Download ppt - Rebolusyong siyentipiko

Transcript
Page 1: Rebolusyong siyentipiko

NANINIWALA KA BA SA?

Page 2: Rebolusyong siyentipiko
Page 3: Rebolusyong siyentipiko
Page 4: Rebolusyong siyentipiko
Page 5: Rebolusyong siyentipiko
Page 6: Rebolusyong siyentipiko
Page 7: Rebolusyong siyentipiko
Page 8: Rebolusyong siyentipiko

REBOLUSYONG SIYENTIPIKO O “AGE OF ENLIGHTENMENT”

Page 9: Rebolusyong siyentipiko

REBOLUSYONG SIYENTIPIKO / PANGKAISIPAN

Ginamit ng mga marurunong ang agham at pangangatwiran upang baguhin ang tradisyunal na awtoridad at lumang kaisipan o ideya tungkol sa relihiyon, pulitika, ekonomiya at lipunan.

Page 10: Rebolusyong siyentipiko

Siglo 15 – ang pang-unawa ng mga Europeo ukol sa mundo at sansinukob ay batay sa aral ng mga Kristiyano at pilosopiya ni Aristotle

Page 11: Rebolusyong siyentipiko

Siglo 15 – ang pang-unawa ng mga Europeo ukol sa mundo at sansinukob ay batay sa aral ng mga Kristiyano at pilosopiya ni Aristotle- hindi pa nila abot ang paraan ng pagsusuring siyentipiko.

Page 12: Rebolusyong siyentipiko

Siglo 16 at 17

– hudyat sa pagpasok ng Rebolusyong Siyentipiko

Page 13: Rebolusyong siyentipiko

Siglo 16 at 17

– hudyat sa pagpasok ng Rebolusyong Siyentipiko- simula ng panahon ng pagsisisyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob at mundo.

Page 14: Rebolusyong siyentipiko

Siglo 16 at 17

– hudyat sa pagpasok ng Rebolusyong Siyentipiko- simula ng panahon ng pagsisisyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob at mundo.- nagkaroon ng pagliliwanag ukol sa kaibahan ng likas na agham at karunungang pangkulto

Page 15: Rebolusyong siyentipiko

Aristotelian Orthodoxy Binago ni St. Thomas Aquinas ang

kaalaman ukol sa agham sa pamamagita ng Aristotelian Science

Ekspirementasyon sa pagtuklas

Page 16: Rebolusyong siyentipiko

IBA’T IBANG TEORYA UKOL SA AGHAM

Page 17: Rebolusyong siyentipiko

Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko

Page 18: Rebolusyong siyentipiko

Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko

Dumaan sa mahigpit na pagtuligsa bago patunayan ang kanilang katotohanan

Page 19: Rebolusyong siyentipiko

Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko

Dumaan sa mahigpit na pagtuligsa bago patunayan ang kanilang katotohanan

Ang iba’t ibang imbensyon ay umagapay sa bawat teoryang isinusog na nagpatotoo sa mga bagong teorya.

Page 20: Rebolusyong siyentipiko

NICOLAS COPERNICUS

Pinabulaanan ang teorya ni Ptolemy na daigdig ang sentro ng sansinukob

Page 21: Rebolusyong siyentipiko

PTOLEMY VS COPERNICUS

Page 22: Rebolusyong siyentipiko

JOHANNES KEPLER

Pinatunayan ang teorya ni Copernicus Gumagalaw na paeliptikal ang planeta

sa paligid ng araw

Page 23: Rebolusyong siyentipiko

TYCHO BRAHE

Inimbento ang telescope

Page 24: Rebolusyong siyentipiko

GALILEO GALILEI

Pinagbuti at inayos ang telescope ni Brahe Pinatunayan niya na tama ang teorya ni

Copernicus

Page 25: Rebolusyong siyentipiko

SIR ISAAC NEWTON

Pinatunayan ang paggalaw ng mga planeta

Page 26: Rebolusyong siyentipiko

FRANCIS BACON at RENE DESCARTES

Page 27: Rebolusyong siyentipiko

FRANCIS BACON at RENE DESCARTES Mga propeta ng pagbabagong agham1. pag-aalinlangan sa mga kasagutan tungkol sa kalikasan sa

pamamagitan ng klasika.2. Paniniwala sa pagtuklas ng katotohanan sa pamamagitan ng

pagsasaliksik at pag-eeksperimento.3. Paggamit ng mga kaalamang natuklasan sa kabutihan ng tao.

