מחקר הערכה של תוכנית קידום בריאות נשים בקהילת גוננים פת

  • View
    906

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of מחקר הערכה של תוכנית קידום בריאות נשים בקהילת גוננים...

  • 1. " ,

2. 1. - , , ) (.2. - , )(, . 3. - . - . - . 4. 5. ; ; : ; ; ; . 6. 721 ) - 57, - 771( 8 ), , , , , , , (. . -53 . 7. 07; : )%23(, )%81(, )%01(, )%5(; )%64( )%83(; %66 8 ; 77 8. %34 %82 %22 %71 %03 %54 %5 %01 %001"%001" 9. %69 %69 %69 %63 %14 %54 10. 0102 7002 11. 0102 7002 4 1 3 1 2 1 " " ), ( 12. 08 ) 55-28(. 54 , 3 )%07 -95 (. 53 )%59 -73 (. 6 . 13. -%53 , -%05. "" . 14. . . , . . , . 15. - . . . - " ". ) , ( 16. : . , . . 17. - , , . , , . , , . , . 18.