Brajan Trejsi Zlatna pravila uspjeha

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Brajan Trejsi Zlatna pravila uspjeha

  • 1. BRAJAN TREJSI ZLATNA PRAVILA ZA USPJEH Ovo je vrijeme dostignua. Nikada ranije nije bilo toliko mnogo ljudi koji su ostvarili tako mnogo u razliitim oblastima kao danas. Ni u jednom drugom vijeku u povijesti nije se desilo da tako veliki broj ljudi toliko brzo postanu uspjeni. I nijedno drugo doba kao ovo dananje nije prualo vie mogunosti da snove pretvorite u stvarnost. Vodei futuristi i prominentni biznismeni predviaju ulazak ovjeanstva u Zlatno doba. Zapadni ideali demokracije, individualne slobode i slobode poduzetnike aktivnosti obilaze svijet i donose prosperitet, razvoj i ljudsku slobodu gdje god se ka njima zaista tei. Moda niste mogli roditi se u sretnije vrijeme i u sretniji as u pogledu toga da postignete vei uspjeh, postati slobodniji, sretniji i financijski neovisniji. Ovaj materijal e vam pokazati na koji nain da unapredite svoj ivot, ostvarite svoje ciljeve i postanete svjesni svog istinskog potencijala za postizanje uspjeha i ivot ispunjen sreom. Bez obzira na to tko ste ili u kakvoj se situaciji nalazite, vi, u ovom trenutku, duboko u sebi imate sposobnost da postignete daleko vie nego prije. U vama se nalazi sposobnost nadmaiti sve prethodno postignute nivoe dostignua. Vi moete biti i uiniti daleko vie nego to ste ikada pomislili. A sve to je potrebno da uinite je ovladavanje metodom pomou koje to sve moete ostvariti, a onda usvojeno znanje primijeniti u praksi. Sedam elemenata uspjeha Sve ono to ste ikada mogli poeljeti, kao i svaki inilac koji ste mogli smatrati presudnim za vau sreu, moe se svrstati u jednu od sedam kategorija. Ovih sedam elemenata uspjeha su dosljedni svim onim tekstovima koji su ikada napisani o uspjehu i srei. Oni obiljeavaju ivot i dostignua svih izuzetno uspjenih ljudi, obuhvaaju sve ono to ste ikada mogli poeljeti. Va idealan ivot je smjesa ovih sedam sastojaka, odnosno, njihova prava kombinacija koja vas ini najsretnijim u bilo kom danom trenutku. Definiranjem vaeg uspjeha i sree u odnosu na jedan ili vie od ovih sedam sastojaka, stvarate jasan cilj kojem treba teiti. Nakon toga moete procijeniti koliko vam to polazi za rukom. Moete prepoznati one oblasti u kojima je potrebno provesti promjene ukoliko elite promijeniti svoj ivot. Morate poeti sa svojim idealom, vizijom savrene budunosti. U onom trenutku kada budete podigli oi i ugledalisvoj ivot kao da je ve savren u svakom pogledu, vi ete poeti oslobaati svoje unutarnje sposobnosti. Va prvi posao sastoji se u tome da napravite nacrt, jasnu sliku o tome kuda idete i kako e izgledati vaa cjelokupna situacija kada tamo stignete. Ta slika e potom sluiti kao princip organizacije, vodi, polazna toka, u odnosu na koju ete moi procijeniti i urediti sve ono to ste uradili u procesu njenog ostvarenja.
