2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 2013 4 q_kbj_prezentacja_wynikow_pub

 • 1. Prezentacja wynikw Raport okresowy za IV kwarta 2013 r. KBJ S.A. - Warszawa, 6 lutego 2013
 • 2. KBJ S.A. KBJ dziaa w Polsce od 2007 r. Nasze gwne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver: Portal, Business Intelligence, SAP PI Specjalizacja w tworzeniu rozwiza dedykowanych na platformie SAP ERP / NetWeaver Bogate dowiadczenie w budowie rozwiza SAP HR Poczenie wiedzy technologicznej z bieg znajomoci procesw biznesowych Zdobylimy dowiadczenia realizujc ponad 60 projektw SAP w Polsce oraz za granic Zajmujemy si: Budow rozwiza dedykowanych na platformie SAP NetWeaver / ERP Wdroeniami SAP NetWeaver Portal, Business Intelligence, Process Integration Rozwizaniami SAP HR www.kbj.com.pl
 • 3. KBJ S.A. KBJ jest pierwsz firm partnersk SAP w Polsce dziaajc wycznie w obszarze wdroe SAP, notowan na NC GPW Klienci KBJ to przedsibiorstwa z bran energetyki, bankowoci, finansw, mediw, telekomunikacji, przemysu, usug. cznie ponad 40 przedsibiorstw skorzystao z wiedzy i dowiadczenia KBJ. Zesp KBJ skada si z ok. 40 ekspertw czcych wiedz technologiczn i biznesow. KBJ jest preferowanym partnerem SAP w zakresie wdroe platformy NetWeaver. www.kbj.com.pl
 • 4. Kompleksowy model usug S A P Optymalizacja procesw HR dla Grup Kapitaowych Controlling Personalny Nadzr wdroeniowy nad projektami (po stronie klienta) Audyt Opracowanie modelu eksploatacji SAP Szkolenia SAP: ABAP Java Portal BW / BI / BOBJ Basis / Security eSOA HR cznie ponad 60 szkole SAP oraz warsztatw dedykowanych Outsourcing utrzymania i eksploatacji infrastruktury SAP Wsparcie serwisowe oraz ad hoc Stay nadzr nad systemami SAP Monitoring dziaania Wsparcie eksperckie Portale Samoobsugowe HR Business Intelligence Technologia / Basis Integracja (Process Integration) Rozwizania Dedykowane (SAP) Development) HR / FI / MM / IP Business Objects Wdroenia SAP Wsparcie i utrzymanie SAP Doradztwo gospodarcze oraz nadzr projektowy Szkolenia
 • 5. Wyniki finansowe (kwartalnie) Dane Finansowe ( tys. z) 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 Przychody netto ze sprzeday produktw 863,0 1 137,9 1 525,0 2 406,4 2 531,6 2 612,5 2 757,2 2 624,2 Zysk na sprzeday -250,8 -2,2 206,2 778,4 285,6 175,5 276,0 384,2 Zysk z dzia. operacyjnej -240,5 9,5 215,5 602,7 293,9 194,9 284,4 388,9 Amortyzacja 48,0 71,9 63,9 62,7 71,7 61,6 93,0 73,4 EBITDA -192,5 81,3 279,4 665,4 365,6 256,5 377,4 462,3 Zysk brutto -250,5 7,9 202,4 569,2 279,1 196,4 275,1 350,1 Zysk netto -250,5 7,9 202,4 468,7 241,7 159,1 222,0 282,0 Podatek 0,0 0,0 0,0 100,5 37,5 37,3 53,1 68,1 Kapita wasny 1 989,2 2 513,8 2 712,8 3 181,5 3 423,2 3 381,9 3 604,0 3 886,0 Nalenoci dugoterminowe 48,8 48,8 53,0 53,0 53,0 53,0 110,5 55,5 Nalenoci krtkoterminowe 969,7 1 021,6 1 460,6 2 033,2 2 721,2 2 233,7 2 624,7 2 288,1 rodki pienine 364,4 320,9 327,0 328,5 326,6 966,5 400,7 1 026,0 Zobowizania dugoterminowe 23,5 23,5 23,5 11,1 66,6 66,6 66,6 66,6 Zobowizania krtkoterminowe 373,9 564,1 875,5 798,4 997,5 1 240,4 833,1 730,6
 • 6. Kolejny kwarta wysokich przychodw Kwartalne przychody netto - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2014 tys.z Wzrost r/r o 9,05 %
 • 7. Najwyszy zysk kwartalny w 2013 r. Kwartalny wynik netto -300 -200 -100 - 100 200 300 400 500 600 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 tys.z
 • 8. Wyniki finansowe (roczne) Dane Finansowe (tys. z) R 2011 R 2012 R 2013 Przychody netto ze sprzeday produktw 4 397,2 5 932,4 10 525,6 Zysk na sprzeday 798,8 731,7 1 121,2 Zysk z dzia. operacyjnej 814,5 587,2 1 162,0 Amortyzacja 0,0 246,4 299,7 EBITDA 814,5 833,6 1 461,7 Zysk brutto 815,9 525,6 1 100,7 Zysk netto 692,1 425,0 904,8 Podatek 123,7 100,5 195,9
