אחיה-הצגת פעילות אגפי הארגון לשנת 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

אחיה עוזר לילדים עם ליקויי למידה,עיכובים התפתחותיים בחינוך החרדי מהגיל הרך ועד גיל הבגרות. אחיה מכשירה מורים במגזר החרדי ויצרת מעטפת טיפולית שתדאג לכל יד

Text of אחיה-הצגת פעילות אגפי הארגון לשנת 2013

  • 1.

2. 2013 1,358 3. = : 10-13% = = 4. - outreach 5. outreach 1 2 3 4 4 : 6. : 7. - ( ) " " " B.A. 8. 20102012 , , ,, 1,002 2005-2008 , , , 600 -2004 2013: 968 -13,122 9. 1,358,119 10. 136 ,24 11. , 2004 2005 2010 2010 > 12. 1,000 , 13. 589 ,59 14. " . 59 " . , :' ' ' MA ' MA ' MA : : " 15. 12,201 2013 16. / ( ) 17. ,58