สารานุกรมลูกเสือเล่ม ๒

  • View
    2.157

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

/

Transcript

  • 1.

2. .. 3. ... 4. 5. .. 6. - (Scout Encyclopedia) - ( ) 7. ( ) 8. .. ( ) 9. (Scout Encyclopedia) / 10. . ( ) 11. - 12. () - () () 13. () - 14. 15. .. .. ( ) ( ) .. A Royal Occasion speeches. Worldshop.com Journal (1996). the original May 12, 2006 .. 16. .. .. .. .. ..... (.) - . . --. 17. 18. (.. ) - .. .. Cummins, Peter (December 2004). His Majesty King Bhumipol Adulyadej The Great : Monarch of Peace and Unity. Chiang Mai Mail. .. 19. .. .. .. Tang, Alisa (13 June 2006). Thailands monarch is ruler, jazz musician, Boston.com News, Associated Press. .. Home Grown Shows Planned for White House Dinners, The New York Times, 30 May 1967. 20. .. .. , .. .. .. ,, - .. .. 21. .. .. .. 22. .. .. .. () 23. 10 24. .. .. 11 25. 12 26. .. .. .. 13 27. .. (WOOD BADGE) : ( : ) .. - .. , 14 28. .. .. .. 15 29. .. (Bronze Wolf) (King Carl XVI Gustaf) (Bronze Wolf) 16 30. (Bronze Wolf) .. .. 17 31. 18 32. ( .. .. ) .. 19 33. .. - 20 34. .. , .. .. (King of Siams Own Scout Troop) (King of Siams Own Scout Troop) 21 35. : () 22 36. .. .. 23 37. Office of His Majestys principal private secretary: Royal Signatures. .. . . -. : , , . . . .. . . .. , , , .. , . . . , , .. , .. . , , .. , . . . , , .. , .. , . -. . .. . .. . . : , , , , , .. . .. . . . .. . 24 38. (Fleur-de-Lis) 25 39. .. ...... Fleur-de-lis () () - 26 40. 27 41. : () : () 28 42. .. , . .. . . :, . . . , , . : www.scoutthailand.org. .. . 29 43. .. (.. ) . . . . . . . . . 30 44. . . . : .. .. 31 45. . . . . . . . . . . . . . . 32. . . . . . . . 46. . . . 33 47. . . . . . . . . . . . . . . . . 34. . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 49. 36 50. . . . . . . 37 51. . .. . . . . . . . . . . . . . . 38. 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (.) 40. . . . . 54. . . . . . . 41 55. . . . . . . . . . . . . 42 56. .. . . . . . . . . . . 43 57. .. . . . . . . . . 44 58. . . . . . . . . . . . . . 45 59. 46 60. . . . . 47 61. . -. : (..), . , . (.) ( ) .. . . : , . . . : , . . .. . : , . . : . : , . , . .. . : .. . - , - .. . . Beane, James A, Toepler, Jr. Conrad F. and Alessi, Jr. Samuel J. Curriculum Planning and Development. Massachusette : Allyn and Bacon, 1986. Oliva, Peter F. Developing The Curriculum 3rd ed. New York : Harper Collins Publishers, 1992. Saylor, J. Galen, Alexander, William M. and Lewis, Arthur J. Curriculum Planing for Better Teaching and Learning. New York : Holt Rinehart and Winston, 1981. Sowell, Evelys, J. Curriculum An Integrative Introduction. New Jersey : Prentice Hall, 1. 48 62. (Jamboree) Pow Wow Jamboree Moot Indaba (JOTA : Jamboree on the Air) (JOTI : Jamboree on the Internet) Camporee - (Lord Baden-Powell) .. (.. ) .. (.. ) (Crystal Palace) - ( .. -) .. (.. ) (Olympia) , 49 63. . . . (National Scout Jamboree) .. (.. ) .. (.. ) .. .. .. .. .. .. .. .. 50 64. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (Regional Scout Jamboree) - -(Asia-Pacific Regional Scout Jamboree) .. (.. ) . (World Scout Jamboree) 51 65. . (World Scout Jamboree) - .. (.. ) .. (.. ) .. (.. ) Olympia, United Kingdom .. (.. ) Copenhagen, Denmark .. (.. ) Arrowe Park,United Kingdom .. (.. ) .. (.. ) Gdll, Hungary Muj Vogelenzang, Netherlands .. (.. ) .. (.. ) Niagara-on-the-Lake, Canada Bad Ischl, Austria .. (.. ) .. (.. ) Los Baos, Laguna, Philippines Marathon, Greece 52 .. (.. ) Moisson, France .. (.. ) Sutton Park, United Kingdom .. (.. ) Farragut State Park (Idaho),United States 66. .. (.. ) .. (.. ) Fujinomiya, Japan Lillehammer, Norway .. (.. ) Calgary, Canada .. (.. ) Sydney, Australia.. (.. ) Nishapur, Iran .. (.. ) Soraksan, South Korea .. (.. ) .. - .. - Dronten, Netherlands (.. -) Picarqun, Chile (.. -) Sattahip, Chonburi, Thailand .. (.. ) .. (.. ) Hyland Park , Chelmsford, Rinkaby, Kristianstad, United Kingdom Sweden 53 67. . (World Scout Moot) - .. (.. ) .. (.. ) .. (.. ) Kandersteg, Switzerland .. (.. ) Skjak, Norway .. (.. ) Melbourne, Australia .. (.. ) Ransberg, Sweden .. (.. ) Ingaro, Sweden .. (.. ) Monzie, Scotland .. (.. ) Kandersteg, Switzerland .. (.. ) Sutton Coldfield, United Kingdom .. (.. ) Melbourne, Australia .. (.. ) Kandersteg, Switzerland .. (.. ) Mexico .. (.. ) Hualien, Taiwan 54 68. .. (.. ) Rowallan Camp, Kenya . (INDABA) (INDABA) - .. (.. ) (The Conference for Scout Leaders) .. (.. ) (Scout Leaders Camp) (1st World Indaba) .. (.. ) 1st World Indaba Gilwell Park, UK2nd World Indaba Sutton Coldfield, UK3rd World Indaba Ommen, Netherlands 55 69. - .. - .. - .. . (JOTA : Jamboree

Recommended

View more >