Transcript
Page 1: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN SEJARAH

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Pelbagai Instrumen 1

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Kebangsaan.

10 hingga 11 Mei LP, JPN, KPK

KPN

2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Negeri.

15 hingga 20 Mei JPN, PPD, KPN,

KPKw, PKw

3 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Daerah.

Catatan:

Cuti sekolah bermula 28 Mei hingga 12 Jun 2016.

15 hingga 20 Mei

JPN, PPD,

KPKw, PKw,

KPMP, GMP

4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari

Aplikasi PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my

Catatan:

Cuti persekolahan pertengahan tahun bermula

27 Mei hingga 12 Jun 2016.

13 hingga

14 Jun

SuP

5 Verifikasi instrumen petaksiran secara teknikal.

Catatan:

Cuti persekolahan pertengahan tahun bermula

27 Mei hingga 12 Jun 2016.

13 hingga

14 Jun

Pengetua

6

Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai Instrumen

Peringkat Kebangsaan.

13 Jun

LP, KPK, KPN

7 Cetakan instrumen pentaksiran.

Catatan:

Tarikh yang sama bagi sekolah yang mempunyai

calon CBK.

13 hingga

15 Jun

PKP, AKP

8 Pelaksanaan pentadbiran Tugasan PT3 Pelbagai

Instrumen

Catatan:

Sekolah perlu melaksanakan taklimat Tugasan

Pelbagai Instrumen kepada calon sebelum

perlaksanaan tugasan.

19 Jun hingga

1 Julai

Sekolah

Page 2: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN SEJARAH

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Pelbagai Instrumen 2

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

9 Mesyuarat Penyelarasan Rubrik Penskoran Peringkat

Kebangsaan

Catatan:

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10 skrip

dari sekolah masing-masing dengan nisbah

3:4:3.

12 hingga

14 Julai

LP, KPK, KPN

10 Mesyuarat Penyelarasan Rubrik Penskoran Peringkat

Negeri dan Daerah.

Catatan:

Bilangan personel pentaksiran yang terlibat

untuk setiap sekolah 1 KPMP dan 1 GMP

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10 skrip

dari sekolah masing-masing dengan nisbah

3:4:3.

17 hingga

22 Julai

JPN, KPN,

KPKw, PKw,

KPMP, GMP

11 Mesyuarat Penyelarasan Rubrik Penskoran Peringkat

Sekolah.

Catatan:

Sekolah yang telah selesai menghadiri mesyuarat

penyelarasan penskoran boleh meneruskan

penskoran dan moderasi dengan segera tanpa

menunggu tarikh yang ditetapkan.

22 hingga

24 Julai

KPMP, GMP

12 Penskoran skrip jawapan calon (SJC).

Catatan:

Sekolah yang telah selesai menghadiri mesyuarat

penyelarasan penskoran boleh meneruskan

penskoran dan moderasi dengan segera tanpa

menunggu tarikh yang ditetapkan.

22 Julai hingga

25 Ogos

GMP

13 Moderasi Pertama SJC.

Catatan:

Sekolah yang telah selesai menghadiri mesyuarat

penyelarasan penskoran boleh meneruskan

penskoran dan moderasi dengan segera tanpa

menunggu tarikh yang ditetapkan.

22 Julai hingga

7 Ogos

KPMP

Page 3: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN SEJARAH

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Pelbagai Instrumen 3

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

14 Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor calon.

Catatan:

Sekolah yang telah selesai melaksanakan

penskoran boleh menghubungi Pentaksir Kawasan

untuk menjalankan moderasi penskoran lebih awal.

7 hingga

25 Ogos

KPN, KPKw,

PKw

15 Moderasi Ketiga SJC untuk Kes-Kes Khas.

Catatan:

Sekiranya ada keperluan.

21 hingga

25 Ogos

KPN, KPKw,

PKw

16 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat

https://pt3.moe.gov.my

Mencetak Borang Skor Calon mengikut kelas dan mata

pelajaran untuk semakan teknikal.

