Transcript
Page 1: P9 Chemické speciality2015

Fungicidy

proti parazitickým houbám

Chemické speciality - přednáška IX

Page 2: P9 Chemické speciality2015

Fungicidy

• houby napadají rostliny i dřevo

• plísně a nižší houby (oomycety) – množí se dělením vláken a výtrusnicemi

• nejúčinnější je prevence

• dělení podle složení– anorganické

– organokovové

– organické kontaktní

– organické systémové

Chemické speciality - přednáška IX

Page 3: P9 Chemické speciality2015

Anorganické fungicidy

• síra a polysulfidy (CaSx, NaSx), měďnaté preparáty (bordeauxská jícha –3Cu(OH)2.CaSO4), oxychloridy mědi (3CuO.CuCl2.4H2O)

• Kuprikol 50, Champion 50

Chemické speciality - přednáška IX

Page 4: P9 Chemické speciality2015

Organokovové fungicidy

• kovem je Cu, dříve i Hg a Sn, ale ty jsou vysoce toxické

• naftenát měďnatý, který se používá k ochraně dřeva, textilu a juty

• 8-hydroxychinolinát měďnatý, který se využívá k ochraně textilu, papíru, plastů a nátěrových hmot (Quinolate)

Chemické speciality - přednáška IX

Page 5: P9 Chemické speciality2015

Organické kontaktní fungicidy

• karbamáty, dithiokarbamáty

– Ferbam

– Metiram

Chemické speciality - přednáška IX

(CH3)2N

S

Sn

Zn (Fe)

S

S

NH

CH2

CH2

NH

S

S

n

Zn (Mn)

NH

O

O CH3

O

O

NH

Page 6: P9 Chemické speciality2015

Organické systémové fungicidy

• vznik resistence, použití v kombinaci s kontaktními, často obsahují heterocykly– azoxystrobin – strobilurinový fungicid, původně

extrahovaný z houby Strobilurus tenacellus

– mandipropamid – na mor rajčat a brambor

Chemické speciality - přednáška IX

OMeMeO2C

strobilurin A

O

NN

O

CNMeO

2C

OMe

Page 7: P9 Chemické speciality2015

Herbicidy

proti nežádoucí vegetaci

Chemické speciality - přednáška IX

Page 8: P9 Chemické speciality2015

Nežádoucí vegetace - plevel

• konkurenční rostlina, která škodí tím že:

– potlačuje růst kulturní plodiny

– konkuruje o prostor, světlo, živiny, vláhu

– porušuje vývoj plodiny a rovnoměrnost dozrávání

– brání obdělávání půdy

– podporuje vývoj a šíření škůdců

– znehodnocuje plodinu při sklizni

Chemické speciality - přednáška IX

Page 9: P9 Chemické speciality2015

Dělení herbicidů 1

• podle působnosti

– totální (stabilní a nestabilní)

– selektivní

• podle užití

– postemergentní (aplikace po vzrůstu), vstřebává se listy

– preemergentní (aplikace před vyklíčením), vstřebává se kořeny

Chemické speciality - přednáška IX

Page 10: P9 Chemické speciality2015

Selektivita herbicidu

• selektivita závisí na:

– chemické struktuře herbicidu

– dávkování

– finalizaci preparátu

– způsobu použití

– botanické příslušnosti – zásadní

• jednoděložné rostliny – trávy, obilí, kukuřice

• dvouděložné rostliny – širokolisté plodiny, len

Chemické speciality - přednáška IX

Page 11: P9 Chemické speciality2015

Dělení herbicidů 2

1. ionogenní herbicidya. substituované fenoxyoctové, fenoxypropionové a fenoxymáslené kyselinyb. jiné chlorované kyselinyc. nitrované alkylfenolyd. halogenované fenolye. bipyridiliové derivátyf. fosfonové deriváty aminokyselin

2. neionogenní herbicidya. karbamátyb. thiokarbamátyc. 1,3,5-triazinyd. močovinye. substituované aniliny a anilidyf. estery substituované fenoxy-fenoxypropionové kyseliny

Chemické speciality - přednáška IX

Page 12: P9 Chemické speciality2015

1. Ionogenní herbicidy

• hlavně proti dvouděložným rostlinám, případně totální

• rozpustné ve vodě

• obsahují skupinu –COOH, -OH (fenoly), -PO(OH)2, [R4N]+X-

• aplikace jako postemergentní

Chemické speciality - přednáška IX

Page 13: P9 Chemické speciality2015

1. Ionogenní herbicidy

a. substituované fenoxyoctové, fenoxypropionové a fenoxymáslené kyseliny

účinné jsou fenoxyoctová, 2-fenoxypropionová, 2-fenoxymáselná, 3-fenoxypropionová se také aplikuje, protože některé rostliny jí odbourávají a účinou 2-fenoxypropionovou

