15

ЗВЕРТАННЯ. ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ

Embed Size (px)

Citation preview

побити посуд;

втратити спокій.

посваритись;

Розбити глека - …Розбити глека - …

сильно у щось бити;

бути дуже веселим.

дуже гніватись на кого-небудь;

Метати громи і блискавки- …Метати громи і блискавки- …

грати в першому ряду;

робити щось вперше;

бути головним у якій-небудь справі.

Грати першу скрипку-…Грати першу скрипку-…

Батьківщина, Мати, рідна мова – ці

слова мого життя основа!

1. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тілько камінь має.2. Україно! Ти для мене диво! 3. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину.4. Мій краю рідний, Україно! Шумлять гаї, цвітуть сади. Живи, воскресла Батьківщино, у чарах дивної краси.

Назарій Яремчук - Чуєш, мамо.mp4

У кличному відмінку однини іменників І відміни вживаються закінчення -О, -Е, -Є, -Ю. -О мають іменники твердої групи: Ганно, книжко. -Е мають іменники м’якої й мішаної груп: воле, земле, Ілле, душе. - Є мають ім. м’якої групи після голосного та апострофа: Софіє, сім’є. Ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи: матусю, доню.

У кличному відмінку однини іменники ІІ відміни чоловічого роду мають закінчення -у (-ю), -е. Закінчення -У мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами –ик, -ок, -к), іншомовні імена та деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий: батьку, синку, Джеку, Фрідріху, товаришу, слухачу.Закінчення –Ю мають іменники м’якої групи: Віталію, Грицю, краю.Закінчення –Е мають безсуфіксні іменники твердої групи та іменники м’якої групи із суфіксом –ець, а також деякі іменники мішаної групи: Богдане, друже, козаче, орле, чумаче, шевче.

навіть, мабуть, майже, адже, по-перше, приблизно, нібито,

щоправда, крім того, кажуть, принаймні, отже, все-таки, може, мовби, неначе, тобто, здається,

а втім, видно, особливо.

Навіть, майже, приблизно, принаймні, нібито, все-таки, мовби, неначе, адже, тобто, особливо.

1)Дібрати синоніми до слова безумовно.

2) Назвати антонім до слова на жаль.3) Продовжити ряд слів: по-перше, по-

друге...4) Назвати слова по-моєму, по-твоєму

у формі множини. 5) Дібрати синонім до слова можливо.

1. Із літака видно безмежні простори рідного краю.

2. Видно він тільки недавно повернувся на Батьківщину.

3. Для мене рідний край в житті багато значить.

4. Значить треба добре вчити рідну мову.

Я люблю свою рідну мову і намагаюсь вивчити її досконало.

Сьогодні пішов сильний дощ і матуся радісно дивилась на город.

1. Мамині руки ох, як же я люблю ці рідні руки! міцно обняли мене за шию.

2. Олексій знову повертався на Батьківщину до цього він був змушений переховуватись за кордоном і знову й знову схвильовано уявляв собі зустріч з матір'ю, дружиною та дітьми.

3. Українська мова як я потім дізналась вважається однією з наймилозвучніших у світі.