Catatan:

Perekodan dan percetakan Borang Skor Calon bagi

sekolah yang terlibat dengan moderasi ke-3

dilakukan selepas proses selesai.

21 Ogos hingga

8 September

GMP

SuP

17 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor (JVS).

21 Ogos hingga

8 September

JVS

18 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 21 Ogos hingga

8 September

LP, JPN

19

Penghantaran skor calon dengan menekan butang

“HANTAR” pada Aplikasi PT3.

Catatan:

Skor yang telah dihantar ke Lembaga Peperiksaan

tidak boleh diubah lagi.

21 Ogos hingga

8 September

SuP

20 Pengurusan Pemantauan Kemasukan dan

Penghantaran Skor Pelbagai Instrumen PT3.

21 Ogos hingga

8 September

LP, JPN, PPD

Catatan:

Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran Pelbagai

Instrumen PT3

Sekolah yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

Page 4: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Pelbagai Instrumen 1

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Kebangsaan.

10 hingga 11 Mei LP, JPN, KPK

KPN

2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Negeri.

15 hingga 20 Mei JPN, PPD, KPN,

KPKw, PKw

3 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Daerah.

Catatan:

Cuti sekolah bermula 28 Mei hingga 12 Jun 2016.

15 hingga 20 Mei

JPN, PPD,

KPKw, PKw,

KPMP, GMP

4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari

Aplikasi PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my

Catatan:

Cuti persekolahan pertengahan tahun bermula

27 Mei hingga 12 Jun 2016.

11 hingga

12 Julai

SuP

5 Verifikasi instrumen petaksiran secara teknikal.

Catatan:

Cuti persekolahan pertengahan tahun bermula

27 Mei hingga 12 Jun 2016.

11 hingga

12 Julai

Pengetua

6 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai Instrumen

Peringkat Kebangsaan.

11 Julai

LP, KPK, KPN

7 Cetakan instrumen pentaksiran.

Catatan:

Tarikh yang sama bagi sekolah yang mempunyai

calon CBK.

11 hingga

13 Julai

PKP, AKP

Page 5: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Pelbagai Instrumen 2

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

8 Pelaksanaan pentadbiran Tugasan PT3 Pelbagai

Instrumen

Catatan:

Sekolah perlu melaksanakan taklimat Tugasan

Pelbagai Instrumen kepada calon sebelum

perlaksanaan tugasan.

17 hingga

29 Julai

Sekolah

9 Mesyuarat Penyelarasan Rubrik Penskoran Peringkat

Kebangsaan

Catatan:

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10 skrip

dari sekolah masing-masing dengan nisbah

3:4:3.

29 hingga

31 Julai

LP, KPK, KPN

10 Mesyuarat Penyelarasan Rubrik Penskoran Peringkat

Negeri dan Daerah.

Catatan:

Bilangan personel pentaksiran yang terlibat

untuk setiap sekolah 1 KPMP dan 1 GMP

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10 skrip

dari sekolah masing-masing dengan nisbah

3:4:3.

2 hingga

5 Ogos

JPN, KPN,

KPKw, PKw,

KPMP, GMP

11 Mesyuarat Penyelarasan Rubrik Penskoran Peringkat

Sekolah.

Catatan:

Sekolah yang telah selesai menghadiri mesyuarat

penyelarasan penskoran boleh meneruskan

penskoran dan moderasi dengan segera tanpa

menunggu tarikh yang ditetapkan.

5 hingga

7 Ogos

KPMP, GMP

Page 6: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Pelbagai Instrumen 3

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

12 Penskoran skrip jawapan calon (SJC).

Catatan:

Sekolah yang telah selesai menghadiri mesyuarat

penyelarasan penskoran boleh meneruskan

penskoran dan moderasi dengan segera tanpa

menunggu tarikh yang ditetapkan.

5 Ogos hingga

8 September

GMP

13 Moderasi Pertama SJC.

Catatan:

Sekolah yang telah selesai menghadiri mesyuarat

penyelarasan penskoran boleh meneruskan

penskoran dan moderasi dengan segera tanpa

menunggu tarikh yang ditetapkan.

