Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podsumowanie akcji "Płać Podatki w Krakowie"

Text of Prezentacja podatki 2014_v7_kpk pełne

 • 1. promocja na stronach Magicznego Krakowa promocja na blogu Rady Miasta Krakowa i portalach spoecznociowych promocja na plakatach informacje na nonikach zewntrznych
 • 2. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane liczbowe przekazane przez: - Izb Skarbow w Krakowie, - Wydzia Spraw Administracyjnych UMK oraz w oparciu o analizy dokonane przez Wydzia Informatyki UMK.
 • 3. Nr dzielnicy Suma podatnikw w dzielnicy w 2013 r. Suma podatnikw w dzielnicy w 2014 r. Suma podatnikw w 2013 z uwzgl. zgonw Przyrost liczby podatnikw 2014- 2013 (z uwzgl. zg.) % zmiany 2013-2014 I 33730 33765 33214 551 1,66% II 24606 25377 24199 1178 4,87% III 38688 38801 38217 584 1,53% IV 56549 56825 55934 891 1,59% V 29368 29363 28922 441 1,52% VI 19899 20219 19657 562 2,86% VII 17020 16834 16817 17 0,10% VIII 48437 48590 47994 596 1,24% IX 15738 15929 15606 323 2,07% X 19030 18997 18874 123 0,65% XI 44337 44490 43983 507 1,15% XII 53092 53169 52500 669 1,27% XIII 27914 27850 27572 278 1,01% XIV 20911 21283 20759 524 2,52% XV 44382 44303 43999 304 0,69% XVI 33985 33951 33543 408 1,22% XVII 16630 16530 16421 109 0,66% XVIII 37633 37452 36829 623 1,69% RAZEM 581949 583728 575040 8688 1,57%
 • 4. 1200 1000 800 600 400 200 0 551 1178 584 891 441 562 17 596 323 123 507 669 278 524 304 408 109 623 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
 • 5. 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 1.66% 4.87% 1.53% 1.59% 1.52% 2.86% 0.10% 1.24% 2.07% 0.65% 1.15% 1.27% 1.01% 2.52% 0.69% 1.22% 0.66% 1.69% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
 • 6. XVIII XVII 0,69 % 2,52% XIII XII X IV VI VII VIII IX XI XIV XV XVI V III II 1,66 %I 4,87 % 1,59 % 1,53 % 1,52 % 2,86 % 0,10 % 1,24 % 2,07 % 1,15 % 0,65 % 1,27 % 1,01 % 0,66% 1,69 % 1,22 %
 • 7. 4.87% 2.86% 2.52% Dzielnica II Grzegrzki Dzielnica VI Bronowice Dzielnica XIV Czyyny
 • 8. 2012 2013 2014
 • 9. Przyrost podatnikw w 2012 r. Przyrost podatnikw w 2013 r. Przyrost podatnikw w roku 2014 6715 7045 8688
 • 10. % zmiany 2011- 2012 % zmiany 2012- 2013 % zmiany 2013- 2014 0.88% 1.26% 1.57%
 • 11. Kwotowy wzrost wpyww w 2012 r. Kwotowy wzrost wpyww w 2013 r. Kwotowy wzrost wpyww w 2014 r. 10,072,500 z 10,567,500 z 13,032,000 z
 • 12. Przyrost podatnikw w 2012 r. Przyrost podatnikw 4% w 2013 r. Przyrost podatnikw w 5% roku 2014 6% Podatnicy rozliczajcy si poza Krakowem 85%
 • 13. MOLIWE PRZYWILEJE : Tasza ni dla nie mieszkaca taryfa biletowa komunikacji miejskiej Preferencyjny dostp do samorzdowych przedszkoli, obkw, domw kultury, itp. Korzystanie z krakowskich szk samorzdowych z opacon przez miasto dotacj do dodatkowych zaj edukacyjnych
 • 14. CEL: zwikszenie dochodw miasta i poprzez to korzyci dla mieszkacw Obecnie mamy w Kr a k ow i e 5 8 1 t ys i c y p o d a t n i k w Chcemy, a b y w c i g u 4 l a t b y o mi n imum 6 5 0 t ys i c y, c z yl i 7 0 t ys i c y p o d a t n i k w w i c e j 70 t ys i c y n ow yc h p o d a t n i kw t o c o n a jmn i e j 1 0 0 ml n z d o d a t kowo d o b u d e t u miasta Uz ys k a n e d o d a t k owe r o d k i zw i k sz n a k a d y n a transport publ iczny , remonty drg i chodnikw, e d u k a c j k r a k ow sk i t e r e n y z i e l o n e
 • 15. szanse: + wiksze rodki do bud etu, a z at em mo liwo zwikszenia wydatkw na edukacj czy na komunikacj miejsk + dodatkowy element promocji Krakowa jako Miasta przyjaznego dla mieszkacw + budowanie pocz ucia t o samoci mieszkacw z agroenia: dodatkowe nakady na projekt brak uregulowa ust awowych w z akresie prz esyu rodkw f inansowych z a uczniem niespjna komunikacja dot. celw projektu skut kujca pocz uciem z rnicowania obywateli
 • 16. ZMIANA ZASADY: Dotychczas miasto starao si o podatnikw W przyszoci sami obywatele bd chcieli by podatnikami w Krakowie
 • 17. Zaproszenie do debaty ws Karty Przywilejw Krakowskich Jedni mwi tylko na co wyda, powiedzmy jak pozyska nie obciajc obywatela. KPK to szansa na dodatkowe dochody!