Innoveren is kansen zien

  • View
    160

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaties / sheets tijdens 'Innoveren is kansen zien' van Rabobank Horst Venray op 11 februari 2014: * Introductie door Michiel van Megen, manager Private Banking Rabobank Horst Venray * Presentatie 'Visie 2014' door Hans Stegeman, hoofd Internationaal Onderzoek Rabobank * Presentatie 'Innovatiekracht' door Prof. dr. Jeff Gaspersz is samengevat in een aantal sheets (hoofdstuk uit zijn boek) * Brainwrite met alle ideeën is gerubriceerd en weergegeven in een aantal sheets * Afsluiting door Cris van Arkelen, directeur Bedrijven Rabobank Horst Venray

Text of Innoveren is kansen zien

  • 1. Innoveren is kansen zien Kennis moet je delenVenray 11 februari 2014

2. Kennis appBeleggen appMobiel Bankieren app 3. Inschrijven: www.rabobank.nl/innovatieprijs 4. Visie 2014 Samen sterkerHans Stegeman 11 februari 2014 5. Visie 2014 Wankel perspectiefHans Stegeman 11 februari 2014 6. The worldwide wobble 7. Inhoud Nederland Van recessie naar herstelBlik op de wereld Groei ontwikkelde wereld biedt meer steunRisico Euro, tapering, deflatieNa 2014 Innovatie, groei en irrelevantie ervan 8. Nederland Van recessie naar herstel 9. Nederlandse economie Een van de rijkste landen ter wereld! 1000 $PPP100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0%Qatar Luxemburg Singapore Noorwegen VS Zwitserland FrankrijkSpanje en ItaliBBP per capita PPP@raboeconomieRusland Brazili China % wereldbevolkingIndia100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0% mondiaal BBP 10. Nederlandse economie Een historische crisis 125index120Index waarbij t=0 is hoogtepunt rele economische activiteit voor recessie115indexrecessie jaren tachtig125 120 11511011010510510010095Grote Depressie90Lange stagnatie95908585 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101930=100 @raboeconomie2008=1001980=100 11. Nederland Optimisme 12. Nederland De context 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90Grote RecessieindexLange RecessieNederlands BBP-volume, seizoensgecorrigeerd, werkelijke ontwikkeling en Rabobank voorspelling04Bron: CBS, Rabobank05 06 07 BBP k-o-k080910 11 12 13 14 BBP index 04K1=1009.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 % 2.5 1.5 0.5 -0.5 -1.5 -2.5 13. Nederland Balansrecessie 3,500Vermogen vast in huizen en pensioenfondsenZeer hoog netto vermogenOverig3,000 2,500 2,000Beleggingen Contanten en bankrekeningenPensioenreservesNetto vermogen1,500 1,000 500WoningwaardeHypotheekleningen0 Bezittingen Bron: CBSSchulden 14. Nederland Schuldafbouw? %-BBP%-BBP140140 NL130 120130 120Kredietverlening aan huishoudens als percentage van het BBP110VK100110 100909080VS7080 70606050504040 919395 VSBron: Reuters EcoWin979901 VK03050709Nederland11 15. Nederland Hoe gaan we groeien?Bron: Reuters EcoWin 16. Nederland Lichtpuntjes (1) Sentiment verbetert70Bezettingsgraad neemt toeindexindex PMI maakindustrie, 3-maands gemiddelde70656560605555504540403530% Bezettingsgraad Nederlandse maakindustrie, totaal en naar type product903530%504590030405Duitsland06 VKBron: Reuters EcoWin0708 VS091011Frankrijk1213Nederland85858080757570706565 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Totaal Consumentengoederen Intermediaire goederen Kapitaalgoederen 17. Nederland Lichtpuntjes (2) Stabilisatie woningmarkt20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2x 1000Aantal verkochte bestaande woningen, eigen seizoenscorrectie, 3-maands gemiddeldePrijsindex bestaande koopwoningen, mutatie 3-maands gemiddelde t.o.v de voorgaande drie maanden030405 06 07 08 PrijsontwikkelingBron: Reuters EcoWin091011 12 13 OverdrachtenWerkloosheid maakt pas op de plaats18 16 14 12 10 8 % 6 4 2 0 -2 -4 18. Nederland Lichtpuntjes (3) Betere dekkingsgraad pensioenfondsenBron: Reuters EcoWinEinde van aanvullende bezuinigingen? 