διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

Embed Size (px)

Text of διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού

PowerPoint

- - Everett (1984), (Patricia Evans, Sheila Bellamy, (1995)) , :

1 2 3 4

, , , . , (1999)..

2.1 Maslow Maslow , ( 1999). Abraham Maslow : , , , .

, :: . : . : ( 1). ( 2010)

Maslow.

Herzberg

, : .

, .

(Hygiene Factors) -, , , , - , (Motivators) , , , , ,

, ( 2010).

McGlelland

McGlelland : . . /. Mc Clelland ( ). ( 2010).

. .

.

Vroom . 2 : = () x ()

1 10% ( / ) 2 / ( / , )3 ( , / ) 4 , ( / )5 10% ( ). 3 -4 -5 1 2 3 Maslow Herzberg .

2 -3 4 5 Maslow Hersberg , ( 2010).

, , Mc Gregor ( 1999) , , , ( ) ( 1999)

, .

.

, (, 1992).

.

.

, Ohio State University University of Michigan. , (employee orientation, Michigan) (consideration, Ohio) (production orientation, Michigan) (initiating structure, Ohio). ( 2010)

Blake and Muton ( / )

, , . Blake-Mouton 5 :1/1 1/9 9/1 5/5 9/9 )( 5 )

. (1,1) : . .

. (9,1) : . .

. (5,5) : . . .

. (1,9) : . . , .

. (9,9) : . McGregor (1960) . , . .

(9,9) , . /.

.

Lawrence and Lorsch Burrell, , . . (, 2010)

VROOM-YETTON

Vroom-Yetton . ( 2010) 6

TANNENBAUM & SCHMIDT

Tannenbaum & Schmidt 7 . ( 2010)

FIEDLER

( / ) (, 2010)

FIELDER

(instrumental),. , , . . (job description). (supportive)

, , . . .

(participative)

, / . , / , (task force) . (achievement oriented)

, . , , . , , marketing .

(Path Goal Theory), Evans 1970 House 1974, : (), ( 1999)

, Vroom and Yetton (1964) .

, .

,

(Transformational Leadership Theory). . , , , . :

,

,

,

,

,

(Bass, 1999; Cogner, 1999).

(Georgiades and Macdonell, 1998) . : , , .

, . , . : , .

, :

.

.

(leadership) , (, 1998).

. , : ( ) .

, ( 1999).

(Byrnes, 2009, . 11).

. Graicunas ( ), 6 , , ( 1999)

( ), :) . : ( 1999).) , , ( 1999)) . " " .

Everett (1984). :

, ( ) marketing () , ( ).

:

: . 2 ( ) ( ) 12 .

, (, , /)

/.

.

, (1999)( 2010).

1 , ( ) 2 , ( ) 3 - ( 1)

, 1

() (planning and budgeting), (leading) , (setting direction) .

, (by organizing and staffing), (aligning people) .

, , (by controlling and problem solving), (motivation and inspiration). (, 2005).