עבודה שמואל א פרק א חלק א

Embed Size (px)

Text of עבודה שמואל א פרק א חלק א

  1. 1. 1 , 3-2 1. , '' " . .. 2.-. 3.-."" "" ,"" -"" -. -"" -. -"" ,. 4. ,'.' 5..-- 6. ,. 7. ,. !
  2. 2. 2 . "" " ".' 1.. . " , ,", .' " )( -
  3. 3. 3 .).( /. ? - 1. ?. 2. )(' 3.(... ...) . 4. ?. )(' 2. ?. 1- 2-
  4. 4. 4 3. ?. 1. .? 2. .? - "" . .""
  5. 5. 5 1. , ," : ,?" 2. , ,! ? - : . . '" :- ) , - , , ( , - ( ) . .... ( )- ) ( , , - --
  6. 6. 6 ) , ( : [[ ,? 1. ,-? !!!
  7. 7. 6 ) , ( : [[ ,? 1. ,-? !!!