Page 28: Rebolusyong siyentipiko

MGA PROPETA NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO

Page 29: Rebolusyong siyentipiko

FRANCIS BACON

Novum Organum (1620) na nagpalaganap sa pamamaraang induktibo at naghudyat ng pilosopiyang empirisismo, paggamit ng obserbasyon at karanasan upang matuklasan ang katotohanan.

Page 30: Rebolusyong siyentipiko

FRANCIS BACON

The Advancement of Knowledge

New Atlantis, tinalakay ang utopyang makaagham

Page 31: Rebolusyong siyentipiko

RENE DESCARTES

Nag-imbento ng coordinate geometry,

prinsipyo ng systematic doubt

pilosopiya ng Cartesian Dualism, ang paniniwalang nilikha ng Diyos ang 2 uri ng karanasan:

1. Subjective – niloob at ispiritwal

2. Objective – labas na kaisipan

Page 32: Rebolusyong siyentipiko

SIR ISAAC NEWTON

Prinsipyo ng grabitasyon Batas ng Grabitasyon,

dahilan ng patuloy na pag-inog ng mga plantea, buntala at iba pang nasa kalawakan

Teorya tungkol sa paglaki, pagkati ng tubig at paglaki ng buwan

The Mathematical Principles of Natural Philosophy

Page 33: Rebolusyong siyentipiko

WILLIAM HARVEY

Tamang paglalarawan sa pagdaloy ng dugo

Page 34: Rebolusyong siyentipiko

CHARLES DARWIN

On The Origin of Species (1589) at Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871)

Ang pinagmulan ng tao at iba pang specie sa pamamagitan ng teoryang natural selection

Page 35: Rebolusyong siyentipiko

HUGO DE VRIES

Teorya ng pagbabagong-anyo o mutation sa batas ng pagmamana o heredity

Page 36: Rebolusyong siyentipiko

GREGOR MENDEL

ang mutation, sanhi ng ebolusyon ang pagkakaiba ng anyo at hindi ng pagkakaiba ng mga uri

Page 37: Rebolusyong siyentipiko

AUGUSTO WEISMANN

Ang mga katangian na matatagpuan lamang sa plasma ng magulang ang mamanahin ng anak

Hindi mamana ng anak ang lahat ng katangian ng mga magulang

Page 38: Rebolusyong siyentipiko

THEODORE SHWANN

Animal cell

Page 39: Rebolusyong siyentipiko

KARL ERNST VON BAER

“Ama ng Embriology”

Nagbigay-daan sa pagbuo sa teorya ng selula

Ang isang tao ay dumadaan sa iba’t ibang bahagi ng pagkabuhay habang nasa panahon ng embriyoniko

Page 40: Rebolusyong siyentipiko

ANTOINE LAVOISIER

“Ama ng Kimika” Napatunayan niya

ang pagsunog o pag-init ng isang bagay ay nakpagbabago sa mga kombinasyon ng mga elemento

Page 41: Rebolusyong siyentipiko

EPEKTONG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO

Page 42: Rebolusyong siyentipiko

EPEKTO

Napalitan ang bago ang lumang pananaw nila ukol sa sansinukob sa pamamagitan ng pagpapatunay ng agham

Tinanggap ng tao ang natural science at maraming aklat ang naisulat tungkol dito.

Naitatag ang mga paaralang pang-agham sa buong Europe noong siglo 18

Page 43: Rebolusyong siyentipiko

REFERENCE

Kasaysayan ng Daigdig, pp. 189 - 192

www.google.com/images www.wikipedia.org HYDN Publishing Inc.

Page 44: Rebolusyong siyentipiko

DOWNLOAD LINK

http://www.slideshare.net/jaredram55

E-mail: [email protected]

Page 45: Rebolusyong siyentipiko

Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN

Teacher I, AP IIIDecember 4, 2012

THANK YOU VERY MUCH!