Chemické speciality - přednáška IX

OO

OHCH3

Cl

MCPA, ještě hojně využívaná je MCPB, aplikace buď jako kyselina nebo ve formě soli K, Na, NH4

Aminex Pur

Page 14: P9 Chemické speciality2015

1. Ionogenní herbicidy

b. jiné chlorované kyseliny – syntetické auxiny

– používají se hlavně na trávníky, v kombinaci s hnojivem

Chemické speciality - přednáška IX

NCl

Cl

COOH

k. dichlorpikolinová, clopyralid

NF

Cl

O

Cl

NH2

COOH

fluroxypyr

Page 15: P9 Chemické speciality2015

1. Ionogenní herbicidy

c. nitrované alkylfenoly – do obilí

d. halogenované fenoly

Chemické speciality - přednáška IX

OH

R

NO2

O2N R = CH3R = CH(CH3)CH2CH3 – méně toxický

OH

X

Y

z

Page 16: P9 Chemické speciality2015

1. Ionogenní herbicidy

e. bipyridiliové deriváty –desikanty

Chemické speciality - přednáška IX

N N

n+ +

2 Br-N NCH3

CH3

n

2Cl-+ +

diquat – spíš totálníparaquat, Gramoxon

V půdě jsou rychle deaktivovány a nezanechávají rezidua, ale zanechávají rezidua v rostlinách (diquat 3 – 5 dnů, paraquat až 21 dnů) Toxický účinek je zprostředkován volnými kyslíkovými radikály a proteolytickými enzymy, v EU zakázány

Page 17: P9 Chemické speciality2015

1. Ionogenní herbicidy

f. fosfonové deriváty aminokyselin

– nejznámější produkt – RoundUp - Monsanto

– totální herbicid, na ošetření zemědělské půdy

– postemergentní

– povolená aplikace v cukrovce a bramborách

– od 2015 pravděpodobně karcinogenní

– „roundup ready“ GM plodiny, vývoj rezistence

Chemické speciality - přednáška IX

POH

O

OH

CH

2

NH

CH

2

COOH

Page 18: P9 Chemické speciality2015

2. Neionogenní herbicidy

• proti jednoděložným rostlinám, někdy v kombinaci s ionogenním

a. karbamáty

Chemické speciality - přednáška IX

R NH2COCl

2 R N=C=O ROH R NH

O

OR+ +

NH

O

O

NH

O

O

CH3

desmedifam

NH

O

O

NH

O

O

CH3

CH3

fenmedifam

Page 19: P9 Chemické speciality2015

2. Neionogenní herbicidy

b. thiokarbamáty

c. 1,3,5 – triaziny, diaziny

- velmi nízká biodegradabilita a dlouhodobé

přetrvávání ve vodním prostředí

- možnost vzniku nitrosaminů z reziduí

- atrazin má xenoestrogenní účinky

- příprava z kyanurchloridu

Chemické speciality - přednáška IX

S N

O

CH3

CH3

prosulfocarb, Boxer

N

N

N

Cl

NH

NH

N

N

Cl

NH2

COOH

aminocyclopyrachlor

Page 20: P9 Chemické speciality2015

2. Neionogenní herbicidy

d. močoviny– málo toxické pro ryby a včely

– u lidí – problémy se štítnou žlázou a účinky na kůži

Chemické speciality - přednáška IX

Substituent 1 Substituent 2 Účinek

1. generace aryl alkyl Totální, preemergentní

2. generace heterocyklus alkyl Selektivní proti 2 děl.

3. generace heterocyklus aryl Účinnější než 2. gen.

R N=C=OCH3

CH3

NH2 R NH

NH

O

CH3

CH3

+

substituent 1substituent 2

nová generace – sulfonylované močoviny, aplikace pre i postemergentně, proti 2 děložnýmchlorsulfuron, Gleanflupyrsulfuron - methyl

S

O

NH

O O

NH

N N

N

Cl

CH3

OCH

3

Page 21: P9 Chemické speciality2015

2. Neionogenní herbicidy

e. substituované aniliny a anilidy

Chemické speciality - přednáška IX

N

O

Cl

OMe

NH

OCl

Cl

metolachlor, Dual Gold

propanil

NH2

CH3

CH3

CH3

O

OCH3

H5C2

NH

CH3

CH3

OCH3

ClCH2COCl

H5C2

N

CH3

CH3

OCH3

O

Cl

+ +

Page 22: P9 Chemické speciality2015

2. Neionogenní herbicidy

f. estery substituované fenoxy-fenoxypropionové kyseliny

– proti jednoděložným, selektivní, účinné

Chemické speciality - přednáška IX

O O

RCOO

CH3

X

Y

X,Y = ClR = - CH3, -C2H5, - C4H9

Page 23: P9 Chemické speciality2015

Další herbicidy

– juglon – přírodní s allelopatickými účinky, z ořešáků

– ocet

– D-limonen

– slaná voda

– monocerin

Chemické speciality - přednáška IX