5 hingga

19 Ogos

KPMP

14 Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor calon.

Catatan:

Sekolah yang telah selesai melaksanakan

penskoran boleh menghubungi Pentaksir Kawasan

untuk menjalankan moderasi penskoran lebih awal.

19 Ogos hingga

8 September

KPN, KPKw,

PKw

15 Moderasi Ketiga SJC untuk Kes-Kes Khas.

Catatan:

Sekiranya ada keperluan.

30 Ogos hingga

8 September

KPN, KPKw,

PKw

16 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat

https://pt3.moe.gov.my

Mencetak Borang Skor Calon mengikut kelas dan mata

pelajaran untuk semakan teknikal.

Catatan:

Perekodan dan percetakan Borang Skor Calon bagi

sekolah yang terlibat dengan moderasi ke-3

dilakukan selepas proses selesai.

30 Ogos hingga

4 Oktober

GMP

SuP

Page 7: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Pelbagai Instrumen 4

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

17 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor (JVS).

30 Ogos hingga

4 Oktober

JVS

18 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 30 Ogos hingga

4 Oktober

LP, JPN

19

Penghantaran skor calon dengan menekan butang

“HANTAR” pada Aplikasi PT3.

Catatan:

Skor yang telah dihantar ke Lembaga Peperiksaan

tidak boleh diubah lagi.

30 Ogos hingga

4 Oktober

SuP

20 Pengurusan Pemantauan Kemasukan dan

Penghantaran Skor Pelbagai Instrumen PT3.

30 Ogos hingga

4 Oktober

LP, JPN, PPD

Catatan:

Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran Pelbagai

Instrumen PT3

Sekolah yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

Page 8: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN LISAN

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Lisan

1. UJIAN LISAN BERTUTUR : BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

2. UJIAN TILAWAH DAN HAFAZAN : MAHARAT AL-QURAN DAN HIFZ AL-QURAN

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

Kualiti PT3 Ujian Lisan Peringkat Kebangsaan. 18 hingga 19 Julai

LP, JPN,

KPK, KPN

2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

PT3 Ujian Lisan Peringkat Negeri. 25 hingga 29 Julai

JPN, PPD,

KPN, KPKw,

PKw

3 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

PT3 Ujian Lisan Peringkat Daerah. 25 hingga 29 Julai

JPN,

PPD,KPKw,

PKw, KPMP,

GMP

4

Memuat turun instrumen pentaksiran Ujian Lisan

Bertutur, Tilawah dan Hafazan dan Panduan

Penskoran Ujian Lisan dari Aplikasi PT3 di

alamat https://pt3.moe.gov.my

25 Julai SuP

5

Pentadbiran Ujian Lisan Bertutur.

1 hingga 30 Ogos Sekolah

6

Pentaksiran dan penyelarasan Ujian Lisan

Bertutur.

1 hingga 30 Ogos GMP/PMP

7

Pentadbiran Ujian Tilawah dan Hafazan.

21 hingga 26 Ogos Sekolah

8

Pentaksiran dan penyelarasan Ujian Tilawah

dan Hafazan.

21 hingga 26 Ogos GMP/PMP

9

Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat

https://pt3.moe.gov.my

18 hingga 23 September GMP

10

Mencetak Borang Skor Calon mengikut kelas

dan mata pelajaran untuk semakan teknikal

18 hingga 23 September

SuP, KPMP

Page 9: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN LISAN

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Lisan

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

11

Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi

Skor (JVS).

Catatan:

10 hingga 18 September cuti pertengahan

Penggal 2.

18 hingga 23 September JVS

12 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 18 hingga 23 September LP, JPN

13

Penghantaran skor calon dengan menekan

butang “HANTAR” pada Aplikasi PT3.

Catatan:

Skor yang telah dihantar ke Lembaga

Peperiksaan tidak boleh diubah lagi.

