Click here to load reader

Webtransfer 3 - otázky a odpovědi

  • View
    14.264

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Webtransfer 3 - otázky a odpovědi

1. WEBTRANSFER esky OTZKY a ODPOVDI 2. Mikrovry od lid k lidem (P2P) ZJEMCI PJ POSKYTOVATEL SPLC 3. Pro vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajmav zhodnocen pjek 0,5-3% denn bonus za registraci 50 $ podprn esk skupina na Facebooku monost pky, tj. mte 50 $ a firma vm d trojnsobek. Tato pka se jmenuje arbitr pjka je garantovan, tj. poskytovatel pjky neme prodlat 4. Kroky registrace Tyto nvody v etin Vs dovedou k Vaim zisk Pro registraci kliknte na odkaz zde Na strnkch se pihlaste pomoc emailu nebo facebooku nebo Google+ i Twitteru V tto prezentaci jsou strnky peloeny do etiny pes Google Chrome (doporuuji) Pouze 2 registrace z jedn IP adresy 5. OBECN OTZKY 1. Kdo se me registrovat na Webtransfer? Pihlsit se na Webtransfer me kad osoba star 18 let. 2. Jak se registrovat na Webtransfer? Mete se jednodue pihlsit Webtransfer pomoc svho tu v jedn ze socilnch st: Facebook, Twitter, Google+, nebo se zaregistrujte pomoc e-mailov adresy. 3. Jak ovit svj profil? Me bt oven dvma zpsoby: 1) na zklad oven telefonu zadnm sla SMS kd 2) k potvrzen totonosti me dojt staenm potebn kopie doklad totonosti. 6. VITEL (poskytovatel pjky) 1. Kdo se me stt vitelem v Webtransfer? Vitel me bt jakkoliv registrovan astnk na vrov sti Webtrasfer 2. Jak poskytnout vr? Do evidence zadejte daje vru 1. Zadejte stku, na kterou chcete dt vr (od 50 $ a do ve 1,000 $ na pjku); 2. Vybrat dobu, na kterou chcete dt vr (3 a 30 dn); 3. Zvolte rok, na jakou chcete dt vr (0,5-3% za den); 4. Vyberte si mezi volbou "Guarant" / "standardn". 5. Okno pop-up, budete muset souhlasit se systmem stiskem tlatka "Potvrdit". 6. Budete-li vyzvni, ulote si sv osobn et v osobn oblasti; 7. Zanete vydlvat pomoc systmov aplikace 7. VITEL (poskytovatel pjky) 3. Mohu dt vyplatit zaruen vr? Ano, vchoz nastaven. Umouje vrtit jistinu plus minimln pjem ve vi 0,65% za kad den, v ppad, e dlunk nen schopen vyrovnat se s platbami. 4. Nechci, platit garanci z mch pjm v vrov sti vi Webtransfer. Jak to udlat? Pi vytven nabdky na poskytnut vru muste vybrat "Standardn" v zadn vru. Budete vydlvat vc, odete se pouze 10% z pjm. Vechny vrov rizika nese vitel. 5. Jak funguje systm tovn penz dlunka, pokud mi nezaplat vr? Na principu vzjemnho vru, kde pedmt aktiv zajitn je certifikt, vydan k pjce. Pokud dlunk nezaplat, mte prvo pedat ho garannmu fondu Webtransfer, a ta z prostedk Vm kompenzuje ztrty. 8. VITEL (poskytovatel pjky) 6. Kolik se odet poplatek pro Webtransfer? Vi pspvku zvis na druhu vru a dob. U garantovanho vru je pspvek do garannho fondu 40% za vr 21-30dn, 45% za 11-20 dn a 50% za 3-10dn z rok. U standartnho vru je poplatek 10% z rok. 7. Jak dlouho trv ne si penze nkdo pj, tj. ne se najde zjemce o vr? Neexistuje dn pevn doba. Vae nabdka je umstna do pehledu a obvykle v prbhu dne je nabdka pijata zjemcem o pjku. 8. Je moje investice bezpen? V ppad, e dlunk nen schopen splcet vr, jsou viteli penze uhrazeny z garannho fondu a to na zklad pedloen certifiktu a k tomu je vyplacen minimln vnos 0,065% za kad den. Toto plat pro pjky garantovan. 