of 13 /13
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Γ’ και η αυγή της Νέας Εποχής

Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

  • Upload
    elnas

  • View
    379

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής...

Page 1: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Γ’

και η αυγή της Νέας Εποχής

Page 2: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Η ανάπτυξη της δύναμης του

Βυζαντίου αρχίζει επί Μιχαήλ Γ’ (842-867)

από το Αμόριο της Μ. Ασίας.

και κορυφώνεται επίΜακεδονικής Δυναστείας (867-1025).

Page 3: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Επέτρεψε στη βυζαντινή κυβέρνηση να ασχοληθεί:α) με τη βελτίωση της άμυνας κατά των Αράβωνβ) με έργα πολιτισμούΤις κρατικές υποθέσεις διεύθυνε προσωπικάτην περίοδο 855-866 ο καίσαρ Βάρδας, θείος του Μιχαήλ Γ’.

Το όνειρο του καίσαρα Βάρδα: στην Αγία Σοφία ο Άγιος Πέτρος με παρότρυνση του πατριάρχη Ιγνατίου και εκτελεστές δύο αγγέλους διατάσσει να σφαγιαστούν Βάρδας και Μιχαήλ. Χφφ Σκυλίτζη, 12ος αι.

Page 4: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Β. ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΑΥΡΑΣ(1)(MAGNA AULA, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ) Ιδρύεται με πρωτοβουλία του Βάρδα. Αποτελεί σταθμό στην ιστορία της

βυζαντινής εκπαίδευσης.

Η Σχολή (πανεπιστήμιο) της Μαγναύρας, στην οποία δίδαξαν ονομαστοί καθηγητές, όπως ο πατριάρχης Φώτιος, ο Ιωάννης Γραμματικός, ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος.

Page 5: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Τη διεύθυνσή της ανέλαβε ο Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός.

Περιλάμβανε τέσσερις σχολές: Φιλοσοφίας, Γεωμετρίας, Αστρονομίας, Γραμματικής.

Β. ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΑΥΡΑΣ (2)

Ο Φώτιος, δίδάσκαλος της Σχολής, με τους μαθητές του.

Page 6: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Γ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ

Η πνευματική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με επίκεντρο τη Σχολήπροετοίμασε την αναβίωση των αρχαίωνελληνικών γραμμάτων κατά την εποχή τουΚωνσταντίνου Πορφυρογέννητου.

Οι λόγιοι στρέφονται στην αναζήτηση συλλογή μελέτη αντιγραφή

χειρογράφων της αρχαίας γραμματείας

Page 7: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Ο πιο αξιόλογος λόγιος ο Φώτιος Έγραψε:Τη Μυριόβιβλο: το σημαντικότερο έργο του. Περιέχει 300 περίπου φιλολογικά δοκίμια.Λεξικό ΟμιλίεςΘεολογικά έργα

Ως πατριάρχης συνέβαλε καθοριστικά στον εκχριστιανισμό των Σλάβων.

Page 8: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Δ. ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1)

Ως τα μέσα του 9ου αι. οι Άραβες λεηλατούσαν τις μικρασιατικές επαρχίες με αποκορύφωμα την άλωση του Αμορίου (838), του ισχυρότερου φρουρίου της Μ. Ασίας.

Βυζαντινοί εναντίων Άράβων στο Αμόριο της Φρυγίας.

Page 9: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Δ. ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (2)

Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος (829-842) προσπάθησε να κινητοποιήσει όλους τους Χριστιανούς κατά του Ισλάμ.

Αργότερα η βυζαντινή αντεπίθεση έφερε τη νίκη (863)κατά του εμίρη της Μελιτηνής.

Βυζαντινοί εναντίων Αράβων.

Page 10: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Ε. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1)

Ο αγώνας κατά των Αράβων τροφοδότησε τη βυζαντινή επική ποίηση, τα ακριτικά δηλαδή τραγούδια. Αυτά: εξυμνούν τους αγώνες των ακριτών –

στρατιωτών που προστάτευαν τα ανατολικά σύνορα (άκραι)

του Βυζαντίου- και κυρίως του

Διγενή Ακρίτα.

Ακρίτας. Έργο του Δ. Σκουρτέλη.

Page 11: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

τα έψαλλαν τραγουδιστές περιφερόμενοι στις επαρχίες της Μ. Ασίας.

αποτελούν τα εξοχότερα δείγματα της δημώδους ή λαϊκότροπης λογοτεχνίας των Βυζαντινών, που αναπτύσσεται παράλληλα με τη λόγια Γραμματεία.

Ε. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (2)

Ο Διγενής Ακρίτας

Page 12: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Το άσμα του Αρμούρη, ένα σύντομο έπος, αφηγείται τις προσπάθειες του ανήλικου γιου ενός βυζαντινού πολεμιστή να σώσει τον πατέρα του από την αραβική αιχμαλωσία.

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥΡΗ

Το Αρμουρόπουλον, έργο του Δ.Σκουρτέλη

Page 13: Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής (Ιστορία Β΄Γυμνασίου, κεφ.3.Ι.3)

Τέλος

Επιμέλεια: Ελένη Νασιώτη ΠΕ02