Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό των ΤΠΕ

Text of Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

  • 1. 1 , 2011

2. 2007-13.. &.. 1-2-3 ( 21 ) , MIS: 295450 (. . .) ( 21 ) , 1,2,3, - , MIS 295450 1: . If we teach todays students as we taught yesterdays, we rob them of tomorrow John Dewey (1859-1952)2 3. : .. 4. 1. (..) () , . , , .. .. . .. . , , .. : , (, ). , , . , , . : , , , , Web 2.0, .. , (http://digitalschool.minedu.gov.gr).4 5. , . , (,,, , , ). . .. - , . , . , .., , - , , , .5 6. , , .2. .. , . , , , 21 . . , . , , (, , , , , ). .. (, ) o o .6 7. , (knowledge society). . , . , ( 1). .. 1. - (cognitive tool): , .7 8. : ( , , Web 2.0, ..) , , . . : ( , , , , ) (, , , ). : (, , , , , ..). , .3. . , . , , , . .8 9. , . , , . , (e-portfolio). (projects), ( , , ,,wikis,blogs, ..). , , . , , , . .. , .4. , , , , . () .. ( 2). ) : (.. , , , ..), 9 10. ( , , , , ..). ) : - , , . ) (problem solving): . , , . ) : O . , , , ..). - - - 2. 10 11. 1. .. , , (, , ) . 1 .. . .. (, ) . ) ) , .. , , , .11 12. 5. 2.0 (Web 2.0) .. (Web 2.0), (blogs), wikis, (social networking), ,(socialbookmarking) .. , , , Web 2.0 . O 2.0 , , , . , ) ) , , . ) , (, ), , . , .. Web 2.0, , wikis (WebQuests). , , , , . Web 2.0 , , , (reflective thinking)12 13. , , , .6. , 80, /, . , , . , , (.. , ..). , , . , , . 2 , .13 14. 2. , - , , , , , - , , .. . , . , , . 3 .14 15. 3. , , , , , / , . 80, , , Logo (Papert, 1980). , , . . , -(,,, , ..). , 15 16. . , , (inquiry learning) (collaborative learning). 4 . 4. , / , (, , )7. . .. , , , 16 17. (,,,, ). , , , , : - . , , , . ( 3): ) : , , , , . ) : , , . ) : , , , , , , (scaffolding) .17 18. - - , , , , , , 3. 8. ( 4): ) ) (scaffolding) , , ) , . , (, , , ,..), , , 18 19. , ( , , ..) . Web 2.0 4. 19 20. , . .. , (, , , , , ..). (authentic learning) Herrington & Kervin (2007), (): (meaningful) ( ) , () (scaffolding) .9. (scaffolding) (scaffolding) , , , , . ( , ..) . 20 21. : ) () - , - ( ) .. (.. , trial and error) ) , , , . , , . ) , . . , , , , .. ( ) 21 22. , , (.. ) (--) / . ( ) ( , , ) ( , , , ..) (scaffolding) - . ACM (2003). A model curriculum for K-12 computer science. Final report of the ACM K-12 Force Curriculum Committee, NY: ACM. Angelaina, S., & Jimoyiannis, A. (2011). Educational blogging: Developing and investigating a students community of inquiry. In A. Jimoyiannis (ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 167-180). New York: Springer.22 23. CEC (2006). . . , 30.12.2006, Brussels: Council and the European Commission. Jonassen, D. H. (2006). Computers as mind tools for schools. NJ: Prentice Hall. Katz, I. R. (2005). Beyond technical competence: Literacy in information and communication technology. Educational Technology Magazine, 45(6), 144-147. PISA/OECD (2005). Are students ready for a technology-rich world? What PISA studies tell us. Paris: OECD. Van Weert T. (ed.) (2000). Information and Communication Technology in secondary education. A Curriculum for schools. Unesco/IFIP. Herrington, J., & Kervin, L. (2007). Authentic learning supported by technology: Ten suggestions and cases of integration in classrooms. Educational Media International, 44(3), 219-236. McLoughlin C. & Lee M. J. W. (2010). Personalised and self-regulated learning in the Web 2.0 era: International exemplars of innovative pedagogy using social software. Australasian Journal of Educational Technology 26(1), 28-43. OReilly, T. (2007). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Communications & Strategies, 65(1), 17-37. Papert, S. (1980). : , , ( 1991) Ravenscroft, A. (2009) Social software, Web 2.0 and learning: status and implications of an evolving paradigm. Journal of Computer Assisted Learning 25, 1-5. Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2011). Blended collaborative learning through a wiki-based project: A case study on students perceptions, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 2(3), 15-30. , B. (2005). , : . , ., & , . (2006). : , , 7(3), 229-255. , . . (2006). . : . , . (2007). . . (.), - , 333-354. : . , ., & , . (2007). . . (.), - , 355-374. : . , ., & , ., (2009). : . . & . (). , 3, 311-341, .23 24. : .. 25. 25 26. 1. 1 . . 1. , 24 12 , 24 26 27. : : : : // , , . : 2 . . , . , , / / , . . . , . , . . . , . ( ) . ( ) , . , / .27 28. - . . , . ( 2-3 ). , . , , , , , . ( ) , .. MsPaint, Tuxpaint, Revelation Natural Art .. . , . 1 ( ) 1. . 2. , . 2-3 , . , . , . , , . , . 3. . (scaffolding). , . , . 28 29. . . 4. , . 2 ( : ) 1. , , / , . . 2. . , / , / / , . , . , . , . , . , , . 3. / . . , . : ; . ; - ; - ; - ; ;29 30. , . (2007). . . (.), - , 141-162. : . , ., , ., , . & , , - . , ., , ., , . & , , , - . , . (2007). . . (.), - , 141162. : . . (2011). : .30 31. 1 1 231 32. 32 33. : : : : , , , , - : 5 . , . , , / / / / / / / // - , , . , , , . . (.. , , ..) . . , .33 34. , . , , , . ( 2-3 ), , . , . . . , . . . , , .. Kidspiration, CmapTools .. (http://eprl.korinthos.uop.gr/odekptpe/enxartA1.zip) : (. 2 ) (. 2 ) (. 1 ) . , . 1. . 2. / / . , 2-3 . , , , 34 35. . , , . , ( ) , . ,