  • 2. Duevni mir Prvi od sedam elemenata uspjeha, i jedan od najvanijih, je duevni mir. To je ovjekovo najvee blagostanje. Ukoliko toga nema, sve ostalo gubi vrijednost. Upravo zbog toga, to je neto za to se borite cijelog svog ivota. Da li vam u odreenom trenutku ivota ide dobro ili ne obino procjenjujete na osnovu toga koliko imate duevnog mira. Duevni mir je va unutarnji iroskop. Kada ivite u skladu sa svojim najuzvienijim sistemom vrijednosti i najdubljim uvjerenjima - kada ste savreno uravnoteeni tada ste ispunjeni duevnim mirom. Ali, ako iz bilo kog razloga kompromitirate svoj sistem vrijednosti, ili postupate suprotno glasu svog unutarnjeg vodia, prvo to ete izgubiti je va duevni mir. Duevni mir, ili sklad, je od osnovne vanosti za funkcioniranje ovjeka u okviru svih grupacija, poevi od vae veze sa prijateljima i lanovima obitelji do poslovnih odnosa i organizacije u kojoj radite. Svi ljudi tee tome da njeguju skladne odnose sa drugim ljudima. Svi maniri, moralna pravila, propisano ponaanje i diplomacija su organizirani oko elje svake osobe da sebi osigura duevni mir ne naruavajui duevni mir drugih. Ljepota istine o duevnom miru sastoji se u tome da je to vae normalno, prirodno stanje. Vi imate pravo biti sretni. To je neto to vam pripada. Nije to nikakvo iskustvo kroz koje prolazite povremeno ako vam je srea naklonjena. Duevni mir je od osnovnog znaaja za samu vau egzistenciju. To je osnovni preduvjet za uivanje u svim ostalim ivotnim sadrajima. Dostizanje unutarnjeg mira mora biti osnovni princip vaeg ivota. To mora postati glavni cilj kome su podreeni svi ostali ciljevi. U stvari, vi ste sretan ovjek u onoj mjeri koliko ste sposobni sebe uiniti sretnim, zadovoljnim i ispunjeni blagostanjem jednom rijeju, duevnim mirom. Duevni mir je toliko znaajan za sve ostalo emu teite da on mora biti podvrgnut vrlo ozbiljnoj analizi. Odakle on potjee? Pod kojim uvjetima vas ispunjava taj unutarnji mir? Kako dostii jo dublji unutarnji mir? Najjednostavnije reeno, vi ste sretni i spokojni kad god u vama ne postoje destruktivna osjeanja kao to su strah, ljutnja, krivica, uvrijeenost i zabrinutost. im se oslobodite negativnih emocija u vama se spontano javlja unutarnji mir. U skladu s tim, klju sree sastoji se u sistematskom odstranjivanju, ili barem svedete na minimum, one sadraje svog ivota koji predstavljaju izvor negativnih emocija ili bilo kakvog stresa. Kada svoj duevni mir budete postavili sebi kao cilj i sve to radite budete planirali u vezi s tim da li to potie ili koi ostvarivanje tog cilja, nikada vie neete napraviti greku. init ete i govorit ete prave stvari. Otkrit ete da djelujete na osnovu vaih principa. Bit ete zadovoljni sobom. Duevni mir je klju svega.
  • 3. Zdravlje i energija Drugi element uspjeha je zdravlje i energija. Poput duevnog mira, isto tako i zdravlje i energija predstavljaju normalno i prirodno psihiko stanje. Vae tijelo po prirodi tei k tome da bude zdravo. Ono spontano proizvodi energiju bez obzira na psihike ili fizike utjecaje. A zdravljem zrai onda kada nema nikakvog bola, bolesti ili oboljenja. Nevjerojatna stvar, ali vae tijelo sazdano je na takav nain da se ono esto spontano oporavi, ozdravi i obnovi energiju im prestanete koditi mu na neki nain. Ako i postignete viestruki uspjeh u materijalnom svijetu, a pri tome izgubite zdravlje i duevni mir, nikakvo zadovoljstvo neete osjeati zbog svih svojih dostignua. Veze prepune ljubavi Trei element uspjeha su veze prepune ljubavi. Rije je