7
ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΕΝΤΡΑ Παύλος Μαστρογιαννόπουλος Γ’2

ορθόδοξες εκκλησίες, ορθόδοξη διασπορα, ορθόδοξα κεντρα

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ορθόδοξες εκκλησίες, ορθόδοξη διασπορα, ορθόδοξα κεντρα

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΑ

ΚΕΝΤΡΑΠαύλος Μαστρογιαννόπουλος Γ’2

Page 2: ορθόδοξες εκκλησίες, ορθόδοξη διασπορα, ορθόδοξα κεντρα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΟρθοδοξία, Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ή Ορθόδοξη Καθολική και Αποστολική Εκκλησία αποκαλείται το σύνολο των αυτοκέφαλων και αυτόνομων Χριστιανικών Εκκλησιών που διοικούνται κατά συλλογικό τρόπο από Συνόδους, έχουν αποδεχτεί το περιεχόμενο των αποφάσεων των εννιά πρώτων Οικουμενικών Συνόδων και παραμένουν σε πλήρη κοινωνία μεταξύ τους. Επίσης αξιώνουν ως αφετηρία τους τον Ιησού Χριστό και τους Αποστόλους του μέσω της συνεχούς αποστολικής διαδοχής.

Page 3: ορθόδοξες εκκλησίες, ορθόδοξη διασπορα, ορθόδοξα κεντρα

Ανάμεσα σ' ένα πλήθος εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων που αποτελούν τον Χριστιανισμό, οι αριθμητικά μεγαλύτερες είναι η Καθολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Προτεσταντικές Εκκλησίες και Ομολογίες.

Τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας είναι η πλούσια λειτουργική ζωή της και, όπως διδάσκει, η αφοσίωσή της στην αποστολική παράδοση. Θεωρείται από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι η Εκκλησία τους έχει διατηρήσει την παράδοση και τη διαδοχή της αρχαίας Εκκλησίας στην πληρότητά της έναντι άλλων χριστιανικών ομολογιών, οι οποίες έχουν απομακρυνθεί από την κοινή εκκλησιαστική παράδοση των πρώτων 10 αιώνων. Σήμερα το άθροισμα των Ορθοδόξων Εκκλησιών υπολογίζεται σε 300 περίπου εκατομμύρια Χριστιανούς που ακολουθούν την πίστη και τις πρακτικές που καθορίστηκαν από τις εννιά Οικουμενικές Συνόδους. Οι όροι ορθόδοξος - ορθοδοξία έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά, στον ελληνόφωνο χριστιανικό κόσμο, προκειμένου να υποδείξουν τις κοινότητες, ή τα άτομα, που διατήρησαν την αληθινή πίστη (όπως καθορίζεται από τις Οικουμενικές Συνόδους), σε αντιδιαστολή με εκείνους που κηρύχτηκαν αιρετικοί. Ο επίσημος προσδιορισμός της Εκκλησίας στα λειτουργικά και κανονικά κείμενά της είναι «Ορθόδοξη Καθολική και Αποστολική Εκκλησία».

Page 4: ορθόδοξες εκκλησίες, ορθόδοξη διασπορα, ορθόδοξα κεντρα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΗ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η Αμερικανική ήπειρος, αποικήθηκε το πρώτον, από Ευρωπαίους, Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες το πρώτον, πολύ δε αργότερα από Ορθοδόξους. Πρώτη παρουσία οργανωμένων Ορθοδόξων, υπήρξε η παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, όταν το 1794 Ρώσοι ιεραπόστολοι όπως ο Αρχιμανδρίτης Ιωάσαφ (Bolotov), εκχριστιάνισαν ιθαγενείς της Αλάσκα ( Αλεούτιες νήσοι-Kodiak Islands of Alaska) που ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και ίδρυσαν το 1840 Επισκοπή με έδρα την Sitka.

Page 5: ορθόδοξες εκκλησίες, ορθόδοξη διασπορα, ορθόδοξα κεντρα

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΕΝΤΡΑ Ορθόδοξα κέντρα ή Ορθόδοξα πατριαρχεία. Δημιουργήθηκαν μετά το

σχίσμα των εκκλησιών. Είναι οι εξής: το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας.

Page 7: ορθόδοξες εκκλησίες, ορθόδοξη διασπορα, ορθόδοξα κεντρα