18 hingga 23 September SuP

14 Pemantauan kemasukan dan penghantaran

skor Ujian Lisan PT3. 18 hingga 23 September LP, JPN, PPD

Catatan:

Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 Ujian

Lisan Bertutur dan Panduan Pentadbiran PT3 Ujian Tilawah Dan Hafazan

Sekolah yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

Page 10: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN LISAN MENDENGAR BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Lisan

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

PT3 Ujian Lisan Peringkat Kebangsaan. 18 hingga 19 Julai

LP, JPN,

KPK, KPN

2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti PT3

Ujian Lisan Peringkat Negeri. 25 hingga 29 Julai

JPN, PPD,

KPN, KPKw,

PKw

3 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti PT3

Ujian Lisan Peringkat Daerah 25 hingga 29 Julai

JPN,

PPD,KPKw,

PKw, KPMP,

GMP

4 Menyerahkan bahan audio yang mengandungi

rakaman dan instrumen pentaksiran ke JPN 19 Julai LP

5 Mengedarkan bahan audio yang mengandungi

rakaman dan instrumen pentaksiran ke sekolah 25 hingga 29 Julai JPN, PPD

6

Cetakan Instrumen Pentaksiran dan Ujian Teknikal

bahan audio.

Catatan:

Bahan audio perlu diperbanyakkan mengikut

keperluan

1 hingga 4 Ogos PKP, AKP

7 Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar Bahasa

Melayu. 9 Ogos Sekolah

8 Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar Bahasa

Inggeris. 10 Ogos Sekolah

Page 11: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN LISAN MENDENGAR BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Lisan

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

9

Memuat turun Panduan Penskoran Ujian Lisan

Mendengar dari Aplikasi PT3 di alamat

http://pt3.moe.gov.my

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

10 Ogos

11 Ogos

SuP

10

Mesyuarat Penyelarasan Penskoran Peringkat

Kebangsaan.

Catatan:

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10 skrip

dari sekolah masing-masing dengan nisbah 3:4:3.

11 hingga 12 Ogos LP, KPK,

KPN

11

Mesyuarat Penyelarasan Penskoran Peringkat Negeri

dan Daerah.

Catatan:

Bilangan personel pentaksiran yang terlibat

untuk setiap sekolah 1 KPMP dan 1 GMP

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10

skrip dari sekolah masing-masing dengan

nisbah 3:4:3.

15 hingga 19 Ogos

JPN, KPN,

KPKw, PKw,

KPMP, GMP

12 Penskoran dan Moderasi Pertama skrip jawapan

calon (SJC). 18 hingga 26 Ogos KPMP, GMP

13

Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor calon.

Catatan:

Sekolah yang telah melaksanakan penskoran

boleh menghubungi Pentaksir Kawasan untuk

menjalankan moderasi penskoran lebih awal.

28 Ogos hingga 2

September

KPN, KPKw,

PKw

Page 12: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN LISAN MENDENGAR BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Lisan

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

14

Moderasi Ketiga untuk Kes-Kes Khas.

Catatan:

Sekiranya ada keperluan.

4 hingga 9

September

KPN, KPKw,

PKw

15 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat

https://pt3.moe.gov.my

18 hingga 23

September GMP

16

Mencetak Borang Skor Calon mengikut kelas dan

mata pelajaran untuk semakan teknikal.

Catatan:

Perekodan dan percetakan Borang Skor Calon

bagi sekolah yang terlibat dengan moderasi ketiga

dilakukan selepas proses moderasi tersebut

selesai.

18 hingga 23

September SuP, KPMP

17

Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor

(JVS).

Catatan:

10 hingga 18 September cuti pertengahan Penggal

2.

18 hingga 23

September JVS

18 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 18 hingga 23

September LP, JPN

19

Penghantaran skor calon dengan menekan butang

“HANTAR” pada Aplikasi PT3.

Catatan:

Skor yang telah dihantar ke Lembaga Peperiksaan

tidak boleh diubah lagi.

18 hingga 23

September SuP

20 Pemantauan kemasukan dan penghantaran skor

Ujian Lisan PT3.