o odnosima sa onim ljudima koje vi volite i do kojih vam je stalo, kao i onim ljudima koji vole vas. Oni su pravo mjerilo vae ostvarenosti kao ljudskog bia. Vei dio sree i nesree u ivotu izvire iz vaih odnosa sa drugim ljudima, jer vas upravo veze s drugima ine pravim ovjekom. Osnovno obiljeje koje ukazuje na to da li nekom ovjeku sve ide od ruke sastoji se u tome da li ima sposobnost da stvara i odri dugotrajna prijateljstva i intimne veze sa drugim ljudima. Osnova vae osobnosti se vidi u nainu na koji njegujete odnose s drugima, kao i u nainu na koji se drugi odnose prema vama. Gotovo uvijek moete procijeniti kvalitetu svoje komunikacije s drugim ljudima na osnovu jednog vrlo jednostavnog testa, a to je smijeh. Koliko se dvoje ljudi, ili obitelj, smiju dok su zajedno je najpouzdanije i jedino mjerilo kvaliteta njihovih odnosa. Kada veza odie pravim skladom i sreom, ljudi se puno smiju dok su zajedno. Ali kada odnos izmeu dvoje ljudi zahladi, prvi znak predstavlja odsustvo smijeha. Ovo pravilo odnosi se i na kompanije.Najreprezentativnije, visokoprofitne organizacije jesu one u okviru kojih se ljudi ale i zbijaju ale jedni sa drugima. Oni uivaju u uzajamnom drutvu i atmosferi u kojoj rade. Oni funkcioniraju kao jedan uigran i sretan tim. Prepuni su entuzijazma, otvoreni za nove ideje, kreativniji i fleksibilniji. Neoptereenost financijskim problemima etvrti element uspjeha jeste neoptereenost financijskim problemima, a to znai imati dovoljnu koliinu novca kako ne bi bili stalno zabrinuti, kao to je sluaj kod veine ljudi. Ne nalazi se novac u korijenu svih zala, ve nedostatak novca. Stjecanje financijske nezavisnosti je jedan od najvanijih ciljeva i odgovornosti u vaem ivotu. Daleko je vanije sebe staviti na probu. Punih 80% populacije je preoptereeno problemima oko novca. Oni razmiljaju i brinu o novcu im ustanu ujutro, dok dorukuju i tokom cijelog dana. Da bi
  • 4. tokom veeri opet bili opsjednuti istim problemom, bilo da priaju ili razmiljaju o njemu. A to znai da ne ive na zdrav nain, kao i to da njihov ivot nije ispunjen sreom i zadovoljstvom. Takav nain ivota ne doprinosi ostvarenju punog potencijala vae osobnosti. Novac je znaajna stvar u ivotu. Iako je stavljen na etvrto mjesto na listi elemenata uspjeha, on je osnovni faktor od kojeg zavisi ostvarenje prva tri elementa. Najvei dio briga, stresa, strahovanja i gubitka duevnog mira prouzrokovano je zabrinutou oko novca. Osjeaj nezavisnosti i slobode je od bitnog znaaja za ostvarenje bilo kog drugog cilja, tako da vi ne moete biti slobodni sve dok ne zaradite dovoljno novca da to prestane biti vam glavna preokupacija. Jedan od vaih glavnih ciljeva u ivotu mora se sastojati u tome da izgradite svoju financijsku nezavisnost, bez samoobmanjivanja, odugovlaenja ili vjerovanja u sreu. Zamislite da ste imali arobni tapi i da ste mogli zamahnuti njim tako da osmislite svoju idealnu financijsku situaciju u ivotu. Kako bi va ivot izgledao kada biste postigli sve svoje ciljeve u pogledu novca? U emu bi se razlikovale vae svakodnevne aktivnosti? ime bi se bavili vie, a ime manje? Koliko biste novca voljeli zaraditi za jednu godinu, pet godina, deset godina poevi od danas? Na koji nain bi u tom sluaju ivjeli? Koliko novca bi voljeli imate u banci? Koliku mirovinu bi eljeli? Ovo su vrlo vana pitanja! Veina ljudi ih nikada ni ne postavi, niti odgovori na njih tokom itavog svog ivota. Ali, ako ne moete precizirati koliko u ivotu novca elite zaraditi, onda moete nauiti on