Συνεργασία & Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Ειδικής & Γενικής Αγωγής μέσα σε Διαδικτυακές Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης

Embed Size (px)

Text of Συνεργασία & Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών...

1. & & 2. 2 3. 3 4. 4 Offline/Online & & , 5. 5 & () & () & / 6. nline .. .. online .. .. (inclusive education).6 7. 7, , () - . 8. :1.///()/..&../.2.,()..&...3.//..&...4...&../.5... &../.6./ ..&...8 9. 1. & .. & ..2. & .. & ..3./ & .. & ..4. / () & .. & ..5. ../../../.. .. & .. - / / / ;6. - / , .. .. ;7. / , .. .. ;9 10. 8. , .. .. ;9. , () , .. .. ;10. // . .11. .. .. ( & )/ /12. - .. ../ & 13. / ; .. .. 11. 11 12. 12 eCollab ( ) 13. -eCollab13 eCollabTo eCollab , , .. ... eCollab () () ()/ eCollab15 150 14. eCollab14 15. -eCollab15 ( ) - ( ) () () (/) (emails) ( ) (, ) Forum () . 16. 1. eCollab, , , , 2. eCollab3. 4. online16 17. 171 / / 2 eCollab eCollab Forum () 3 / - 18. () (40-49/30-39) (67 .. & 34 ..) (..) ( ). (../....) ( ) ( .. ) ( ) ( ) ()18 19. :/ & / / // & 19 20. 20 (14 -7 & 7// ) (SPSS)(101 -34 & 67), , t Pearson 21. - 6 1. (, , , / )2. . . & ( , , )3., 4., & ( / /, )5. & . . ( , , )6.-21 22. 1-4 ()22 23. 1 23 eCollab; .. & ..; (t test) .. (. ) 24. 2 24 eCollab; .. & ..; 1.2.3.4.5.6.7.: / / 8.: & /9. & 10. 25. 2 , .. (t test) (..)/ & (..)25 26. 3 26 / eCollab; .. & ..; ( ) / (/) chatroom / () 27. 3 & / / / .. ..27 28. 4 28 () eCollab; .. & ..; / / / & & - / - / 29. 4 eCollab (t test) .. & ... / .. ..29 30. 4 () 30 31. 4 () .. .. - , - . (t test) .. ---31 32. 5 32 / / / () .. & .. - / / / ; 4 .. & ..1. (..)2. (.)3. (..)4. (..) 33. 5 - (Pearson1%* & 5%**) 1.(+)*2. (-)*3. (-)*4. (+)**5. (-) ** 1.(+)* 1. (+)*33 34. 5-9 ()34 35. 6 35 - / , .. .. ; / .. - :1. (+)2. (-) .. .. - :1. .. (+)2. (+)3. (-) 36. 7 36 / , .. .. ; / .. : (+) .. .. (+) (-) 37. 8 37 , .. .. ; .. .. :1. (-) .. .. :1., (-)2. & (-)3. (+)4. (-) 38. 9 38 , () , .. .. ; .. ..1. (+)2. - (+)3. (+) .. ..1. (+)2. - (+)3. (+) 39. 9 39 .. .. ..1. (+) .. () .. ..1. (+)2. - (+) .. () .. ..1. eCollab(+)2. (+) 40. 10-13 ()40 41. 10 41 / , ; .. .., ; ; 42. 10 42 // (& ) 43. 10 1. 2. 3. 4. / ..1. /2. & / 3. 43 /(& ) 44. 11 / .. / .. --- --- (/ /)-/----- 44 & .. .., ; ; ; 45. 12 45 - .. ..; / .. / // / .. 46. 12 .. .. / 46 - - - / 47. 13 47 ; .. ..; / (& ) .. .. / & / & 48. 13 1. 2. / .. 3. / .., ...1. / ..2. ..3. .. ..48 (& ) 49. 49 50. 1....().2...,.3...(offline& online),(,,..),.4.....50 51. 5./..,,(..).6./ /.....,...7......51 52. 8........(,,,), ()../..,,../...9.,,,.,,.52 53. 10...-()..&.../..,,/...53 54. 11.,.,/../..,.12.()./...54 55. 13./...,/../...14.... ,.....55 56. 1. / .2. / .3. .4. .5. / . ( )1.Online & offline , .2. .3.Online, , - - . / (, , , email) 56 57. ,,.()().().,,,(offline&online)/online/.....57 58. ,:1./..&..,2.:--&.,.58 59. , ., & , . (2012). .8 & (HCICTE), , .Karagiannidis, C., Efraimidou, S,. & Koumpis, A. (2010). Social Networking to SupportCollaborative Interactions in Special Education. International Journal of EmergingTechnologies in Learning, 5(2), 68-72. http://online-journals.org/i-jet/article/view/1142Karagiannidis, C., Efraimidou, S., & Koumpis A. (2010). Multi-vocality and post-processualism as methodological assets of the Collaboration game. n M. Cruz-Cunha, V, Carvalho & P, Tavares (Eds.), Business, Technological and Social Dimensions of Computer Games: Multidisciplinary Developments, IGI Global.59 60. Karagiannidis C., Efraimidou S., & Koumpis A. (2010). Building of collaborative communityenvironment for experiential learning: the case of Coconut. 7th Inclusive and Supportive Education Congress (ISEC), Belfast, Northern Ireland, UK. http://www.isec2010.org/conference- papers/, ., , & , . (2010). .6 , , ., ., , & , . (2010). . 2 , , .60 61. Karagiannidis, C., Efraimidou, S., Koumpis, A., & Molinari F. (2008). Employing the Living Labs methodology to support experiential improvement of processes and practices in special education. Symposium conducted at the 6thInternational Conference on Networked Learning (NL), Chalkidiki, Greece.KaragiannidisC., EfraimidouS., KoumpisA., & Molinari F. (2007). Employing theLiving Labs methodology to support experiential improvement of processes andpractices in special education. Workshop conducted at the 4thTechnology-Enhanced Learning Enlargement, Sofia, Bulgaria.KaragiannidisC., EfraimidouS., KoumpisA., & Molinari F. (2007). A CollaborativeCommunity Environment to Support Experiential Improvement of Processes and Practices in Special Education.4th WSEAS- IASME International Conference on Engineering Education (EE), AgiosNikolaos, Greece.61 62. !!! seffraim@hotmail.gr62