Βυζαντινή ζωγραφική και μικροτεχνία

Embed Size (px)

Text of Βυζαντινή ζωγραφική και μικροτεχνία

1. 2. , ( = ). , 3. , (, 425) , 4. , ( , 520) , , . 5. , ( , 547) , . 6. - , (- , 6 .) , . 7. : , , , , 8. , ( , 11 .) 9. ( , 1140) , . 10. , ( , 1190) 11. , ( , , 1192) - 12. ( ) , , 13. ( ) 14. , , 9 . 15. 16. , , 1164 17. Studenica , 1208-1209 18. (13 ), ( 10 ), , /, 19. o, (, , 1428) , , - 20. 21. (7 .) 22. (9-10 .)