of 7 /7
ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳ ԳԳԳԳԳԳ ԳԳԳԳԳ ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳ ԳԳԳԳԳԳԳԳԳԳ

Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Embed Size (px)

Text of Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Page 1: Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցԴ ասվար՝ՄանուշակԱբրահամյան

Page 2: Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Աշխատանք Word ծրագրով

• Կարողանում են՝• Մուտքագրել տ , , առերի թվերի չափսերը փոխելգունավորել

• ծրագրի հետևյալ հրամանները կիրառել Cut, Copy-Paste, Undo–Redo ( ` սլաքով կատարած քայլերը

) փոխել , (Տառերը մգացնել Bold), (շեղել Italic), ընդգծել(Underline)

• , ` , , Բառը տեքստը էջի վրա տեղաշարժել աջ ձախ կենտրոն

• Նկար տեղադրել էջի վրա• Տողերը համարակալել• Էջը գունավորել, շրջանակներ ավելացնել

Page 3: Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Աշխատանք paint ծրագրով

• Մենք ու paint-ը• Էլեկտրոնային գրքիստեղծում

Կարողանում են՝• Նկարել՝ օգտագործելով

աշխատանքային բոլոր գործիքները

• Ֆոտոնկարը բացել paint- , ով կտրել նկարի անհրաժեշտ հատվածը և

տեղադրել նոր նկարի մեջ

Ստեղծված նյութեր՝

Page 4: Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Աշխատանք Power point ծրագրով

Կարողանում են՝• Մուտքագրել ,տեքստը• , , ,փոխել գույնը չափսը ֆոնը• նկար ավելացնել

Ստեղծված նյութեր՝• Ընթերցարաններ• Նամակներ

Page 6: Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Համացանցիգործածումը

• Կարողանում են՝• Դասարանական բլոգի ց

անհրաժեշտ նյութերգտնել, , կայք ենթակայքի

• Տեղեկություններ որոնել• Ուսումնական կայքեր այցելել

Page 7: Մեդիակրթությունը 2-րդ դասարանում

Էլեկտրոնային փոստիկիրառում

Կարողանում են՝• . Բացել իրենց էլ փոստերը• Ստուգ ել և պատասխանելնամակներին

• , Նոր նամակներ ուղարկել նկարներ և ֆայլեր կցել