19. Nederlands Voor chte groei naar het buitenland En dat kunnen we goedalleen niet te ver@raboeconomie 20. Nederland De 25 grootste economienBron: Reuters EcoWin 21. Nederland De 25 grootste NL exportmarktenBron: Reuters EcoWin 22. Internationale omgeving Aarzelend herstel 23. Blik op de wereld Hogere groei wereldeconomie 6%%Opkomende markten56 54433221100-1Ontwikkelde wereld-2-1 -295 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Bron: IMF, Rabobank 24. Blik op de wereld Eindelijk blijvend optimisme?Bron: IMF, Rabobank 25. Blik op de wereld Wereldgroei uit opkomende wereld 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0%% gemiddelde 2004-2013 groei mondiaal reel BBP: 3,8%% van de wereldeconomie (l) Bron: Reuters EcoWin1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0Bijdrage aan mondiale BBP-groei (r) 26. Internationale omgeving of terugkeer naar normaal?@raboeconomie 27. Blik op de wereld CIURB 12%%1.2gemiddelde 2004-2013101.080.860.640.420.200.0 Rele BBP-groei (l)Bron: Reuters EcoWinBijdrage aan mondiale BBP-groei (r) 28. Internationale omgeving Op wie moeten we letten?@raboeconomie 29. Risicos Euro, financile markten, deflatie 30. Risicos Waarom alles toch anders kan uitpakken Risicos 1.Eurozone2.Financile markten3. Schuld-deflatie scenario@raboeconomie 31. Risicos Eurozone Positief: een begin van een aarzelend herstel. Risicos: Uiteindelijke oplossing: Eurozone alssom der delen Werkloosheid Nieuwe ronde bezuinigingen Lukt het om de bankenunie van de grond te krijgen Combinatie van financile marktenonrust en Europese besluiteloosheid@raboeconomie 32. Risicos De financile terugtocht@raboeconomie 33. Risicos: Financile markten Tapering Vermindering liquiditeit kan blijvend effect hebben op emerging markets.Tapering en opkomende marktenEffecten op eurozone vooralsnog ongewis: Op dit moment nog vooral safe haven Kan, gaat en moet ECB uiteindelijk tegenwicht bieden om rente in eurozone laag te houden Wat wordt het effect op wisselkoers en inflatie van EM-stress: deflatie?@raboeconomie 34. Risicos: Schulddeflatie Japanachtig scenario nog niet uitgesloten Ongekend lage beleidsrentes bij hoge schulden.Een risicovol scenario als effectieve vraag en inflatie laag blijft @raboeconomie 35. Conclusies Mondiale economie De wereld verandert: hogere groei ontwikkelde wereld, lagere groei opkomende economien Beleidsonzekerheden zijn een groot risicoEurozone (Voorzichtige) groei lijkt zich door te zetten Nog een lange weg te gaan om gevolgen van de crisis op te lossenNederland Van recessie naar stagnatie Binnenlandse problemen verhinderen een snel herstel van de Nederlandse economieKansen & risicos Altijd risicos, maar kleiner dan in afgelopen jaren Positieve verrassingen ook mogelijk: vertrouwen, technologie 36. Na 2014 Innovatie, groei en de irrelevantie ervan Doormodderen of doorpakken? 