Transcript
Page 1: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tiller videregående skole

• 680 elever

• 4 Programområder

• Ca.20 % flerkulturelle elever.

• Innføringsklasse for flerkulturelle elever.

• Egne grupper for multifunksjonshemmede elever

Page 2: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Bruk av morsmålslærere i videregående skole - utfordringer og muligheter.

Page 3: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Samarbeid med Åsheim ungdomsskole:

Skolering av morsmållærere om det videregående skoletilbudet ved Tiller vgs. skoleåret 2002/2003.

Trondheim kommune: Tre morsmållærere 2 timer/uke høsten 2003

Tospråklige lærere - historikk

Page 4: Tiller videregående skole

Bodø 070608

120 elever med 26 forskjellige språk.

”Mange” morsmålslærere med liten stillingsressurs

Liten stillingsressurs – liten tilhørighet til skolen

Stor tilhørighet til elevene

Lite tilstede – lite brukt av lærerkollegiet

Utfordring

Page 5: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Morsmållærere/Tospråklige lærere:

Skolering av tospråklige lærere om den norske skole/ norsk utdanningssystem og yrkesmuligheter.

Utfordring

Page 6: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:

Lite tid på skolen – lite samarbeid med andre lærere

Faglærerne/kontaktlærerne blir for dårlig til å sende planer/informasjon til de tospråklige lærerne

Få lærerne til å benytte de tospråklige lærerne som en ressurs – kulturell brobygger

Utfordring

Page 7: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:

De blir for ”flytende” i skolemiljøet

”Fornorske tospråklige lærere”?

Utfordring

Page 8: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:

Avhengig av en velvillig kommune/gode samarbeidspartnere i grunnskolen

Utfordring

Page 9: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:

Få skoleeier til å få fokus på arbeidet med flerkulturelle elever i videregående skole.

Utfordring

Page 10: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:Integrering i norsk skolesystem- Hva kreves av elever i norsk skole- Hva kreves av den enkelte person i samfunnet- Konflikter –være i forkant- Trygghet, selvbilde

Muligheter

Page 11: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:Bevisstgjøring i forhold til skole- Læringsstrategier- Å realisere drømmer…..- Gode rollemodeller- Tålmodighet

Muligheter

Page 12: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:Hjelpe faglig og sosialt i en overgangssituasjon- Motivasjon- Skape tilhørighet- Hjelpe elever med traumer og vanskelige

opplevelser.

Muligheter

Page 13: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Tospråklige lærere:

Konkrete arbeidsoppgaver:

Hjelp og støtte i undervisningen, begrepsavklaring

Hjelp med utplassering i praksisperioder

Reduserer konflikter mellom elev/elev, lærer/elev, elev/foreldre, foreldre og elev/skole via samtaler/møter

Muligheter

Page 14: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Flerkulturell miljøterapeut:

Arbeider med ”alle” flerkulturelle

37,5 timers arbeidsuke

Sitter på viktig og nyttig kompetanse i forhold til ungdom

Muligheter

Page 15: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Flerkulturell miljøterapeut:- Brobygger mellom flerkulturelle og etnisk

norske elever- Mekling ved misforståelser- Tolke ungdommens opplevelser sammen med

dem

Muligheter

Page 16: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Flerkulturell miljøterapeut:- Veilede flerkulturelle elever i forhold til regler og

rutiner i norsk samfunn og skole- Hjelpe til å utvikle selvfølelse, balansere den norske

”individualistiske” væremåten- Rollemodell- ”Tokulturelt menneske”

Muligheter

Page 17: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Flerkulturelle faglærere:

- Bevisst ansette gode faglærere med flerkulturell bakgrunn

- Universitetsutdannede på arbeidsmarkedstiltak som ekstralærere i klasser med etnisk norske lærere

- Gode rollemodeller

Muligheter

Page 18: Tiller videregående skole

Bodø 070608

Spørsmål/Kommentarer?