ปรัชญาตะวันตก บทที่ ๒ ประวัติศาสตร์และศาสนากรีก

  • View
    977

  • Download
    5

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ประวัติศาสตร์และศาสนากรีก ขอบข่ายเนื้อหา ลำดับเหตุการณ์ ศาสนากรีก ลำดับปรัชญากรีก

Transcript

  • 1. :

2. 3. (Greek) (Hellenes) (Hellas) 4. .. (.. ) .. (.. ) .. (.. ) .. (.. ) 5. .. (.. ) .. (.. ) .. (.. ) .. (.. ) .. (. ) 6. .. (. ) .. (.) .. (.) ..(.) ................... ................... . (. ) ..... 7. Religion in Ancient Greece What happens to the Greek gods after Homer? 8. How the gods behaved in myths and legends: Do humans appear to have free will? How do the gods interact with humans? How do the gods behave on Mt. Olympus? 9. .. (.. ) 10. . (... -) . (... -) . (... -) 11.