Seminarium Technologie 02 12

 • View
  478

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation from seminar 02.12.2009 in Warsaw, PL - MiFID -practical aspects of implementation

Text of Seminarium Technologie 02 12

 • 1. Dyrektywa MiFID
  Rozwizania IT wspierajce MiFID
  Mariusz Kuc
  02.12.2009 Warszawa

2. Ustawodawca
Instytucja finansowa
Klient
MiFID wspzalenoci, obowizki
ochrona inwestorw,
promowanie konkurencji w sektorze usug finansowych,
przejrzysto rynku.
Wymagania organizacyjne, prowadzenie dziaalnoci
Wymagana informacyjne, sprawozdawczo, przechowywanie danych
Przejrzysto przed- i po- transakcyjna
Ocena i klasyfikacja klienta
Zarzdzanie konfliktem interesw
Najlepsze wykonanie i reguy obsugi zlece
MiFID
Wysokie standardy obsugi
Bezpieczestwo korzystania z usug finansowych
Odzyskanie zaufania do instytucji finansowych
3. ustawodawca
Instytucja finansowa
Klient
MiFID nie tylko obowizki
Paszportyzacja
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dziki stosowaniu efektywnych, nowoczesnych metod obsugi klienta
Usprawniony proces zarzdzania produktami i sprzeda
Lepsza znajomo klienta, nowe moliwoci sprzedaowe
Usprawnienie procesw wewntrznych
Wyeliminowanie ryzyka prawnego
Wyeliminowanie ryzyka finansowego
MiFID
Umocnienie wizerunku banku jako instytucji zaufania publicznego
4. Jak technologia wspiera MiFID..
ColumbusIT dostarcza kompletne rozwizanie skadajce si z systemu i najlepszych praktyk biznesowych wspierajcych realizacj dyrektywy MiFID
Koncentracja na procesie rekrutacji i zarzdzania procesami wsppracy z klientem
Udostpnienie nowoczesnego kanau wsppracy z klientem , pena obsuga online
Automatyzacja i wymuszanie ustalonych procedur dziaania
Audyt wykonywany po wdroeniu rozwizania, majcy na celu sprawdzenie na poziomie wykonawczym zgodnoci z MiFID bardzo szczegowa analiza techniczna i procesowa
Rozwizanie umoliwia spenienie wymaga dyrektywy MiFID (17 kluczowych artykuw MIFID1)w sposb wyjtkowo przejrzysty i przyjazny dla klienta
Kategoryzacja klienta
Profil inwestycyjny klienta - integracja danych historycznych z rnych systemw
Testy odpowiednioci i adekwatnoci
Zarzdzanie konflikteminteresw
Udostpnianie informacji
Pena rejestracja interakcji midzy klientem i firm, szczeglnie istotne w procesie obsugi reklamacji
Peny lad wszystkich dziaa, zmian w systemie, audytowalno danych
5. Szczegy rozwizania
Rozwizanie wykorzystuje uznane technologie Microsoft Dynamics,
MS CRM4.0- obsuga kontaktw z klientem, przetwarzanie danych, integracja z innymi systemami, archiwizacja i dostp do danych, rejestr zamian
MS Sharepoint obsuga serwisu publikacja danych, zarzdzanie organizacj, procedurami z wykorzystaniem mechanizmw workflow
Baza danych MS SQL
Elastyczna konfiguracja rozwizania, w zalenoci od zastanych systemw bankowych
MSCRM + Sharepoint
MSCRM
Sharepoint + infoPathforms
Integracja z istniejcymi systemami dane klienta, udostpnianie informacji (XML)
Skalowalno rozwizania
Kilkudziesiciu uytkownikw w ParetoOnline
Kilkuset uytkownikw w Handelsbanken
Pene bezpieczestwo danych
Dostp przez internet dla pracownikw i wsppracownikw instytucji finansowej
Elastyczne zarzdzanie dostpem do danych
Archiwizacja danych, racjonalizacja kosztw przechowywania i wyszukiwania
6.Zarejestrowanie w systemie potencjalnego inwestora
Rejestracja nie tylko klientw, ale rwnie potencjalnych inwestorw
7. Inwestor wypenia ankiet dotyczc planowanych inwestycji
Inwestor podaje informacje wymagane przez MiFID:
Jakimi instrumentami finansowymijest zainteresowany?
Jakie s jego cele inwestycyjne?
Jakie ma dowiadczenie i wiedz?
8. Doradca ocenia profil potencjalnego inwestora
Doradca zapoznaje si w systemie CRM z informacjami zapisanymi przez potencjalnego inwestora
Doradca nie ma praw do zmiany informacji. Jedyn osob, ktra moe zmieni te dane jest tylko inwestor!
9. Doradca przeprowadza test odpowiednioci usug
Doradca przeprowadza na profilu inwestycyjnym test odpowiednioci usug. Pozwala to okreli jakie instrumenty finansowe s dostpne dla inwestora.
Doradca korzysta ze skonfigurowanej w systemie macierzy odpowiednioci usug.
10. Uzupenienie i potwierdzenie profilu przez inwestora!
Po dokonaniu oceny przez doradc inwestorwidzi jakie instrumenty i usugi finansowe s dla niego odpowiednie
Inwestorpotwierdza ocen doradcy. W efekcie tworzony jest jego profil inwestycyjny
11. ColumbusIT
Jedyny midzynarodowy partner Microsoft w Polsce
12. Dzikuj za uwag.
Mariusz Kuc 601364340
mku@pl.columbusit.com