18 hingga 23

September LP, JPN, PPD

Catatan:

Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 Ujian

Lisan Mendengar

Sekolah yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

Page 13: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Bertulis 1

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

1 Mesyuarat Pengoperasian dan Penjaminan

Kualiti PT3 Ujian Bertulis Peringkat Kebangsaan. 15 hingga 16 Ogos

LP,JPN, KPK,

KPN

2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

PT3 Ujian Bertulis Peringkat Negeri. 21 hingga 26 Ogos

JPN, PPD,

KPN, KPKw,

PKw

3

Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti

PT3 Ujian Bertulis Peringkat Daerah.

Catatan:

Cuti sekolah 9 hingga 18 September 2016.

28 Ogos hingga 2

September

PPD, KPKw,

PKw, KPMP,

GMP

4 Taklimat Pengawasan Ujian Bertulis PT3

Peringkat Negeri dan Daerah. 1 hingga 4 September

JPN, PPD,

SuP, KPP

5 Memuat turun instrumen Ujian Bertulis dari

Aplikasi PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my. 19 hingga 23 September SuP

6 Verifikasi instrumen petaksiran secara teknikal

dan mengesahkan instrumen pentaksiran. 19 hingga 23 September Pengetua,PKP

7 Cetakan instrumen pentaksiran 19 September hingga 7

Oktober PKP, AKP

8

Moderasi dan penyediaan instrumen pentaksiran

Calon Berkeperluan Khas (CBK) .

Catatan:

Proses moderasi instrumen hanya dibuat bagi

mata pelajaran Science dan Mathematics

sahaja

19 September hingga 7

Oktober

PKP,

Penyelaras

Pendidikan

Khas

9 Pentadbiran Ujian Bertulis PT3. 10 hingga 13 Oktober Sekolah

Page 14: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Bertulis 2

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

10

Mesyuarat Penyelarasan Penskoran Ujian

Bertulis Peringkat Kebangsaan.

Catatan:

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10

skrip dari sekolah masing-masing dengan

nisbah 3:4:3.

14 hingga 18 Oktober LP, KPK,

KPN

11 Memuat turun panduan penskoran selepas tamat

pentadbiran Ujian Bertulis PT3. 14 hingga 18 Oktober SuP

12

Mesyuarat Penyelarasan Panduan Penskoran

Peringkat Negeri .

Catatan:

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10

skrip dari sekolah masing-masing dengan

nisbah 3:4:3.

Untuk semua mata pelajaran bahasa

hendaklah dilaksanakan tiga (3) hari

manakala mata pelajaran lain dilaksanakan

dua (2) hari.

19 hingga 27 Oktober JPN, KPN,

KPKw, PKw

13

Mesyuarat Penyelarasan Panduan Penskoran

Peringkat Daerah.

Catatan:

Setiap pentaksir hendaklah membawa 10

skrip dari sekolah masing-masing dengan

nisbah 3:4:3

Latihan dilaksanakan dua (2) hari untuk

semua mata pelajaran.

19 hingga 27Oktober

JPN, PPD,

KPKw, PKw,

KPMP, GMP

14 Mesyuarat Penyelarasan Panduan Penskoran

Peringkat Sekolah

30 Oktober hingga 11

November

KPMP, GMP

Page 15: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Bertulis 3

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

15

Penskoran skrip jawapan calon (SJC)

Catatan:

Penskoran boleh dijalankan oleh Personal

Pentaksiran yang telah menerima latihan

penyelarasan panduan penskoran di

peringkat sekolah sekiranya ketiadaan guru

mata pelajaran atas sebab yang munasabah

30 Oktober hingga 11

November GMP

16 Moderasi Pertama SJC. 30 Oktober hingga 11

November KPMP

17

Moderasi Kedua SJC dan verifikasi skor calon.

Catatan:

Sekolah yang telah selesai melaksanakan

penskoran boleh menghubungi PKw/KPKw

untuk menjalankan moderasi penskoran lebih

awal.

