Defence of Master's thesis Financial Law (LLM)

  • View
    87

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

My presentation accompanying the defense of my master's thesis in Financial Law (LLM) at the Erasmus University Rotterdam. I investigated the financing methods of financial supervisors in the European Economic Area. Grade: 8.5.

Transcript

  • 1. Financiering van financieel toezicht Een rechtsvergelijking tussen de financile toezichthouders in de Europese Economische Ruimte Rik Posthumus MSc 371769(rp)

2. Het belang van financieel toezicht O Corrigeren van marktfalen: o.a. informatie- asymmetrie O Schaalvoordelen Figuur 1: Het maatschappelijke nut van toezicht De maatschappij ontleent nut aan financieel toezicht en regelgeving, onder andere door het wegnemen van de eerder opgesomde vormen van marktfalen. Met toezicht worden ongelukken voorkomen en wordt het vertrouwen vergroot.46 Dit is te zien in de bovenste lijn: baten toezicht. Naarmate het toezicht gentensiveerd wordt, nemen de voordelen echter af. In extrema zou er geen marktimperfectie meer overblijven om weg te nemen en dus geen additioneel voordeel meer te behalen zijn. Tegelijkertijd leiden regelgeving en toezicht tot -5000000 -4000000 -3000000 -2000000 -1000000 0 1000000 2000000 3000000 Nut 'Eenheden toezicht' Baten toezicht Kosten toezicht Netto effect A 26-8-13Verdediging Masterscriptie Financieel Recht 2 3. Het belang van onafhankelijk toezicht 1. Vrijheid van invloed van marktpartijen 26-8-13Verdediging Masterscriptie Financieel Recht 3 2. Vrijheid van invloed van overheid 3. Vrijheid van invloed van eigen bureaucratische interesses 4. 26-8-13Verdediging Masterscriptie Financieel Recht 4 5. Financiering van toezicht 1. Privaat 2. Publiek: a. Direct: budgetbepaling; f b. Indirect: doorberekening 3. Gemixt: privaat n publiek 26-8-13Verdediging Masterscriptie Financieel Recht 5 6. Rechtsvergelijking O 30 landen uit de Europese Economische Ruimte O Gelijk speelveld en interne markt 26-8-13Verdediging Masterscriptie Financieel Recht 6 Financierin gs- vorm Totale invloe d Invloed overheid Invloed marktpartije n Invloed parlemen t Invloed ministerraad/regeri ng Privaat 3,769 0,538 2,962 0,269 Gemixt 3,222 0,444 2,667 0,111 Publiek 1,75 0,5 0,75 0,375 7. Rechtsvergelijking 26-8-13Verdediging Masterscriptie Financieel Recht 7 Financierin gs- vorm Totale invloe d Invloed overheid Invloed marktpartije n Invloed parlemen t Invloed ministerraad/regeri ng Privaat 3,769 0,538 2,962 0,269 Gemixt 3,222 2,9 0,444 0,45 2,667 2,45 0,111 0,4 Publiek 1,75 1,222 0,5 0,444 0,75 0,667 0,375 0,33 8. De optimale financiering in Nederland n daarbuiten O Indirect publieke financiering mt minimaal budget O Kosten: 207,4 mln (2012) O Aantal Nederlanders: 16.797.806 O Kosten per Nederlander: 12,34 O Draagvlak: transparantie en verantwoording 26-8-13Verdediging Masterscriptie Financieel Recht 8 9. En daarna alleen de rest van Europa nog...!