Хүүхдийн эрхийн Монгол Улсын хуулиас

Embed Size (px)

Text of Хүүхдийн эрхийн Монгол Улсын хуулиас

  • 1.

2. , 3. 4. 5. ... 6. ? 7. ? 8. 3- 18 . 0-18 . , 9. . . , , . 10. ? 11. 12. . ? 13. 14. 15. 16. 17.

Recommended

View more >