Transcript
Page 1: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza, gravidita

X. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Page 2: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Cervikální polyp

Page 3: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Condyloma accuminatum

Page 4: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Zóna transformace

Ektropium Původní junkce cylindrického dlaždicového epitelu

Cylindrický epitel

Dlaždicový epitel

Zóna transformace

Funkční junkce dlaždicového a cylindrického epitelu

Page 5: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Transformace cervikálního epitelu

Hyperplazie rezervních bb.

Dla dicobun ná metaplazie

ž ěč

?

Imunitní

faktory

?

Hormony

nízké pH

Everze

C I N

Mikroinvazivní karcinom

Invazivní karcinom

Cylindrický epitel Karcinogennífaktory

Iniciace

Promoce

HPVKou eníCo-faktory

ř

Page 6: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Karcinom čípku

Page 7: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Spinocelulární karcinom děložního hrdla nerohovějící

Page 8: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Spinocelulární karcinom děložního hrdla nerohovějící

Page 9: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Endometrium, cyklus

1 2 3 4 1 Časná proliferace

2 Pozdní proliferace

3 Časná sekrece

4 Pozdní sekrece

Page 10: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Hyperplastické endometrium

1 Hyperplastické endometrium 2 Polypózní endometriální hyperplazie

1 1

2

Page 11: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Dysfunkční hyperplastické endometrium

Page 12: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Leiomyomy uteru

2

1

3

2

1 Subserózní myom

2 Intramurální myom

3 Submukózní myom

4 „Rodící se“ submukózní myom

4

Page 13: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Leiomyom kopie

Page 14: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Leiomyom

Page 15: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Leiomyom Leiomyosarkom

1 1

1

Mitózy kopie

Page 16: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Karcinom děložního těla

Page 17: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Karcinom děložního těla

Page 18: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Adenokarcinom (endometroidní) těla děložního

Page 19: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Residua post abortum

Page 20: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Mola hydatidosa

Page 21: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Mola hydatidosa

1 2

1 Edematózní bezcévné klky 2 Povrchová část klků

Page 22: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Molla hydatidosa

Page 23: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Choriokarcinom

Page 24: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Tubární gravidita

1

2

3 4

5

6 7

1 Povrch tuby (seróza) 2 Stěna tuby - muscularis

propria 3 Klkovité slizniční

prominence 4 Cylindrický epitel tuby 5 Koagulovaný hematom 6 Hydropicky změněné

choriové klky 7 Masa

cytotrofoblastických buněk

Page 25: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Poruchy vývoje mléčné žlázy

Page 26: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Fibrocystická nemoc

Page 27: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Fibrocystické změny prsní žlázy (fibrózní cystická mastopatie, fibrocystická nemoc)

Page 28: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Fibrocystické změny prsní žlázy (fibrózní cystická mastopatie, fibrocystická nemoc)

Page 29: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Histologický grading karcinomů mléčné žlázy (Page a spol., v modifikaci dle Rejthata a spol.)

Body 1 Tvorba tubulů ve více než 75% plochy nádoru 1 v 10 – 75% plochy nádoru 2 méně než 10% plochy nádoru 3 2 Atypie a polymorfie jader jádra uniformní 1 jádra zvětšená (mírná variabilita 2 jádra zvětšená (výrazná variabilita) 3 3 Mitotická aktivita 0 - 8 mitóz 1 (2,5 mm2, 5 HP polí) 9 – 17 mitóz 2 18 a více mitóz 3 skóre 3-5 = grade 1, skóre 6-7 = grade 2, skóre 8-9 = grade 3

Page 30: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Fibroadenom

Page 31: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Mammární karcinom

Page 32: Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza ...ustavpatologie.upol.cz/_data/section-1/41.pdf · Pohlavní ústrojí dokončení: genitál ženy, mléčná žláza,

Duktální karcinom in situ (DCIS), komedonový typ


Recommended