 • 9. Wzrost przychodw i poprawa wyniku Przychody i wynik (roczne) - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 R 2011 R 2012 R 2013 tys.z Przychody netto ze sprzeday produktw Zysk netto Wzrost o 77,4 % Wzrost o 112,9 %
 • 10. Wyniki kwartalne Przychody netto IV kw. wysze o 9,05 % r/r efekt konsekwentnej realizacji strategii Kolejny kwarta wysokich przychodw, Zysk netto w 4Q 2013 o 39,8% mniejszy r/r efekt koncentracji zysku za 2012 w 4Q 2012, Wzrost zysku netto o 27% w porwnaniu z 3Q 2013, Nalenoci krtkoterminowe wysze o 12,5% r/r i o 12,8 % nisze w porwnaniu do 3Q 2013 efekt zmiany przychodw, Zobowizania krtkoterminowe spady o 8,5% r/r oraz o 12,3% wzgldem 3Q 2013, rodki pienine wzrosy o 156 % r/r, Wyniki roczne Wzrost przychodw za cay 2013 r. o 77,4% w porwnaniu z 2012 r., Wzrost zysku netto za rok 2013 w porwnaniu z rokiem 2012 o 112%. Komentarz do wynikw
 • 11. Poprawa wskanikw rentownoci R 2012 R 2013 Rentowno majtku (%) ROA 10,48% 19,31% Rentowno kap. w. (%) ROE 13,36% 23,28% Rentowno sprzeday netto (%) 7,16% 8,60% Rentowno sprzeday brutto (%) 8,86% 10,46%
 • 12. Wskaniki rynku kapitaowego R 2012 R 2013 Cena rynkowa* (P) 4,29 z 6,00 z Liczba akcji (szt.) 1 540 792 1 540 792 Kapitalizacja * 6 609 997,68 z 9 244 752,00 z Warto ksigowa (BV) 3 244 530,07 z 3 888 940,31 z WK na akcj (BVPS) 2,11 z 2,52 z P/BV (C/WK) 2,04 2,38 EPS (zysk na akcj) 0,28 z 0,59 z P/E (C/Z) 15,55 10,22 * ostatni kurs transakcyjny w danym roku
 • 13. Prognozowana wysoko: przychodw netto ze sprzeday w roku 2013 10 400 tys. z, zysku netto za rok 2013 980 tys. z. Realizacja prognozy: prognoza przychodw netto 101,2% prognoza zysku netto 92,3% Realizacja prognozy na 2013 r.
 • 14. Zarzd KBJ bdzie przedstawia corocznie ZWZ wniosek o wypat dywidendy za rok poprzedni, Rekomendowana dywidenda bdzie nie mniejsza ni wypacona za rok poprzedni, jeeli: przychody KBJ bd nie mniejsze ni w roku poprzednim, zysk netto KBJ bdzie nie mniejszy ni w roku poprzednim, czna kwota dywidendy nie przekroczy poowy zysku netto. Zarzd moe powstrzyma si od rekomendacji wypaty dywidendy jeli wystpi: nadzwyczajne potrzeby gotwkowe, inne nadzwyczajne przyczyny. Polityka dywidendy (Pena tre polityki na stronie KBJ: www.kbj.com.pl).
 • 15. Cel strategiczny: zwikszenie wartoci firmy dla akcjonariuszy poprzez zwikszenie skali dziaalnoci: poszerzanie oferty produktowej zwikszanie sprzeday poprzez wejcie na nowe rynki dugoterminowe umowy ramowe Prace rozwojowe w najwaniejszych obszarach dziaalnoci wprowadzanie nowych usug i typw projektw (obszary: Business Intelligence, controllingu personalnego, planowania finansowego, usug programistycznych) usugi o charakterze technologicznym powikszaniu kompetentnego i unikalnego zespou konsultantw Dziki rosncym wynikom dzielenie si osiganym zyskiem z akcjonariuszami Przeniesienie w perspektywie kilku lat notowa Spki na rynek gwny GPW Strategia Spki
 • 16. Akcjonariat Bieca struktura akcjonariatu: Podmiot Liczba akcji Udzia w akcjonariacie Liczba gosw Udzia w gosach Artur Jedynak 483 334 31,37% 483 334 31,37% Marek Weigt 472 199 30,65% 472 199 30,65% ukasz Krotowski 481 684 31,26% 481 684 31,26% Pozostali 103 575 6,72% 103 575 6,72% Razem: 1 540 792 100,00% 1 540 792 100,00% 31,37% 30,65% 31,26% 6,72% Artur Jedynak Marek Weigt ukasz Krotowski Pozostali
 • 17. Dzikujemy za uwag! Kontakt dla inwestorw: Artur Rzepka Doradca ds. Relacji Inwestorskich tel.: 608 774 747 email: inwestor@kbj.com.pl