багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Багшийн хөгжлийн тухай асуудал

Text of багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага

  • 1.

  • 2.

3. 4.
" " . - . , . , , , , , . .

.
, , . .
, , .
, .

.
, - , / /- , , .
, .
, , .
, .
.
., . :
. 80- . .
. . , , . .
, , .
, . , .

50- 30 .
30 :
1-540%
6-15 43,3%
15- 16,6%. , . 30 . , 3-5 .
1
1-5
8 3 1
6-15
5 6 2
16
0 5 0
.
2
1-5
0 12 0
6-15
1 9 3
16
0 5 0
.
3

1-5
9 30
6-15
7 60
16
3 20
.
4
21 % . . .
5
73% .
6

  • , ,

5. 6. 7. 8. 9. 10. 5-10 11. . .

eeoc.mn