7 hingga 18 November KPN, KPKw,

PKw

18

Moderasi Ketiga SJC untuk kes-kes khas.

Catatan:

Sekiranya ada keperluan.

18 hingga 21 November KPN, KPKw,

PKw

19 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat

https://pt3.moe.gov.my 7 hingga 23 November GMP

20

Mencetak Borang Skor Calon mengikut kelas dan

mata pelajaran untuk semakan teknikal.

Catatan:

Perekodan dan percetakan Borang Skor Calon

bagi sekolah yang terlibat dengan moderasi

ketiga dilakukan selepas proses moderasi

tersebut selesai.

7 hingga 23 November SuP, KPMP

21 Mencetak Senarai Keseluruhan Skor. 7 hingga 23 November JPN, SuP

22 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor

(JVS). 7 hingga 23 November

JVS

Page 16: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS

© 2016 Lembaga Peperiksaan: Jadual Kerja Ujian Bertulis 4

BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN

23 Pemantauan verifikasi skor di sekolah. 7 hingga 23 November LP, JPN

24

Penghantaran skor calon dengan menekan

butang “HANTAR” pada Aplikasi PT3.

Catatan:

Skor yang telah dihantar ke Lembaga

Peperiksaan tidak boleh diubah lagi.

7 hingga 23 November JPN, SuP

25 Pengurusan pemantauan kemasukan dan

penghantaran skor Ujian Bertulis PT3. 7 hingga 25 November LP, JPN, PPD

26 Cetakan Pelaporan Pentaksiran Tingkatan 3

(PT3). 15 hingga 16 Disember SuP

27 Penyerahan Pelaporan PBS kepada calon. 19 Disember Pengetua

Catatan:

Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 Ujian

Bertulis

Sekolah yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum tarikh yang

ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

Page 17: PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016 JADUAL … · MATA PELAJARAN SEJARAH ... KPMP, GMP 4 Memuat turun tugasan dan rubrik penskoran dari Aplikasi PT3 di alamat Catatan:

JADUAL KERJA PELAKSANAAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2016

PENDIDIKAN KESENIAN

BIL PERKARA TARIKH

1. Sekolah menerima tugasan Pendidikan Kesenian. Februari 2016

2. Lembaga Peperiksaan mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pendidikan Kesenian Antara Pegawai Operasi LP, Ketua Pentaksir Kebangsaan, Pentaksir Profesional dan Guru mata pelajaran.

23 hingga 25 Februari 2016

3. Calon melaksanakan tugasan Pendidikan Kesenian. Guru mata pelajaran menjalankan Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

26 Februari hingga 31 Julai 2016

4. Lembaga Peperiksaan menjalankan Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia Johor.

15 hingga 17 Mei 2016

5. Lembaga Peperiksaan menjalankan Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur.

18 hingga 20 Mei 2016

6. Lembaga Peperiksaan menjalankan Pemantauan di Sekolah Seni Malaysia Sarawak.

23 hingga 25 Mei 2016

7. Lembaga Peperiksaan menjalankan Pentaksiran Berkumpulan dan Individu Sekolah Seni Malaysia Johor.

1 hingga 5 Ogos 2016

8. Lembaga Peperiksaan menjalankan Pentaksiran Berkumpulan dan Individu di Sekolah Seni Malaysia Sarawak.

8 hingga 12 Ogos 2016

9. Lembaga Peperiksaan menjalankan Pentaksiran Berkumpulan dan Individu di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur.

15 hingga 19 Ogos 2016

10. Sekolah menghantar markah calon secara atas talian kepada Lembaga Peperiksaan menggunakan aplikasi Kemasukan Markah Kerja Kursus Pendidikan Kesenian.

19 hingga 30 September 2016

11. Sekolah menghantar markah calon yang dicetak daripada sistem dan disahkan oleh Pengetua kepada Lembaga Peperiksaan melalui alamat berikut :

Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Aras 7, Blok E11, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p. : Ketua Penolong Pengarah Unit PMR)

3 Oktober 2016


Recommended