Бодисын ерөнхий шинж чанар- Хичээл №1

Embed Size (px)

Text of Бодисын ерөнхий шинж чанар- Хичээл №1

1. : 1 / / 2. 1, 15, 3, 150 3. 2 4. . 5. 1 = 1000 1 = 1000 1 = 1000 6. 1 = 37 1 = 2,61 = 0,2 1 = 50,81 = 16,38 7. 1.50 ?2. 1 , 2 ?3. 5, 17, 150 4. 18000 , 7400 8. 1 / . . 9. 1. ?2. ?