Dilancarkan

11 Jun 2008

PETRONAS: Safety, Health and Environment Camp

Borneo Rainforest, Miri, Sarawak

21 – 22 March 2009

Page 9: OSH in School

Pencapaian Projek OSH in School 28 Januari 2010:

Pengerusi NIOSH, Y.Bhg. Tan

Sri Lee Lam Thye

melancarkan Website

Interaktif OSH in School

www.oshinschool.net.my

Page 10: OSH in School

Pencapaian Projek OSH in School (bersama NCOSH)

• Program Kesedaran OSH in School

Peringkat Negeri Trengganu

– 15 Januari 2009

– Sekolah Kebangsaan Sultan

Sulaiman (2), Jln. Batas Baru, Kuala

Trengganu

• Program Kesedaran OSH in School

Peringkat Negeri Kedah

– 5 April 2009

– Sekolah Menengah Sains Sultan

Mohamad Jiwa, Jalan Badlishah, Sg.

Petani, Kedah

• Program Kesedaran OSH in School

Peringkat Negeri Perak

– 6 April 2009

– Sekolah Menengah Matang, Kuala

Sepetang, Taiping, Perak

Anjuran Majlis Negara

bagi Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan

(NCOSH) dengan

keahlian dari:

- Jabatan Keselamatan

dan Kesihatan Pekerjaan

(DOSH)

- Pertubuhan

Keselamatan Sosial

(PERKESO)

- Institut Keselamatan

dan Kesihatan Pekerjaan

Negara (NIOSH)

Page 11: OSH in School

Bagaimana Membudayakan

OSH di Sekolah 1) Memberi kursus-kursus kesedaran OSH

contohnya:

a) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

b) Penilaian Hazad di Tempat Kerja

c) Pengawalan Risiko

d) Punca Kemalangan Di Tempat Kerja

e) Peralatan Perlindungan Diri

2) Membentuk Jawatankuasa Keselamatan dan

Kesihatan mengikut AKKP 1994

3) Mengadakan dasar/polisi OSH di sekolah

4) Memberi pendedahan OSH kepada pelajar

selama 5 minit semasa mula pembelajaran.

Ini dikenali juga dengan nama Program LIMA

MINIT OSH.

Page 12: OSH in School

Bagaimana Membudayakan

OSH di Sekolah 5) Membuat prosedur-prosedur kerja untuk semua aktiviti-

aktiviti di sekolah contohnya: Makmal, bengkel, kantin,

pejabat dll.

6) Menyediakan pelan tindakan kecemasan yang mudah di

fahami oleh semua warga sekolah contohnya: latihan

kebakaran, laluan kecemasan dan tempat berkumpul.

7) Program Pertolongan Cemas

8) Program Pencarian Hazad (Hazard Hunt)

dijalankan untuk para pelajar agar peka

akan kewujudan hazad/bahaya di sekeliling

mereka.

9) Panduan untuk meningkatkan OSH ini boleh

diikuti dari Buku Panduan OSH in School

yang dibangunkan oleh NIOSH.

Page 13: OSH in School

KESIMPULAN • Menjadikan sekolah sebagai sebuah premis

yang selamat dan sihat untuk semua warga sekolah dan meningkatkan imej institusi pendidikan di negara ini.

• Melahirkan para pekerja masa hadapan yang peka akan keselamatan dan kesihatan dan juga secara tidak langsung dapat menurunkan kadar kemalangan pada masa akan datang bukan sahaja di industri pekerjaan tetapi juga kemalangan jalanraya.

Page 14: OSH in School
Page 15: OSH in School
Page 16: OSH in School
Page 17: OSH in School