Gender wage gap in Poland

 • View
  77

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gender wage gap in Poland

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Luka pacowa midzy kobietami a mczyznami wPolsce

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy -Innowacyjno Gospodarki

  Karolina GorausWydzia Nauk Ekonomicznych

  Uniwersytet Warszawski

  d, 21 czerwca 2013

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Plan prezentacji

  1 Motywacja

  2 Cele badania

  3 Wstp teoretycznyTeoria dyskryminacjiMetodologia

  4 Wyniki bada empirycznych

  5 Wnioski

  6 Bibliografia

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Skd bior si rnice w zarobkach mczyzn i kobiet?

  Luka pacowa

  Wochy 2005 15,7% Picchio, Mussida, 2010Wochy 2008 24,16% Nopo, Daza, Ramos, 2011Czechy 1998 30% Jurajda, 2001Czechy 2008 35,19% Nopo, Daza, Ramos, 2011

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Motywacja

  Weichselbaumer i Winter-Ebmer (2007)meta-analiza 263 bada zawierajcych oszacowania rnic wpacach kobiet i mczyzn w 62 krajachnieporwnywalno oszacowa

  Nopo, Daza i Ramos (2011)prba oszacowania spjn metod luki pacowej dla 63 krajwwiatadue zrnicowanie stopnia dyskryminacjinieznane przyczyny

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Cele badania

  1 Spjny pomiar dyskryminacji kobiet dla wielu krajw naprzestrzeni czasu

  2 Analiza zrnicowania poziomu dyskryminacji pomidzykrajami oraz jego zmiany w czasie

  3 Opracowanie wskazwek w zakresie dziaaantydyskryminacyjnych zalenie od formy i rdedyskryminacji

  Pierwszy etap badania

  Zastosowanie wybranej metody na przykadzie Polski

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Teoria preferencji Beckera

  Pracodawcy, kierujc si niechci (lub preferencj) wobecniektrych grup demograficznych, spoecznych, etnicznych lubreligijnych, mog zawya lub obnia pace tym grupom,niewspmiernie do ich produktywnoci

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Ocena rnicy w pacach

  Podstawowa - surowa luka pacowa, czyli rnica w rednichwynagrodzeniach (zazwyczaj godzinowych) kobiet i mczyzn

  W badaniach empirycznych - cz rnicy wwynagrodzeniach, ktrej nie mona w sposb systematycznyprzypisa rnicy w indywidualnych charakterystykachpracownika

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Metodologia

  Metody dekompozycji1 Parametryczne2 Nieparametryczne

  Parametryczna dekompozycja Oaxaca-Blinder

  dwa czynniki: pierwszy zwizany ze rednimi rnicami wcharakterystykach kobiet i mczyzn, oraz drugi zwizany z rnicw schemacie wynagradzania obu grup za posiadane cechy istotnena rynku pracy

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Jak mierzy dyskryminacj?

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Prby ulepszenia dekompozycji Oaxaca-Blinder

  Zaoenie o utrzymaniu mskiego rwnania pacy wwypadku braku dyskryminacji Inne moliwe strukturypacy (Naumark, 1988; Oaxaca i Ransom, 1994;)

  Wymagana ciga zmienna wynikowa Rozwizanie dlazmiennej zero-jedynkowej (Fairle, 2003), generalizacja dladyskretnej lub ograniczonej zmiennej zalenej (Bauer andSinning, 2008)

  Brak informacji o rozkadzie zrnicowania w pacach Rozszerzenie metody na parametry rozkadu wykraczajcepoza redni (Juhn, Murphy, and Pierce, 1991; Machado, andMata, 2005; DiNardo, Fortin, and Lemieux, 1996; Firpo,Fortin, Lemieux, 2007)

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Prby ulepszenia dekompozycji Oaxaca-Blinder

  Wymagane zaoenie, i dana struktura pacy bdzieuzasadniona rwnie poza nonikiem rozkaducharakterystyk

  W grupie mczyzn s przedstawiciele takiego zestawucharakterystyk, ktrego nie mona znale u kobiet, a takevice-versa (Rubin, 1977)

  Nopo (2008) dostosowa narzdzie suce ewaluacjiskutecznoci dziaania (np. szkolenia), metod dopasowa(ang. matching), by skonstruowa nieparametrycznyodpowiednik dekompozycji Oaxaca-Blinder i rozwizaproblem rnic w nonikach rozkadu charakterystyk midzykobietami i mczyznami

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Teoria dyskryminacjiMetodologia

  Metodologia

  Dekompozycja Oaxaca-Blinder

  yM yF = M(xM xF ) + (M F )xF

  Dekompozycja Nopo

  = M + X + 0 + F

  M - element zwizany z rnic midzy dopasowanymi iniedopasowanymi mczyznamiX - element zwizany z rnicami w charakterystykach wramach wsplnego nonika rozkadu cechO - nieobjaniona cz lukiF - element zwizany z rnic midzy dopasowanymi iniedopasowanymi kobietami

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Zastosowania metody Nopo na przykadzie Polski

  Analiza oparta na danych Badania Aktywnoci EkonomicznejLudnoci, GUS

  Zbiory danych dla kwartaw 1995q1 do 2011q4

  Osoby samozatrodnione, bezrobotne, bierne zawodowo, jakrwnie grnicy i siy zbrojne zostay wyczone z analizyDodatkowo stworzony zbiorczy plik danych

  niemal 700 tys. obserwacjipace przedstawione w PLN, wedug cen staych z 1995 rokuudzia mczyzn wynosi 52.5%

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Surowa luka pacowa

  W latach 1995-2011paca za godzinwyniosa rednio 12,5zw przypadku kobiet i13,7z w przypadkumczyzn. Rnicaodpowiada 9,6% pacykobiet

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Mczyni (vs. kobiety) na polskim rynku pracy

  Cechy demograficzneModsi o 0,5 roku

  Gorzej wyksztaceni

  Czciej samotni

  Rzadziej w miastach i woj. mazowieckim

  Cechy zwizane z wykonywanym zawodemKrtszy sta pracy u danego pracodawcy lecz duszy ogem

  Rzadziej w sektorze publicznym

  Wikszy udzia w rolnictwie, przemyle i budownictwie, amniejszy w usugach

  Najczciej w zawodach wymagajcych rednich kwalifikacji

  Czciej w duych i rednich firmachKonferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Wyniki dekompozycji

  Cechy D D0 DM DF DX % M % KDemograficzne 10% 20% 0% 0% -10% 99 97+ Zawd 10% 20% 0% 0% -10% 96 93+ Sektor 10% 20% -1% -1% -9% 92 92+ Publiczny 10% 21% 0% -1% -10% 99 95+ Szara strefa 10% 21% 0% 0% -10% 99 97+ Sta 10% 21% 0% -1% -10% 99 95Wszystkie 10% 19% -2% -1% -6% 65 74

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Surowa luka a dyskryminacja

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Dekompozycja Nopo oparta na wszystkichcharakterystykach

  Konferencja Wzrost Gospodarczy - Rynek Pracy - Innowacyjno GospodarkiLuka pacowa midzy kobietami a mczyznami w Polsce

 • MotywacjaCele badania

  Wstp teoretycznyWyniki bada empirycznych

  WnioskiBibliografia

  Dekompozycja Oaxaca-Blinder

  Dekompozycja OB

  Niewyjaniona cz lukiprzy uwzgldnieniu cechdemograficznych wyniosa20%

  P