Click here to load reader

Serious Gaming Politieonderwijs Behrloo TriMM

 • View
  1.756

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Op woensdag 19 december vondt in het Mediaplaza te Utrecht een seminar plaats rondom het thema “Serious gaming”. Ik verzorgde daar de parallel sessie “Serious Gaming? Serious Learning!“. Binnen het veiligheidsonderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van serious gaming. Zo maakt de Politieacademie gebruik van de door TriMM ontwikkelde virtuele stad Behrloo. Middels Behrloo kunnen politieagenten (in opleiding) in een authentieke context oefenen in realistische praktijksituaties als onderdeel van het competentiegerichte politieonderwijs. Kortweg: “zaken” leren oplossen zoals het opsporen en ontmantelen van een illegale hennepkwekerij. Behrloo lijkt het meest op een “adventure-based-game” waarbij het initiatief 100% bij de gebruiker ligt en deze een grote mate van vrijheid van handelen heeft. In de sessie op 19 december ging ik dieper in op deze aspecten en werd aan deelnemers de gelegenheid geboden zelf Behrloo te verkennen.

Text of Serious Gaming Politieonderwijs Behrloo TriMM

 • 1. Serious Gaming? Serious Learning ! Eric Kramer: Toegepast onderwijskundige / programmamanager Hans Wichman: Software engineer Een toepassing in het Politieonderwijs:Leren in de digitale stad Behrloo.

2. TriMM interactieve media 3. TriMM interactieve media?

 • Applicatie ontwikkeling
 • Web pu b lishing ,Web programmering
 • e-Learning, Serious gaming
 • Graphic Design,3D animatie
 • Hosting
 • ca. 60creatieve professionals
 • Sinds 1993 , vanuit de binnenstad van Enschede

4. Enkele klanten 5. Politieacademie Sinds 2004 6. Politieacademie en Behrloo

 • Wat isBehrloo?
 • Waarom Behrloo?
 • Enkele kaders
 • Modulaire opzet
 • Behrloo kaart
 • Voorbeeldschermen
 • Zelf aan de slag ...

7. Politieacademie Wat isBehrloo? 1 / 12

 • Virtuele webbased stad waar zaken (casussen) kunnen worden opgelost
 • Casussen zijn scenario based
  • Verhaallijn staat daarbij centraal
  • Initiatief ligt altijd bij de student
  • Student heeft (bepaalde mate van) vrijheid van handelen
  • Student krijgt directe of indirecte feedback
 • Lijkt het meest op een adventure
 • Fasen in het scenario meestal grofweg:briefing, voorbereiding, ter plaatse gaan,actie ondernemen, afwikkeling, de-briefing

8. Politieacademie Waarom Behrloo? 2 / 12

 • I n een zoauthentiekmogelijke context kunnen oefenen inrealistischepraktijksituaties als onderdeel van het competentiegerichte politieonderwijs.
 • Authentiek
  • Herkenbaar
  • Details (minimaal benodigde omgevingsstimuli)
  • Geloofwaardig
 • Realistisch
  • Mate van vrijheid in de verhaallijn & structuur verhaallijn
  • Visualisatie (tekst, foto, video, 3D ...)
  • Manier van feedback krijgen (direct, indirect, de-briefing, ...)

9. Politieacademie Enkele kaders (1/2) 3/12

 • Politieacademie bepaalt zelf deinvullingvan de casussen, d.w.z.:
  • - afhankelijk van de gekozen didactiek- zelf de mate van authenticiteit en realiteit kunnen bepalen - n scenarios kunnen ontwikkelen en invoeren
 • Bruikbaar voorketenpartnersbinnen het veiligheidsonderwijs, b.v.:
  • - LOM (Landelijk Overlegorgaan Milieuhandhaving)- NIFV (Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid) - wie volgt ; )

10. Politieacademie Enkele kaders (2/2) 4/12

 • Behrloostadook bruikbaar als context voor het onderwijs, d.w.z.:
  • - ook zonder casus is er voldoende content of wat te doen - b.v. krant, kaart, archief, kennissystemen, locaties
 • Behrloo stad moet kunnengroeien(functionaliteit en inhoud)
  • - ketenpartners kunnen helpen- in de nabije toekomst ook multidisciplinair

11. Politieacademie Modulaire opzet 5/12

 • Game engine
  • Front-end Flash/AS2
  • Back-end. Net
 • Scenarios
  • Operationeel, tactisch, strategisch
  • Aparte invoer module
 • Multimediale content
  • Van tekst t/m 3D
  • Maar ook deel-applicaties (e-mail, notitieblok, )

12. Politieacademie Behrloo het begon als een klein stadje 6/12 13. Politieacademie En n u is er regio Rijnland 7/12 14. PolitieacademieVoorbeeldscherm: Locatie met messagebox 8/12 15. Politieacademie Voorbeeldscherm: Diverse b asisfunctionaliteit 9/12 16. Politieacademie Multimediale content:3D-voorbeelden 10/12 17. Politieacademie Voorbeeldscherm:I nvoermodulevoor scenarios 11/12 18. Politieacademie Trotse TriMM-ers ; ) 12/12 Eric, Hans, Sebastiaan, Jantine, Maarten, Frank, Raquel,Matthijs, Patrick, Roy, Kathy, Lslo, David 19. Hierstondentijdens de presentie deurlvoor de demon dedemoaccounts ; ) Wilt u een demo, neem contact op met [email protected] en nu zelfaan de slag

Search related