9. DLUNCI (pjemci pjky) 1. Kolik si mohu vzt? Mete si pjit jakoukoliv stku od 50 do 1000 USD na pjku. 2. Na jak dlouho si mohu vzt? Mete si pjit penze na dobu 3 do 30 dn. 3. Jak zskat pjku? Chcete-li pjku, muste vyplnit potebn informace, a nahrt kopii svho pasu a v sekci "Moje pjky zadat dost: Zadejte stku, kterou chcete zskat (od 50 a do ve $ 1,000); Vybrat obdob, na kter chcete zskat vr (3-30den); Vyberte rokovou sazbu, za kterou chcete zskat vr; Okno pop-up, budete-li muset souhlasit se systmem, stiskem tlatka "Potvrdit". 10. DLUNCI (pjemci pjky) 4. Podal jsem o pjku - vr, co bude dl? Pot, co jste podali o pjku, bude dost pezkoumna do 24hodin (pondl ptek) a budete informovni. 5. Jak splcet vr? Vlote do penenky penze. stka se automaticky z vaeho tu (penenky) odete. 6. Mohu splatit svj vr pedasn? Vzhledem k tomu, e vr v sti Webtrasfer je pouze krtkodob, tak pedasn splacen nen mon. Ale mete prodat svj kreditn certifikt. 11. RATING (hodnocen) 1. Co je to hodnocen? Rating je jednm z ukazatel, dle kterho jsou astnci posuzovni ohledn schopnosti splcet 2. Jak jsou vhody vysokho hodnocen? m vy tm lep. Od ratingu 12 ji me zskat vry s monost "Guarant" proti jejich majetku (vrov certifikty a prostedky na platebnm tu). 3. Kolik mohu zskat zruky ze zrunho fondu? Minimln poet pro zskn ruen 12. Nsledujc jsou pklady proveden: Rating stka $ rok (za noc) Termn (dny) 12 50 0.5 3 13 50 0.5 30 15 100 0.5 30 23 250 0.5 30 35 500 0.5 30 48 750 0.5 30 61 1000 0.5 30 12. KREDITN CERTIFIKT 1. Co je kreditn certifikt? Kreditn certifikt je potvrzen pjky ze strany vitele za dlunkem. Obsahuje datum vydn a vi vru. Certifikt vydv ten, kdo dal vr. Tak je certifiktu slo, co je slo va nabdky. 2. Jak prva potvrzuje kreditn certifikt? Kreditn certifikt potvrzuje prvo majitele certifiktu na hradu ze strany dlunka, tj. hrady jistiny (vru) a rok. 3. Jak uplatnit certifikt? V ppad, e dlunk nen schopen splcet vr, jsou viteli penze uhrazeny z garannho fondu a to na zklad pedloen certifiktu a k tomu je vyplacen minimln vnos 0,065% za kad den. Toto plat pro pjky garantovan. 13. GARANN FOND 1. Co je garann fond? Je to fond, kter je tvoen z pspvk vitel (pspvek do garannho fondu 40% za vr 21-30dn, 45% za 11-20 dn a 50% za 3-10dn z rok). Slou k hrad pedloench certifikt dlunk, kte neuhrad svj vr vas. 2. V jakch ppadech je z fondu provedena platba? Fond umouje vrtit jistinu plus minimln pjem ve vi 0,65% za kad den, v ppad, e dlunk nen schopen vyrovnat svj dluh, tj. vrtit pijat vr. 3. Kdy nen hrazeno z garannho fondu? V ppad, e jsou uzaveny vry mimo systm Webtrasfer nebo v rozporu s podmnkami tohoto systmu. 14. NSTROJE 1. Jak vybrat penze? Pouijte "staenm dosti" v Vbr" na https://webtransfer-finance.com/account/payout 2. Kolik penz si mohu vybrat z mho tu? Mete si sthnout ze svho tu libovoln mnostv. 15. Vtejte mezi nmi na WEBTRANSFER dal video-prezentaci dal tipy tkajc se pjek Najdete na: www.eprilezitost.cz Youtube: youtube eprilezitost

Search related