Χημεία Κρασιού

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-Dicarbonyl του Κρασιού

Text of Χημεία Κρασιού

 • 1. - Dicarbonyl (858) (861)

2. 1.

 • Assaying -Dicarbonyl Compounds in Wine:
 • A Complementary GC-MS, HPLC, and Visible Spectrophotometric Analysis
   • Tammy J. Dwyer and Jeremiah D. Fillo
   • Journal of Chemical Education, Vol. 83, o .2, Febr .2006
 • :

3. 2.

 • 500 L + 1,5 mg- phenylenediamine
 • : 60 C 2 25 C
 • :
  • UV-vis
  • - ( GC - MS )
  • ( HPLC )

4. 2.1 5. 2 . 2 (1)

 • Glyoxal :- [ CHCH ]
 • -
 • -
 • ethylglyoxal ( MG ): -
 • -C 1mM :
 • -
 • - : ,

6. (2)

 • 2,3- butanedione :- [ C 4 H 6 2 ]
 • -
 • -
 • - phenylenediamine : - [ C 6 H 4 ( NH 2 ) 2 ]
 • -
 • -
 • quinoxaline : -
 • - ( +pyrazine)
 • - ,

7. 2.3 Quinoxaline

 • -
 • ( UV-vis )
 • -
 • ( GC - MS )
 • ( HPLC )

8. 2.3.1 UV-vis

 • quinoxaline 30 min.
 • 5 .
 • max .
 • Thermo-Spectronic
 • UNICAM UV500.
 • .

9. UV-vis

 • ( visual400-800 nm ) ( UV190-400 nm ) .
 • .

10.

 • :
 • .
 • .
 • .
 • .

11. /UV-vis W g 2 Vis UV 12.

 • ( blank ):
  • , .
 • ( calibration curve ):
  • ( %), .

13. 2.3.2 - ( GC - MS )

 • quinoxaline 3 .
 • 5 1 L/ 30 min .
 • =60 C, 2 C / min 120 C .
 • 15 C / min =230 C
 • Single Ion Monitoring( SIM) .
 • .
 • /.

14. GC - MS(2) quinoxaline: 15. GC - MS

 • GC , , ..
 • MS :
 • - ( ) .
 • - ( m / z ).
 • - .
 • - () .

16. GC :- - - - : , : , . 17. MS :- ( CI ) - ( FI ) - Xe / Ar / Cs( FIB ) - 18.

, m / z . 19. 2.3.3 ( HPLC )

 • quinoxaline 2 .
 • 5 / 10 min .
 • :50:50 :
 • (0.040 ,pH4) .
 • 315 nm .
 • Reverse - phase C 18( Waters610 E HPLC Higgins Analytical CLIPEUS5- m) .
 • .

20. HPLC(2) : 21. HPLC(3) - phenylenediamine : ()Chardonnay , ()Sauvignon Blanc , ( C )Cabernet Sauvignon , ( D )Merlot . 5.2min( quinoxaline ), 5.7min(2- methylquinoxaline ), 6.1min(2,3- dimethylquinoxaline ). 22. HPLC(4) quinoxaline

 • : 2,3- butanedione( ).
 • : 2 - dicarbonyl.
 • ( Chardonnay ): - dicarbonyl ( Riesling ).

23. HPLC(1)

 • HPLC:
   • ,
 • HPLC :
  • : ( , )
  • :( ).

24. HPLC(2)

 • HPLC :

25. HPLC(1) :- ( ) - 4 ( ) :, 26. HPLC(2)

 • :
 • ( ):
  • ( 5-10 m )
  • ( >60 m )
  • ( 35-45 m ),
  • ( )

27. HPLC(3)

 • :
  • -

28. HPLC(1)

t R : t 0 : 29. HPLC(2)

W: ( ) 30. HPLC(3)

HPLC(2) 31. 3.

 • .
 • GC-MS , .
 • HPLC .
 • - dicarbonyl .

32. 4.

 • Assayingof -Dicarbonyl Compounds in Wine: A Complementary GC-MS, HPLC, and Visible Spectrophotometric Analysis , Tammy J. Dwyer and Jeremiah D. Fillo, Journal of Chemical Education, Vol. 83, o 2, February 2006.
 • , , , 2006.
 • , , , 2003.

33. 5.

 • http://chimikoergastirio.blogspot.com/2009/12/hplc.html
 • http://chimikoergastirio.blogspot.com/2008/09/uv-vis.html
 • http://chimikoergastirio.blogspot.com/2009/11/s.html
 • http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/fasm_org/Chapter_11.pdf
 • http://www.chem.uoa.gr/courses/analtechn/SAT_02_Mass_Spectrometry_pt1.pdf
 • http://www.chem.uoa.gr/courses/analtechn/SAT_03_Mass_Spectrometry_pt2.pdf

34.

 • !