Finanse dla każdego

  • View
    389

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Finanse dla każdego

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Finanse dla kadegoAby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przezPatBank - bank bankwNiniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 07.04.2008 Tytu: Finanse dla kadego (fragment utworu) Autor: Marcin Krzywda Wydanie I Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECI WSTP....................................................................................................................5 WARTO PIENIDZA W CZASIE................................................................6 Warto bieca (present value, PV)..................................................................7 Warto przysza (future value, FV)..................................................................8 LOKATY BANKOWE..........................................................................................9 Kapitalizacja prosta...........................................................................................9Co to jest procent?.........................................................................................9Ile zarobi na lokacie?.................................................................................10Lokaty na okres krtszy ni rok...................................................................11 Kapitalizacja skadana.....................................................................................12Lokata bankowa o rocznej kapitalizacji.......................................................12Lokata bankowa o czstszej ni roczna kapitalizacji....................................14Efektywna stopa procentowa.......................................................................15Wnioski.......................................................................................................17 Lokaty progresywne........................................................................................19 Co zmniejsza zysk z lokaty?............................................................................21Prowizje bankowe.......................................................................................21Podatek od zyskw......................................................................................21 Oprocentowanie realne....................................................................................22 KREDYTY............................................................................................................25 Kredyty ze sta rat kapitaow......................................................................25 Kredyty ze sta rat cakowit........................................................................29Wyprowadzenie wzoru na wysoko raty....................................................31 Zmiana oprocentowania w trakcie spaty kredytu.............................................34 Inne warianty spaty kredytu............................................................................35Kredyt z rwnymi ratami odsetkowymi.......................................................35Kredyt indeksowany....................................................................................35 EMERYTURY......................................................................................................36 Zasady oszczdzania w OFE............................................................................37Opaty w OFE.............................................................................................37Minimalna stopa zwrotu..............................................................................38 Zbieramy na emerytur....................................................................................39Symulacja 1.................................................................................................39Symulacja 2.................................................................................................40Czy naprawd bd milionerem?.................................................................42 DODATEK A: INFLACJA.................................................................................43 Czym jest inflacja? .........................................................................................43Przyczyny inflacji........................................................................................44Skutki inflacji..............................................................................................44 Jak mierzymy inflacj?....................................................................................45 Inflacja a stopy procentowe.............................................................................46 3. Inflacja a inwestycje........................................................................................46 Obligacje indeksowane inflacj...................................................................47 DODATEK B: MATEMATYKA FINANSOWA W EXCELU......................48Jak wstawi funkcj do komrki?....................................................................48Lokaty.............................................................................................................50Kredyty............................................................................................................51 4. