Stocks - Quy trinh giao dich tai mot TTCK tap trung - capapham

Embed Size (px)

Text of Stocks - Quy trinh giao dich tai mot TTCK tap trung - capapham

Quy trnh giao dch ti mt th trng chng khon tp trung Bc 1: M ti khon v k qu: Nh u t la chn mt cng ty chng khon thnh vin lm th tc m ti khon:

Vit n xin m ti khon giao dch

K hp ng m ti khon giao dch vi cng ty chng khon K qu bo m:Khi t lnh giao dch nh u t phi c s d tin hoc chng khon trong ti khon m bo cho giao dch ca mnh.

Bc 2: t lnh giao dch.

Ch sau khi hon tt vic m ti khon v k qu ,nh u t mi c php t lnh.Nh u t c th t lnh trc tip bng phiu lnh ti cng ty CK hoc t lnh gin tip qua in thoiKhi kim tra tnh hp l ca lnh,nhn vin mi gii ca cng ty chng khon phi kim tra tnh hp l ca lnh v tnh trng ti khon ca nh u t,v tip ngay lp tc phi chuyn lnh cho b phn giao dch ca cng ty. Bc 3: Chuyn lnh n ngi i din ca cng ty ti S giao dch chng khon.

Sau khi kim tra lnh,nhn vin giao dch b phn giao dch ca cng ty phi lp tc chuyn ti ngi i din ca cng ty ti sn giao dch ca S GDCK.

Bc 4: Nhp lnh vo h thng giao dch.

Khi nhn c lnh,ngi i din ca cng ty CK s giao dch phi kim tra li lnh v ngay lp tc nhp lnh vo h thng giao dch ca S giao dch ch khi hon tt viecj nhp lnh vo h thng giao dch mi tnh gi lnh n.

Bc 5 : Khp lnh v thng bo kt qu.

Ty theo phng thc khp lnh c la chn,h thng giao dch ca s s thc hin vic khp lnh.Kt qu giao dch c thng bo trn mn hnh sn giao dch v mn hnh ca cng ty chng khon.

Cui bui giao dch kt qu giao dch c cng ty chng khon chuyn v b phn giao dch ca cng ty v kt qu giao dch cng c s giao dch chuyn cho trung tm lu k v thanh ton b tr chng khon.

Bc 6 : Thng bo kt qu cho nh u t.

Khi lnh giao dch ca khch hng c thc hin cng ty chng khon c trch nhim thng bo kt qu cho khch hng,c th thng bo ngay cho khch hng qua in thoi hoc thng bo bng vn bn trong ngy giao dch.

Bc 7 : Xc nhn giao dch v lm th tc thanh ton.

Sau khi nhn c kt qu giao dch,b phn giao dch ca cng ty chng khon chuyn cho b phn thanh ton ca cng ty.Cui bui giao dch b phn thanh ton ca cng ty lp bo co kt qu giao dch v chuyn cho trung tm lu k v thanh ton b tr chng khon thc hin vic thanh ton.

Bc 8 : Thanh ton v hon tt giao dch

Trung tm lu k v thanh ton b tr chng khon tin hnh i chiu kt qu giao dch do S GDCK cung cp v bo co kt qu giao dch ca cc cng ty chng khon tin hnh thanh ton b tr.