37. Na 2014 Groeiperspectieven voor VS en Eurozone VS: nagenoeg back to normalBron: EC, RabobankEurozone: Blijft achterBron: EC, Rabobank@raboeconomie 38. Na 2014 .maar dat hoeft niet slecht te zijnBron: Kurzweil AI@raboeconomie 39. Na 2014 Banen verdwijnenBron: The Economist@raboeconomie 40. Na 2014 Welke banen verdwijnen? Kans verdwijnen baan als gevolg van ICT Welzijnswerkers Tandartsen Psychologen Atletiektrainers Kinderopvangmedewerkers Geestelijken Mode ontwerpers Fotografen Redacteuren Brandweermannen Priv detective Acteurs Economen Piloten Machinisten Typisten Makelaars Winkelbedienden Accountants Telemarketeers Bron: The Economist@raboeconomie0.0003 0.0004 0.0004 0.0007 0.007 0.008 0.021 0.021 0.06 0.17 0.31 0.37 0.43 0.55 0.65 0.81 0.86 0.92 0.94 0.99 41. Na 2014 Economische groei beperkt begrip Maar wellicht minder belangrijkEen vrij recent begrip %%0,000250,000250,00020,00020,000150,000150,00010,00010,000050,000050 1680 1730 1780 1830 1880 1930 19800index, 2008=100index, 2008=100105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 00020406081012kwaliteit van leven nuprosperitygrowthBron: The Economisteconomic growthhappinesskwaliteit van leven laterduurzame ontwikkelingBBP per capita@raboeconomie 42. Na 2014 Economie is meer dan economische groei % mutatie4Verandering BBP per capita en kwaliteit van leven, inclusief bijdragen% mutatie42200-2-2-4-4 00 01 02 03 04 Ec. Risico's 07 08 09 10 11 12 05 06 GezondheidLevensstandaard ScholingPersoonlijke activiteitenKwaliteit bestuurParticipatieMilieu en leefomgevingPersoonlijke risico'skwaliteit van leven nuBBP per capita@raboeconomie 43. Na 2014 De komende vijf tot tien jaar: groeidilemma Lagere economische groei: Schuldafbouw Demografie Natuurlijke hulpbronnen Veel innovatie en vooruitgang, maar mindereconomische groei Is dat erg? Economische groei is beperkt begrip Het gaat om veel meer: ecologische en socialeaspecten Dynamiek in economisch systeem Maar Betekent wel grote uitdaging voor gezinnen, bedrijven, overheden en politiek systeem in een model dat op groei gebaseerd is @raboeconomie 44. Conclusies Internationaal Aarzelend mondiaal herstel Structurele groei uit het Oosten Stabilisatie Westerse economien Nog steeds risicos wankel perspectiefNederlandse economie Groeiperspectief voor volgen jaar wat beter: aarzelend herstel Schuldafbouw kost tijd Voor groei naar buitenland kijkenVooruitzichten Uitgaan van een langere periode van lagere groei Waarbij het groeibegrip aanpassing behoeft En welzijn en welvaart nog steeds toeneemt 45. Bedankt voor uw aandacht economie.rabobank.com@hanswstegeman / @raboeconomie 45 46. Dit artikel is een hoofdstuk uit het boek: Jeff Gaspersz: Dagelijks Innoveren, praktische adviezen voor een kansgerichte organisatie, uitgeverij Idea Seeding Books, september 2013 (te koop als boek of eBook via www.boekenbestellen.nl)Innovatiekracht Samen sterkerProf. dr. Jeff Gaspersz 11 februari 2014 47. Versterk het kansgericht denken Prof. dr. Jeff Gaspersz Van Winston Churchill is de fameuze uitspraak: De pessimist ziet problemen in elke kans. De optimist ziet kansen in elk probleem. Welke directeur zou niet willen dat medewerkers niet denken in problemen maar in kansen. Die wijze van denken is niet alleen vruchtbaar in ons werk maar in het gehele leven. Organisaties waar mensen kansgericht kunnen denken verzekeren zich van dagelijkse innovatiekracht. Echter, hoe stimuleer je kansgerichtheid? De kunst van het kijken Paul Czanne was een bijzonder mens. Hij was een invloedrijke Franse postimpressionistische schilder. Czanne had een geliefd thema voor zijn schilderijen: de SaintVictoireberg, dicht bij zijn huis in Aix-en-Provence. Hij heeft deze berg wel zestig keer geschilderd. Iemand vroeg hem eens of het niet saai was om maar steeds hetzelfde object te schilderen. Czanne gaf aan dat het helemaal niet saai was: Als ik het doek maar wat verplaats, levert dat al een geheel nieuw landschap op. Czanne slaagde er dus in stee