17
БАЛКАНСКИ БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ ПОЛУОСТРОВ

Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВБАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ

Page 2: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

Балкански рекорди:

Най-обширната низина – Горнотракийската /6032 кв. км/Най-дългата планинска верига – Динарите /645 км/Най-висока точка – Мусала /2925 м/Най-голям остров – Крит – 8263 кв. км/Най-голямо количество валежи – ст. Църквице /5317 м/Най-дългата река – Марица /533 км/най-високата статуя в света на св. Богородица и Младенеца – в гр. Хасково /32 м/

Page 3: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

ГЕОГРАФСКО ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЕ,

ГРАНИЦИ И ГРАНИЦИ И БРЕГОВЕБРЕГОВЕ

Page 4: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

1. Географско положение:1. Географско положение:• Балканският полуостров е разположен в

Южна Европа;• при протоците Босфор и Дарданели

максимално се доближава до Азия;• при остров Крит е най-близко до Африка.

Page 5: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

35° с.ш.

45° с.ш.

14° и.д. 29° и.д.

Page 6: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

А/ географската ширина определя преходното му географско положение

умерен климатичен пояс

субтропичен пояс

Page 7: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

Б/ ключово, стратегическо и кръстопътно положение спрямо главните сухоземни и водни пътища в Европа

Page 8: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

2. Граници:А/ на северА/ на север широка връзка с континента широка връзка с континента – границата минава по р. Соча, р. Идрия, – границата минава по р. Соча, р. Идрия, р. Сава и р. Дунав;р. Сава и р. Дунав;Б/ на югБ/ на юг – Мраморно и Егейско море;– Мраморно и Егейско море;В/ на западВ/ на запад – Йонийско и Адриатическо – Йонийско и Адриатическо море;море;Г/ на изтокГ/ на изток – Черно море.– Черно море.

Page 9: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

3. Големина:

А/ дължинаА/ дължина ( (от Триесткия залив до делтата от Триесткия залив до делтата на р. Дунав) – на р. Дунав) – 1250 км.1250 км.Б/ ширинаБ/ ширина (от пролома Железни врата до (от пролома Железни врата до нос Тенарон на п-ов Пелопонес) – нос Тенарон на п-ов Пелопонес) – 930 км.930 км.

В/ площ:В/ площ: 505 000 кв.км.505 000 кв.км.

Page 10: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

4. Брегова линия:4. Брегова линия:А/ силно разчленено западно крайбрежие – А/ силно разчленено западно крайбрежие – далматински тип бряг далматински тип бряг (острови отделени от сушата чрез (острови отделени от сушата чрез тесни протоци); Триестки залив; п-в Истриятесни протоци); Триестки залив; п-в Истрия

Далматинското крайбрежие

Page 11: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

Б/ Коринтският провлак Б/ Коринтският провлак свързва Йонийско и Егейско свързва Йонийско и Егейско море и отделя п-ов Пелопонес от останалата част на море и отделя п-ов Пелопонес от останалата част на Балканския п-ов;Балканския п-ов;

Page 12: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове
Page 13: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

В/ Най-голям остров е В/ Най-голям остров е Крит Крит (8,3 хил. (8,3 хил. кв.км.);кв.км.);

Page 14: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

Г/ много острови и полуострови в Егейско море – Халкидически полуостров /Касандра, Ситония и Атон/

Page 15: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

Островни групи – Северни и Южни Споради, Цикладски острови и др.

Page 16: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

Д/ Слабонарязана Д/ Слабонарязана брегова линия брегова линия от от устието на р. Дунав до устието на р. Дунав до Босфора Босфора – най-– най-дълбоко вдаден е дълбоко вдаден е Бургаският заливБургаският залив, а на , а на север е север е Варненският Варненският заливзалив

Page 17: Балкански полуостров - географско положение, граници и брегове

5. Изследователи на Балканския полуостров:

Ами Буе Феликс Каниц Хайнрих Шлиман