Ηλεκτρονική γενεαλογία:μια αρχική προσέγγιση

Embed Size (px)

Text of Ηλεκτρονική γενεαλογία:μια αρχική προσέγγιση

 • 1. IONIO O : : . : , 2005

2. , , (Ching) 3. (1) 1 . 1.1. - 2. 2.1. 2.2. 2.3. 4. (2) 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 5. ( 3) 4. 5 . 6. 7. 8. 9. 10. - 6. 1. 7. 1.1.

 • 3 :
 • (1100- 1500 ..)
 • 3)1500 .. -

8. 2 . . 9. , , 10. 2.1. (1) 11. 2.1. (2)

 • ,

12. 2.2. 13. 2.2.

14. 2.3. 2.3.

 • ( (.., , , ...)

15. 2.3.

 • -
 • (, .)

16. 3. 3.1. : 1) 2) 17. 3.

 • 3.1. (1)
 • 1.
 • :, .

18. 3.

 • 3.1. (2)
 • 2.

19. 3.1. (3) 30-60 $ / + 20. 3.2. 21. 22. 23. 3.3. 24. 25. 26. 3.4. 27. 28. 29. 30. 3.5. 31. 32. 33. 34. 35. 4. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 5. 42. 43. 44. 45. 6. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 7 . : - ( ) - - 55. 8. : - - - 56. 9. 1 ) 2) , 3) , 4) 5) 6) 57. 10.(1)

58.

 • (2)
 • :

59. (3) : 60. ! [email_address]