ศาสนาโบราณ บทที่ ๒

  • View
    674

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

บทที่ ๒ สามัญรูปแห่งศรัทธา ขอบข่ายเนื้อหาประจำบท วิวัฒนาการทางศาสนายุคแรกของมนุษย์ การยอมรับนับถือธรรมชาติ ความเชื่ออำนาจลึกลับ ความเชื่อมายาศาสตร์ ข้อห้ามและพิธีกรรม การนับถือผี การบูชาสัตว์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ การบูชาบรรพบุรุษ ความเชื่อเครื่องรางและเครื่องหมาย

Transcript

  • 1. (Dead Religions)

2. 3. (Manaism) (Totemism) (Animism) 4. (Nature Worship) (Animal Worship) (Ancestor Worship) (Mythology) (Taboo) (Ritual) (Magic) 5. ( ) (Nature Worship) (Animal Worship) (Ancestor Worship) (Poly-theism) (Heno-theism) (Heno-theism) (Meno-theism) () 6. 7. Recognition of the Sacred 8. = Mana (Soul) 9. 10. 11. (Tabu) (Tree of Knowledging good and evil) 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. () 20. 21. 22.