สัปดาห์ที่ ๒เทคนิคการอ่าน

  • View
    4.974

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

เทคนิคการอ่าน

Text of สัปดาห์ที่ ๒เทคนิคการอ่าน

  • 1. :

2.

  • (Idea) (Perception) (Understanding/Perceive) (Read between the lines) (Memory)


. (Sound Reading)
. (Silent Reading)

3.

. .
*
. ( )
4. ()
.
.
.
.
.
5.
.
.
.
.
6.
.
. /
. (Scanning Reading)
.
7. .


.)
.)
?
()8. .
9.
. SQ3R
Survey ()
Question ()
Read ()
Recall ()
Review ()
10. Survey ()
- ? ? ? ?
-
-
-
- /
-
-

Question () :
-
?
?
11. R1:Read ()
1
-

( )
2
-
-
12. R2:Recall ()
-
R3:Review ()
- ()
-
-
-
13. :
.
--
.
-
-
-
-
14. 3S
Scan () : Search() : - - - ( )- Save() :- -
15.

  • PQRST Preview ()Question () Read ()Summary ()Test () 16. PAGE

Prepare ()
Ask ()
Gather ()Evaluate ()