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Marcin Krzywda Lokaty bankoweNajprostsz sytuacj, z ktr moemy mie do czynienia w kontekcie matematyki finansowej, jest lokata bankowa. Polega ona na tym, e skadamy pewn kwot w banku, by po pewnym okresie otrzyma j z powrotem plus naliczone odsetki (procent). Kapitalizacja skadanaZ oprocentowaniem skadanym na lokacie mamy do czynienia, gdy co jaki czas dochodzi do kapitalizacji odsetek, czyli dopisania odsetek do kapitau. W ten sposb Twj kapita si zwiksza i procent w kolejnym okresie jest naliczany od wyszej kwoty. Jak atwo si domyli, daje to wiksze zyski ni oprocentowanie proste, gdzie odsetki byy dopisywane raz na koniec okresu trwania lokaty.Albert Einstein nazywa procent skadany najwikszym matematycz- nym odkryciem w historii. Cud procentu skadanego sprawia, e Twoje pienidze s samonapdzajc si maszynk do zarabiania. eby maszynka dziaaa, potrzebne s dwa czynniki: powtrne in- westowanie zarobionych pienidzy i czas. Im duej inwestujesz, tym wiksz kwot obracasz. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Marcin Krzywda 5. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Marcin Krzywda Lokata bankowa o rocznej kapitalizacjiRozpoczniemy od najprostszego przypadku, czyli lokaty rocznej, utrzymywanej przez kilka lat. Zakadamy wic, e r oznacza nominal- n roczn stop procentow 1, n liczb lat, na ile umiecimy pienidze na lokacie. Zgodnie z zasad oprocentowania skadanego, co roku od- setki bd dopisywane do kapitau i w kolejnym roku procentowa bdzie ju wiksza kwota. Zobaczmy, jak ksztatowa si bd odsetki w kilku pierwszych latach:RokProcent za n rokWarto kapitau po n roku 1Pr P + Pr = P(1+r) 2P(1+r)r P(1+r) + P(1+r)r = P(1+r)2 3P(1+r)2rP(1+r)2 + P(1+r)2r = P(1+r)3 4P(1+r)3rP(1+r)3 + P(1+r)3r = P(1+r)4Oglnie otrzymujemy zatem zaleno: FV = PV1r ngdzie, podobnie jak poprzednio:FV kapita kocowy. PV kapita pocztkowy.To tyle wzorw, czas na przykad. Zobaczmy, jak bdzie si ksztatowa wysoko odsetek na lokacie trwajcej 10 lat, gdy kapita pocztkowy wynosi 10 000 PLN, i stopa roczna r = 10% (tak dla atwego rachunku :).1 Wane zaoenie: stopa procentowa w kolejnych latach si nie zmienia! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Marcin Krzywda 6. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 7 Marcin Krzywda RokProcent za n rokWarto kapitau po n roku 10 000,00 PLN 1 1 000,00 PLN11 000,00 PLN 2 1 100,00 PLN12 100,00 PLN 3 1 210,00 PLN13 310,00 PLN 4 1 331,00 PLN14 641,00 PLN 5 1 464,10 PLN16 105,10 PLN 6 1 610,51 PLN17 715,61 PLN 7 1 771,56 PLN19 487,17 PLN 8 1 948,72 PLN21 435,89 PLN 9 2 143,59 PLN23 579,48 PLN10 2 357,95 PLN25 937,42 PLNPoniewa po kadym roku do kapitau dopisuje si odsetki (kapitaliza- cja), to w roku nastpnym odsetki s wiksze. Gdyby nie to, wynosiy- by one stale 1 000 PLN. Wyda to wyranie na wykresie: 2 500 Z k a p it a liz a c j B e z k a p it a liz a c ji 2 000 1 500 1 00050012 3 4 56 78 910Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Marcin Krzywda 7. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment kliknij po wicej str. 8 Marcin Krzywda Lokata bankowa o czstszej ni roczna kapitalizacjiOkres kapitalizacji moe by krtszy ni rok. W takim przypadku doj- dzie do kilkukrotnego doliczenia odsetek do kapitau w cigu roku.Oznacza bdziemy przez m liczb okresw kapitalizacji w roku. Czyli jeli kapitalizacja bdzie kwartalna, to m = 4 (bo mamy 4 kwar- tay w roku). Jeli r jest roczn nominaln stop procentow 2, to r/m bdzie stop w pojedynczym okresie kapitalizacji. Jeli n oznacza du- go trwania lokaty (wyraon w latach, przy czym n jest uamkiem o mianowniku m), to po zamkniciu lokaty kapita bdzie wynosi: r mnFV = PV1 mEfektywna stopa procentowaZajmiemy si teraz zagadnieniem porwnania efektywnoci rnych lokat oferowanych przez ten sam bank, ale na rne okresy. Jest to do praktyczne zagadnienie, gdy chcemy zoy pewn kwot pienidzy na lokat bankow na pewien okres i szukamy najlepszej oferty. Banki rnicuj oprocentowanie lokat na rne terminy. We wzorcowej sytuacji, rozwaanej czsto w podrcznikach finansw, takim okresem, w ktrym porwnuje si stopy procentowe, jest 1 rok, ale my by moe chcemy trzyma pienidze w banku przez inny okres, np. 18 miesicy, i moe si