עבודה שמואל א פרק א חלק ב

Embed Size (px)

Text of עבודה שמואל א פרק א חלק ב

  1. 1. 1 , 3-2 1. , '' " . .. 2.-. 3.-."" "" ,"" -"" -. -"" -. -"" ,. 4. ,'.' 5..-- 6. ,. 7. ,. !
  2. 2. 2 - , ; , , - , - ., ; , - . , - - , - , -- - , - - . , ;, - ., -- - , ; . , - , ; . , - , , - , ; , - .: - , , - , - - , . - , ; , , - , . )(' 1. , ,? ) /( __.' __. __ '. 2. , ,? )('
  3. 3. 3 1. , , '14? 2. , ,? 1. ?! 2.? !!!